01-11-07

de 3 fundamentele grondbeginselen en de 4 principes.

 

 

"…en dat Hij jou laat zijn van die (mensen) dat wanneer (hen) gegeven wordt, (dat zij) dankbaar zijn; en wanneer zij beproefd worden, geduldig zijn; en wanneer zij zondigen, dan tonen zij berouw.
En waarlijk, deze drie zijn de sleutels van geluk."

[hr]

De Sheikh - Mohammed ibn ‘AbdelWahhaab, moge Allah hem genadig zijn - noemt 3 karakteristieken, die hij de ‘sleutels tot geluk’ noemt, aangezien elke persoon die gezegend is met deze drie sleutels in staat zal zijn om de deuren van het goede en geluk te openen, zowel in deze wereld als het Hiernamaals. Dit komt doordat alles wat een gelovige overkomt, iets is dat hij wenst, of iets is dat hij niet wenst en dat slechte gevolgen met zich meebrengt. Een gebeurtenis die wenselijk is, is zonder enige twijfel een zegening van Allah ‘Azza w Djal, en dit vereist van een dienaar om Allah dankbaar te zijn voor een dergelijke zegening.

Allah ‘Azza wa Djal verklaart in de Qoraan:
"Wat jou van het goede overkomt, het is van Allah.."(Soerat An-Nisaa-e, aayah 79)

En Hij zegt tevens:
"..Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen.."(Soerat Ibraahiem, aayah 7)

Ware dankbaarheid aan Allah vereist een fysieke dankbaarheid, zoals met de uitspraak Al-hamdoelillaah (alle lof is voor Allah). Het vereist het niet misbruiken van de goede fortuinen waarmee Allah ‘Azza wa Djal een persoon gezegend heeft. In plaats hiervan vereist ware dankbaarheid aan Allah ‘Azza wa Djal, dat een persoon zijn zegeningen gebruikt om Allah zelfs nog meer te aanbidden. Als een persoon bijvoorbeeld Allah wenst te danken voor het geld waarmee hij gezegend is, dan wordt dit bereikt door het betalen van zakaat over dit geld, en door het aan te wenden om de tevredenheid van Allah te verkrijgen.

Als een ramp een dienaar treft, dan is deze ramp ofwel religieus van aard, en is deze door de persoon zelf veroorzaakt – dit wordt een zonde genoemd – of het is een wereldse ramp, die plaats vindt met de Wil van Allah – dit is een test en beproeving van Allah. Dus wanneer een moslim een zonde begaat, dan realiseert hij zich de verkeerdheid van hetgeen hij heeft verricht, en vervolgens probeert hij het onmiddellijk te corrigeren door berouw te tonen voor de zonde.

Allah ‘Azza wa Djal zegt:
"Voorwaar, Allah aanvaardt slechts het berouw van degenen die het slechte uit onwetendheid bedrijven en vervolgens snel berouwvol zijn. Zij zijn degenen van wie Allah het berouw aanvaardt en Allah is Alwetend, Alwijs."(Soerat an-Nisaa-e, aayah 17)

Waar berouw dient oprecht omwille van Allah verricht te worden; het dient vergezeld te worden met een echt gevoel van schuld; en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen. Bovendien dient de zondaar te vermeerden in het vragen van vergiffenis aan Allah, en ook dient hij meer goede daden te verrichten, opdat Allah het kwaad zal wegvegen dat hij heeft aangericht.

Wat betreft een wereldse ramp, een persoon dient zich volledig bewust te zijn dat het leven van deze wereld slechts een test is, waarbij deze persoon gedurende zijn hele leven getroffen zal worden door vele verschillende tegenslagen, om te zien of hij dankbaar is of niet.

Allah ‘Azza wa Djal zegt:
"En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, als een ramspoed hen treft, zeggen: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raadji’oen (tot Allah behoren wij en tot Allah keren wij terug)."(Soerat al-Baqarah, aayah 155-156)

Kortom degene die in staat is om Allah te danken voor het goede waarmee hij gezegend is, berouw toont voor de zonden die hij heeft verricht, en geduldig is omwille van Allah wanneer rampspoed hem treft, heeft zeker de sleutels ontvangen van al het geluk.

Uit het boek; uitleg van de 3 fundamentele grondbeginselen en de 4 principes.
Een tekst waar we insha Allah van kunnen leren

15:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.