03-11-07

Een zwak Imaan..


Het volgende stuk tekst gaat over een onderwerp waar we vrijwel allemaal onder leiden, en hulp bij nodig hebben.

Een Zwak Imaan ,heb jedat ook, of ken jeiemand die dat heeft,en kan je wat hulp gebruiken

Symptomen, oorzaken en hoe te genezen

Symptomen van een zwak imaan

-Zonden begaan en verboden zaken verrichten, en dan hier aan wennen en niet langer als verschrikkelijk ervaren.
-Het gevoel hebben dat je hart hard is.
-Het niet op de juiste manier verrichten van aanbidding.
-De aanbiddingen zien als een gewoonte in plaats van een aanbidding.
-luiheid en achterloosheid/onverschilligheid in de aanbiddingen vertonen.
-beklemmende gevoel in de borst, wisselende buien en depressie.
-niet ontroerd raken of bewogen worden door bijv. de verzen van de quran of een dode persoon zien.
-Niet boos worden omwille van Allah bij het zien dat zijn grenzen worden overschreden
-Van het goed houden en het verwerpelijke haten zijn uit het hart verdwenen.
-van roem en bekendheid houden.
-Gierigheid.
-Niet doen wat men zegt. Bijv. tot het goede aansporen maar het zelf niet doen.
-zaken die afgekeurd worden, licht opvatten.
-Het onderschatten en het minachten van goede daden; het niet geïnteresseerd zijn om kleine goede daden te verrichten
-Gebrek aan zorg en betrokkenheid voor de zaken van de moslems.
-geen verantwoordelijkheid voelen om iets voor de islam te doen.
-Angst en paniek wanneer problemen zich voordoen.
-Extreem veel discussiëren.
-grote verbondenheid voelen met deze wereld.
-Het praat en redeneert op een puur rationele manier.
-Tot het uiterste gaan in deze wereld, en veel aandacht schenken aan luxe dingen.
-Bij het voorkomen van zulke symptomen niet schuldig voelen.

Oorzaken van een zwak imaan

Vele oorzaken zijn het zelfde als de symptomen, z.a. zonden begaan of alleen bezig zijn met deze wereld. De volgende dingen zijn niet z.a. de symptomen.

-Het te lang wegblijven van een omgeving/sfeer gevuld met imaan.
-Het wegblijven van het goede voorbeeld van een rechtschapen leiders.
-Het niet zoeken naar kennis over de islam.
-In een omgeving leven die vol zit met zonde, of die je aan deze wereld herinnert.
-Bezig zijn met deze wereld, zodat het hart eraan verslaafd raakt.
-Bezig zijn met rijkdom, vrouwen en kinderen.
-Hopen op een lang leven.
-Te veel eten, slapen, te laat opblijven en zich teveel onder de mensen begeven.

Hoe een zwak imaan te genezen is

-Het vaak lezen van de koran, en het nadenken over de verzen in de koran. -Je hart los maken van deze wereld en het verplaatsen naar de hiernamaals
-Probeer een bewustzijn van de almacht van Allah te voelen, bijv. via zijn namen.
-Islamitische kennis zoeken.
-Regelmatig bezoeken van bijeenkomsten om Allah te gedenken.
-Veel goede daden verrichten en je tijd daarmee vullen.
-Op je zelf neerkijken wat betreft het vervullen van plichten tegen over Allah en je zelf evalueren, hier door zal je meer goede daden gaan doen.
-Op verschillende manieren Allah aanbidden.
-Bang zijn voor een slecht einde.
-Het vaak aan de dood denken.
-Gedenken van de verschillende niveaus in de hiernamaals.
-wisselwerking met de tekenen van Allah die in het heelal bestaan.
-Dzikr, dus het gedenken van Allah. Dit houdt tevens de duivel weg. -smeekbeden, algemene en die volgens de soennah op specifieke tijden en plaatsen.
-Allah de almachtige in vertrouwen nemen en zichzelf nederig opstellen voor hem.
-Niet hopen dat je lang zult leven.
-Het in overweging nemen hoe onbetekenend deze wereld is,
-de grenzen van Allah in achten nemen.
-Het hart verbintenis laten vinden met andere gelovigen, en hun als vrienden nemen..
-Bescheidenheid, omdat bescheidenheid van de tong en uiterlijk een aanwijzing is voor bescheidenheid in het hart jegens Allah.
-een simpel leven leiden.
-Zelfanalyse speelt ook een grote rol in vernieuwen van het geloof.
-Tot slot zijn er ook daden van het hart die belangrijk zijn om imaan te vernieuwen, zoals het houden van Allah, hem vrezen, hopen op zijn barmhartigheid, goed over hem denken, hem in vertrouwen nemen, zijn beschikking accepteren, hem danken, oprecht tegenover hem zijn, geloof in hem hebben, berouw tonen bij hem ect.
Dit is als een soort samenvatting van het boek:

Een Zwak Imaan symptomen, oorzaken en hoe te genezen

Schrijver: Sheikh Mohammed Saalih Al-Moenaddjied
Graag doorsturen naar alle broeders en zusters die je kent en niet kent wa jazakom allaho kolo geiron
en vergeet niet dat de profeet (saaw) zei: "al daalo 3ala al geiro kafa3iloho"a
"de gene die naar een goede daad verwijst is zo als de gene die het goede daad uitvoert"

14:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.