26-10-07

Degene die naar het Paradijs verlangt ,

Degene die naar het Paradijs verlangt zal zich haasten naar goede daden,
Degene die de Hel vreest zal verleidingen weerstaan,
Degene die zeker is van de dood zal ophouden met het zoeken naar
plezierigheden,
En degene die de wereld begrijpt, zal moeilijkheden met gemak dragen

Uitspraak van Ali Radia Allahu 3anhu


Ibn Hibbaan heeft gezegd:

"Het is voor de intelligente persoon verplicht om zijn oren twee keer zo vaak te gebruiken als zijn tong en zich te realiseren dat hij twee oren gekregen heeft en slechts één mond zodat hij meer gaat luisteren dan hij spreekt''

Ibn al-Qayyim (rahiemahoe Allaah):

"Als de doenya uit tijdelijk aanwezig goud zou bestaan en het hiernamaals uit eeuwig aanwezig zand zou bestaan, dan zou een slim persoon voor het eeuwig blijvende zand kiezen en het tijdelijk bestaande goud links laten liggen!!! Welnu, de doenya is tijdelijk bestaand zand en het hiernamaals eeuwig blijvend goud.
Hoe kun je dan voor het tijdelijke kiezen???"

"Miftah Daar es-Sa'ada"

Ibnoel-Qayyim, Waabil [p. 69]

De perfectie van Tawhied wordt gevonden als er niets overblijft in het hart
behalve Allah. De dienaar houdt van degenen die Hij liefheeft en [datgene]
wat Hij liefheeft, haat degenen die Hij haat en [datgene] wat Hij haat,
toont loyaliteit aan degenen waar Hij loyaal aan is, toont vijandschap aan
degenen waaraan Hij vijandschap toont, gebiedt wat Hij gebiedt, en verbiedt
wat Hij verbiedt."

Ibnoel-Qayyim, al-Madaaridj [3/485]

De Profeet (VZMH) zei: "Een onderdeel van het zijn van een goede Moslim is dat hij datgeen met rust laat wat hem niet aangaat."

Ibn al-Qayyim (rahiemahoe Allaah):

"Als de doenya uit tijdelijk aanwezig goud zou bestaan en het hiernamaals uit eeuwig aanwezig zand zou bestaan, dan zou een slim persoon voor het eeuwig blijvende zand kiezen en het tijdelijk bestaande goud links laten liggen!!! Welnu, de doenya is tijdelijk bestaand zand en het hiernamaals eeuwig blijvend goud.
Hoe kun je dan voor het tijdelijke kiezen???"

"Miftah Daar es-Sa'ada"

Uitspraak van Soefyaan ibnoe 'Oeyaynah:
"Omar ibnoe Al-khattaab (radiya-allahoe’anhoe)heeft gezegd: Het is mij eender of ik wakker wordt in een situatie die ik liefheb of haat, want ik weet niet of het goede verschuilt gaat achter de zaken die ik liefheb of achter de zaken die ik haat!" [Hilyatoel-Awliyaa 4/252]

En hij heeft gezegd: "De dragers van de kennis, zijn zij die met hun kennis te werk gaan!" [Al-Hilyah]

Al-Hasan Al-Basrie heeft gezegd: "Allah vergeeft zeventig zonden van de onwetende, vooraleer hij één enkele zonde van de geleerde vergeeft!" [Al-Hilyah]


En hij heeft ook gezegd:

"O Zoon van Adam! Je zult geen ware imaan bereiken totdat je niet meer let op fouten van anderen die je zelf ook hebt, en totdat je die fout van jezelf corrigeert. En als je dat gedaan hebt, zul je weer een andere fout vinden die je nog niet gecorrigeerd hebt. Als je dat doet zul je het erg druk metjezelf hebben. En de meest geliefde dienaar van Allaah is degene

die zoals deze persoon is."


'Alle mensen zijn dood, behalve degenen die kennis hebben; en al degenen die kennis hebben slapen, behalve degenen die goede daden verrichten; en zij die goede daden verrichten zijn bedrogen, behalve degenen die oprecht zijn; en degenen die oprecht zijn, zijn altijd in een staat van bezorgdheid.' [Imaam as-Shaafi’ie rahimahoellaah]

 

 

 

Soefyaan ath-Thawri zei:

"Deze koningen hebben voor jullie het Hiernamaals gelaten, laat hen dan met het wereldse."

"De slechtste onderdaan is degene die het wereldse achterna zit met daden van het Hiernamaals."

"Geen overlevering van de Boodschapper van Allah heeft mij bereikt, of ik handelde hiernaar, ook al was dit zwaar."

"Ik heb geen enkele dirham uitgegeven aan het bouwen van huizen."

"Als onwrikbaar geloof zich in het hart nestelt, dan vliegt dit uit blijdschap naar het Paradijs."

"Wie verheugd is met het wereldse, zal vrees voor het Hiernamaals uit zijn hart ontnomen zien worden."
Al-Hasan al-Basri zei:

"Goed zijn voor de buren houdt niet in het afhouden van kwaad, maar het verdragen van kwaad."

"Wie van het wereldse houdt, zal vinden dat liefde voor het Hiernamaals uit zijn hart verdwijnt."

"Iedere dag wordt er omgeroepen: ,,Ik ben een nieuwe dag en een getuige over jouw daden."

"Een persoon verricht een zonde waardoor hij ontnomen wordt van het nachtgebed."

"Iedere gemeenschap heeft haar afgoden en de afgoden van deze gemeenschap zijn de dirham en de dinar."

"O zoon van Adam, je bent niets anders dan een aaneenschakeling van dagen. Wanneer dan een dag voorbij is gegaan, is een deel van jou voorbij gegaan."

"Wij weten van niets zwaarders dan het verduren in de nacht en het uitgeven van het bezit."

"De gelovige is in dit wereldse leven als een gevangene die streeft naar het zich bevrijden van zijn ketenen. Hij waant zich niet veilig, totdat hij Allah ontmoet."

"Godsvrucht zal onder de godsvruchtigen blijven, zolang zij vele toegestane zaken zullen laten uit angst te vervallen in verboden zaken."

Ash-Shaafi3i zei:

"Wie godsvrucht niet met de gepaste achting acht, komt geen achting toe.

"Gulheid en vrijgevigheid bedekken de tekortkomingen in het wereldse en het Hiernamaals."

"Drie zaken die het zwaartst zijn: ,,Vrijgevig zijn ten tijde van tekortkoming, vroomheid ten tijde van afzondering en het vertellen van de waarheid tegen iemand van wie je iets verlangt of wie je vreest.

"Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt."

"Wie zijn broeder in het geheim vermaant, heeft hem geadviseerd. En wie hen openlijk vermaant, heeft hem te schande gemaakt."

"Voldaanheid verhardt het hart, verzwaart het lichaam en verhindert scherpzinnigheid."

Bron: Siyar A'laam in-Noebalaa’ & Sifat us-Safwah

00:27 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.