08-11-07

Mijn naam is roddelIk heb geen respect voor rechtvaardigheid.
Ik vermink zonder te doden. Ik breek harten en verneder levens.
Hoe meer ik word aangehaald, des te meer ik word geloofd.
Ik bloei op elk niveau van de maatschappij.
Mijn slachtoffers zijn hulpeloos.
Ze kunnen zichzelf niet beschermen omdat ik geen naam en geen gezicht heb.
Om mij te traceren is onmogelijk, Hoe meer je het probeert,
hoe meer onvindbaar ik word.
Ik ken geen vrienden!!!
Als ik eenmaal aan iemands reputatie heb gezeten, is het nooit meer hetzelfde.


Ik gooi regeringen omver en sloop huwelijken
Ik vernietig carrieres en veroorzaak slapeloze nachten, hartpijn en onverteerbaarheid
Ik veroorzaak achterdocht en veroorzaak verdriet.
Ik ben het nieuws en ik ben een ieders hoofdpijn

Onthoudt, voordat je iets doorverteld :
Is het Waar? Is het Eerlijk? Is het Nodig?
Zo niet, herhaal het dan niet en bovenal….
WEES STIL!!!!


DE DAARUITVLOEIENDE RODDELTEST:
Vb.: Een gesprek tussen 2 personen A & B …

A zegt: "Ik wil jou wat vertellen over die of die persoon."
B zegt: "Voordat je me iets over die persoon vertelt wil ik je eerst drie vragen stellen."
A zegt: "Is goed."
B vraagt: "Is datgene wat je me te vertellen hebt iets goeds over deze persoon?"
A antwoord: "Nou, nee, niet echt."
B zegt: "Dus je wilt me iets slechts vertellen!"
B vraagt: "Is wat je te zeggen hebt iets nuttigs dan?"
A antwoord: "Nou ehh….nee."
B zegt: "Dus je wilt me iets vertellen dat slecht is en niet nuttig."
B vraagt: "Maar is het tenminste de waarheid?"
A antwoord: "Nou, dat weet ik niet zeker, ik heb het ook maar van iemand anders gehoord."
B zegt (constaterend): "Dus met andere woorden, je wilt mij iets gaan vertellen wat slecht is, geen nut heeft en dat het ook niet zeker is of het de waarheid is?"

Na deze vragen denk ik dat bij een ieder van jullie je geweten je parten zal gaan spelen … en sterker nog, dat Shaytân de benen zal nemen. Insha-Allah.

Verder verzoek ik jullie de hier onderstaande ahadieth en koranverzen eens te lezen. Want Laat het duidelijk zijn dat roddelen een zonde is, als bewijs hiervoor staat in de Qor’aan:

Allah zegt in de Qor’aan
"… En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten …"(Soerah Al-Hoedjoerât 49 aya 12)

Allah (swt) zegt verder in de Qur’aan: 68:10-11.
"En gehoorzaam niet degenen die veel zweren, het wordt als waardeloos gezien. Een lasteraar, voortgaand met roddel."


Overlevering van Ibn Mas’ood:

"We waren met de Profeet toen een man opstond en weg ging. Meteen sprak er een man vernederend over hem. De Profeet zei tegen hem: ‘Reinig de ruimte tussen je tanden.’ Hij vroeg: ‘Waarom moet ik de ruimte tussen mijn tanden reinigen? Ik heb geen vlees gegeten.’ Hij zei: ‘Je hebt je broeders vlees gegeten.’ " (Geclassificeerd als saheeh door Al-Albaanie).

De Profeet (saws) zei:
"Wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem goede dingen zeggen of laat hem anders stil blijven." (Overgeleverd door Al-Boekhaarie, hadieth 6135).

De Profeet (saws) zei:
"Een Qattat zal niet in het paradijs komen." (Een Qattat is iemand die slechte of onjuiste informatie van de ene persoon naar de ander overbrengt met de bedoeling om tweedracht en vijandigschap tussen hen te zaaien).

De Profeet (saws) zei:
"Een van deze slechte mensen is degene met twee gezichten; die deze groep mensen met één gezicht tegemoet treedt en één andere groep met een ander gezicht." In een andere versie: "Mensen met twee gezichten zijn slecht." (Boechari en Muslim)

De Profeet (saws) zei:
"Vertel mij niets (slechts) over mijn metgezellen, want ik hou er niet van als ik hen met iets slechts in mijn hart tegemoet treedt." (Aboe Dawoed)

17:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Zijn er ook dua' s tegen roddels?

Moge Allah swt. ons alle tegen roddels en tegen het roddelen beschermen AMIN!

Gepost door: m | 19-01-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.