22-10-07

De wetenschappelijke methode

Hoe gelooft men?

De wetenschappelijke methode

De wetenschappelijke denkwijze is voor het westen de enige onfeilbaar methode van denken.

Alles wat niet wetenschappelijk bewijsbaar is kan niet als waarheid worden aangenomen, omdat

de wetenschappelijke denk methode hét middel was voor de ontwikkeling en de verlichting, die de mensheid van een donkere naar een verlichte bestaan verrees. Dit was de reden voor het westen om deze denkwijze te heiligen. Door de toepassing van deze methode en zijn successen

in de praktijk, werd de meerderheid van de mensheid beïnvloed, hierdoor heeft deze methode bij de geleerden en bij verscheidene volkeren een enorme populariteit verkregen.

Wat is de wetenschappelijke methode?

De wetenschappelijke methode is een onderzoek systeem (wijze) die gebruikt wordt om de

waarheid te vinden d.m.v. experimenteren.

Experiment staat voor het bewust en actief ingrijpen in de stand der dingen om meetbare

effecten te produceren. M.a.w. het manipuleren, controleren, en een voorspelling maken

van een feit d.m.v. het gebruik van instrumentariums.

De meeste experimenten hebben betrekking op het "creëren" van kunstmatige, en ook vaak

gekunstelde situaties die in de vrije natuur niet voorkomen. Nagaan wat er met dieren gebeurt,

of met kaarsen als ze in een luchtledige ruimte worden geplaatst. (kijk naar Prisma van de

natuurkunde, woordenboek filosofie (Harry Willemsen), van dale)

Kortom de wetenschappelijke methode is:

Observatie + experiment+ opstelling en overweging= Resultaat

De voorwaarden voor een wetenschappelijke methode

1. Voor het onderzoek moet het onderzochte een waarneembaar verschijnsel zijn (fenomeen).

2. Het onderzochte moet op een objectieve manier benaderd worden.

Het karakteristiek van de wetenschap:

Volgens Kimball:

Tentativeness and uncertainty mark all of science. Nothing is ever completely proven in science, and

recognition of this fact is a guiding consideration of the discipline.

De onjuistheid van de wetenschappelijke methode

De wetenschappelijke methode wordt gehanteerd

bij het onderzoeken van verscheidene branches

van kennis, zoals psychologie, biologie,

scheikunde, etc. We willen niet over de juist of

onjuistheid van het hanteren van de

wetenschappelijke methode in de

bovengenoemde branches discussieren, maar de

lezer erop wijzen dat wij ons alleen gaan richten

tot het gebruik van de wetenschappelijke

methode m.b.t. onze onderwerp, en dat is de weg

naar het geloof.

Het onderzoeksveld wordt bepaald door de volgende

vragen:

Kan de wetenschappelijke methode tot het juiste

geloof leiden?

Is het hanteren van de wetenschappelijke methode

om tot het juiste geloof te komen, de juiste methode?

Als de mens een bepaalde waarheid wil achterhalen,

is het voor hem wel mogelijk om het d.m.v. een

onjuiste methode te achterhalen, hoewel het hanteren

van een wetenschappelijke methode tot de waarheid

kan leiden, blijft het een onjuiste methode. De reden

van waarom het gebruik van de wetenschappelijk

methode onjuist is, is als volgt:

1: Eén van de voorwaarde van de wetenschappelijke

methode is:

dat het onderzochte fenomeen tastbaar moet zijn.

Deze voorwaarde kan niet bij alle onderzoeksvelden

worden gesteld, zoals het onderzoeken van de

geschiedenis en het verstand van de mens, en andere

culturen en kennistheorieën. Opgrond van deze

voorwaarde kan alléén tastbare materie worden

onderzocht. En hierdoor is het bijvoorbeeld

uitgesloten om het bestaan van de schepper te kunnen

onderzoeken, omdat de essentie van de Schepper

geen tastbare materie is, wat d.m.v.

wetenschappelijke methode onderzocht kan worden.

2 : de wetenschappelijke methode is: observatie +

experiment + opstelling en overweging = Resultaat

Het observeren en experimenteren kan bij dit

onderwerp niet worden toegepast, omdat de essentie

van de Schepper geen tastbare materie is, wat

geobserveerd en onderzocht kan worden in een

laboratorium.

3: De wetenschap heeft een onzekere en

twijfelachtige karakter, waardoor een volledige en

complete waarheid niet naar voren kan worden

gebracht.

Een voorbeeld hiervan is: de natuurkundige theorieën

van Newton, die in de eerste instantie als

wetenschappelijke feiten werden beschouwd, totdat

Einstein de theorieën van Newton heeft bekritiseerd

op onvolledigheid en onjuistheid.

Een ander voorbeeld: het atoom werd in de eerste

instantie als het kleinste deeltje van een scheikundig

element gezien, totdat het tegendeel werd bewezen.

En omdat de wetenschap geen vaste feiten naar voren

kan brengen, is het daarom onjuist om de

wetenschappelijke methode te gebruiken bij het

onderzoeken van het juiste weg naar het geloof.

De waarheid van het geloof is niet relatief maar het is

een concrete feit. Wanneer de mens in een Schepper

gelooft met twijfels en zonder volledige overtuiging,

dan is er geen sprake van 100 % geloof. Dit betekent

dat hij relatief gelovig is en relatief ongelovig wat in

strijd is met het menselijke verstand.

21:09 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

mijn mening op uw derde punt in uw derde punt gebruik je de wetenschap van Einstein om het ongelijk van de wetenschap van Newton en de wetenschap in het algemeen te weerleggen, of als onzeker en twijfelachtig te bestempelen. Als je de wetenschappelijke methode niet accepteert kan je ze ook niet gebruiken om je punt te bewijzen lijkt me?
Bovendien wat je hier beschrijft is de wetenschappelijke op zijn best. een theorie zoals die van Newton blijft bestaan en geldig zolang de experimenten ze herbevestigen. Ook vandaag de dag nog is newton geldig maar dan in bepaalde omstandigheden. Einstein bracht een ruimer kader waaruit blijkt dat newton deels gelijk had voor lage snelheden hier op aarde.

Gepost door: Evert | 31-12-09

Reageren op dit commentaar

Islam/Wetenschap alseerst bedankt voor uw reactie,verder wil ik even zeggen dat ikzelf geen wetenschapper ben,maar dat Einstein wel een grote(in God Gelovige) Geleerde is op dat vlak en als hij dan newton bekritiseert en als onjuist verklaard,wil niet zeggen dat hij wetenschap volledig als onjuist verklaart,dat doen wij ook niet,wetenschap is niet de grote vereiste waarop het Geloof in Allah(swt) moet baseren,als je een blootvoetse bedoeien in de woestijn ziet,die qua intelligentie misschien niet veel voorstelt tov newton,ziet de uitwerpselen van een kameel,weet hierdoor dat dit tekenen/bewijzen zijn naar de kameel toe,dit als een klein vb,nu als we rondom ons kijken, we zien niets anders als tekenen naar een Almachtige Schepper,dus het Geloof moet niet gebaseerd zijn op wetenschap,wetenschap kan wel hand in hand lopen met het Geloof,zolang het er niet tegenstrijdig aan is.met alle respect op uw mening,

mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 01-01-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.