07-11-07

Het gevaar van Nifaaq (huichelarij/hypocrisie), door Sheikh Mohammed Saalih’ Al-Moenaddjied.Alle lof aan Allah, Nifaaq (huichelarij/hypocrisie) is een gevaarlijke ziekte en een grote misdaad. Nifaaq is het laten zien van de islam en het schuil houden van ongeloof. Nifaaq is gevaarlijker dan ongeloof en het straf daarvan is heviger omdat het ongeloof is met een islamitische jasje en het kwaad ervan is groter, daarom heeft Allah (Geprezen en Verheven is Hij) de hypocrieten in de diepste bodem van het hellevuur doen belanden zoals hij (Geprezen en Verheven is Hij) zei: "De huichelaars zullen zeker in de diepste diepte van het Vuur zijn en gij zult voor hen geen helper vinden." Anissa-e, aayah 145.

De hypocrieten zijn altijd in radeloosheid en omkeringen, in bedrog en listen, qua uiterlijk zijn zij met de gelovigen en qua innerlijk zijn zij met de ongelovigen. De ene keer met de gelovigen en de andere keer met de ongelovigen "Weifelend tussen dat en dit. Zij behoren noch tot dezen, noch tot genen. En voor hem, die Allah doet dwalen, zult gij geen uitweg vinden." Anisaa-e, aayah 143.

Hypocrieten met hun verziekte harten hebben de meeste afkeer tegen de dien (religie) van Allah zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) over hen heeft verteld: "En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Komt tot hetgeen Allah heeft nedergezonden en tot Zijn boodschapper", ziet gij dan de huichelaars zich vol afkeer van u afwenden?" Anisaa-e, aayah 61.

De handelingen van huichelaars gaan gepaard met hun eigen voordelen, als zij de gelovigen tegenkomen laten zij imaan, vriendschap zien om hen te bedriegen en ze doen alsof, en houden ze te vriend omdat ze het goede wat zij hebben graag willen hebben…en als zij hun bazen en meerderen tegenkomen dan laten dan zeggen zij wij zijn met jullie in wat jullie belijden aan shirk en ongeloof zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) over hen zei: "En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: "Wij geloven", doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: "Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts (met hen). "Allah zal hun spotternij bestraffen en Hij zal hen blindelings in hun overtreding verder laten afdwalen." Al-baqara aayah 14-15.

De hypocrieten hebben verschillende kenmerken en het gevaarlijkste daarvan is het niet geloven in Allah (Geprezen en Verheven is Hij), Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "En wanneer hun wordt gezegd: "Gelooft, zoals andere mensen geloven", zeggen zij: "Zullen wij geloven, zoals de dwazen hebben geloofd?" Ziet toe! Zij zijn het die dwaas zijn, doch zij weten het niet." Al-baqara, aayah 13.

Vijandig zijn jegens gelovigen en hen benijden is één van hun kenmerken zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "Indien u iets goeds overkomt, verdriet het hen, maar als u een rampspoed overkomt, zeggen zij: "Wij hadden inderdaad onze voorzorgen genomen." En zij wenden zich juichend af." At-tawbah, aayah 50.

Het spotten met Allah, zijn boodschapper en zijn dien (religie) is één van hun kenmerken zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "En indien gij hen ondervraagt, zullen zij beslist zeggen: "Wij spraken slechts ijdellijk (onder elkander) en vermaakten ons." Zeg: "Was het over Allah en Zijn tekenen en Zijn boodschapper dat gij spotte?"."Biedt geen verontschuldiging aan. Gij hebt, na te hebben geloofd, verworpen.." At-tawbah, aayah 65-66.

Verderf zaaien op aarde met ongeloof, huichelarij en ongehoorzaamheid is ook één van hun kenmerken…Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters". Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet." Al-baqarah, aayah 11-12.
Wat ook tot hun kenmerken behoort is laster en leugens zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) over heb heeft verhaald door te zeggen: "En zij zweren bij Allah dat zij inderdaad tot de uwen behoren, terwijl zij (in feite) niet tot de uwen behoren, toch zijn zij een volk dat vreest. " At-tawabah, aayah 56.

Wat ook tot hun kenmerken behoort is het aansporen tot het kwade en het verbieden van het goede en het gierig zijn zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) over hen heeft verteld door te zeggen: "De huichelaars, mannen en vrouwen zijn allen met elkander verbonden. Zij sporen aan tot het kwade en verbieden het goede en houden hun handen gesloten (om geen aalmoezen te geven). Zij vergaten Allah, daarom heeft Hij hen vergeten. Voorzeker, de huichelaars zijn ongehoorzaam." At-tawbah, aayah 67.

En van hun kenmerken is het hebberig zijn …"Er zijn onder hen die u inzake aalmoezen belasteren. Als hun ervan wordt gegeven zijn zij tevreden, maar als hun er niet van wordt gegeven, ziet, worden zij boos." 58.

En van hun kenmerken is wat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) over hen heeft duidelijk gemaakt door te zeggen: "Vier (eigenschappen) wie ze bezit is een pure hypocriet en wie er een eigenschap van deze vier heeft bezit een eigenschap van hypocrisie totdat hij dit laat, als hij praat liegt hij, als hij een overeenkomst sluit bedriegt hij, als hij belooft komt hij zijn belofte niet na en als hij ruzie heeft praat hij lage taal" Overgeleverd door moeslim/53.

En van hun kenmerken is het aandacht schenken aan het uiterlijk terwijl hun innerlijk verrot is, en zoete praatjes hebben zoals Allah (Geprezen en Verheven is Hij) over hen zei: "En wanneer gij hen ziet, behaagt hun uiterlijk u en indien zij spreken luistert gij naar hen. Zij lijken op aangeklede stukken hout. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn (uw) vijanden, neemt u daarom voor hen in acht. Allah's vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de Waarheid)! Al-Moenaafieqoen, aayah 4.

Als de ongelovigen een klaarblijkelijke vijand van buiten zijn dan zijn hypocrieten een verscholen vijand van binnen, en zij richten veel meer schade aan en zijn veel gevaarlijker voor de moslims omdat zij met hen omgaan en van hun stand van zaken afweten.

Allah heeft al bepaald dat het lot van de ongelovigen en huichelaars het hellevuur is: "Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de hel bijeenbrengen." An-niesaa-e, aayah 140. Omdat het kwade wat de huichelaars aanrichten veel erger is, komen zij terecht in de bodem van het hellevuur: "De huichelaars zullen zeker in de diepste diepte van het Vuur zijn" An-nisaa-e, aayah 145.

Aangezien het gevaar van de ongelovigen en de huichelaars op de islamitische natie heel groot is heeft Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zijn profeet bevolen om djiehaad tegen ze te voeren en zei: "O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en dit is een kwade bestemming!" At-tah’riem, aayah 9.

Uit het boek Osool Ad-dien Al-islaamie (fundamenten van de islamitische religie) van Sheikh Mohammed Ibn Ibraahiem At-toewaydjrie.

12:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.