13-11-07

Al-Hadith : al-Qadar (de Voorbeschikking)

Aboe cAbd ar-Rahmaan cAbd Allah ibnoe Mascoed overlevert: "De Boodschapper van Allah -en hij is de Waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt- heeft ons verteld: ,,Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een Noetfah (levenskiem). Vervolgens is het even lang een cAlaqah (klonter; voor een periode van veertig dagen). Vervolgens is het even lang een Moedghah (een gekauwde vleesklomp). Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van:

- Zijn Rizq (levensonderhoud)

- Zijn levenstijd

- Zijn daden

- En of hij gelukkig of ongelukkig zal worden.

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, één van jullie zal werkelijk (het soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en deze (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van de Hel en daar zal hij vervolgens terechtkomen. En één van jullie zal (het soort) daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij vervolgens terechtkomen." (al-Boechari en Moeslim)

Uitleg

Deze overlevering is de vierde overlevering van an-Nawawi. Hierin wordt ons verteld hoe de schepping van de mens zich ontwikkelt in de buik van zijn moeder en hoe zijn levenstijd, levensonderhoud en dergelijke vastgelegd worden. cAbd Allah ibnoe Mascoed zei: "De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vertelde ons - en hij is de waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt." Waarheidsgetrouwe betreffende datgene wat hij verteld heeft en hij wordt geloofd in datgene wat aan hem werd geopenbaard. cAbd Allah ibnoe Mascoed heeft dit gezegd voordat hij de overlevering noemde, want wat de Profeet (vrede zij met hem) ons in deze overlevering vertelt, betreft kennis over het ongeziene. Kennis over het ongeziene kan men uitsluitend door middel van de Openbaring te weten komen.

Wat leert deze overlevering ons?

· Er wordt ons verteld hoe de schepping van de mens in de buik van de moeder ontwikkelt. Wij onderscheiden een viertal ontwikkelingsfasen, namelijk:

1. De ontwikkeling van de noetfah (levenskiem) gedurende veertig dagen.

2. De ontwikkeling van de calaqah (klonter) gedurende veertig dagen.

3. De ontwikkeling van de moedghah (vleesklomp) gedurende veertig dagen.

4. De laatste ontwikkeling vindt plaats nadat de levensadem ingeblazen wordt.

Een embryo ontwikkelt zich dus volgens de hierboven genoemde ontwikkelingsfase.

· De eerste vier maanden kan er niet gezegd worden dat een embryo een levende mens is. Als het op basis daarvan geaborteerd wordt voordat de vier maanden compleet zijn, wordt het niet gewassen noch wordt het in een lijkgewaad (Kafan) gehuld en wordt het dodengebed ervoor verricht, omdat het nog geen mens is.

· Na vier maanden wordt het embryo de levensadem ingeblazen. Vanaf dat moment is het embryo een levende mens. Als het daarna geaborteerd wordt, dan wordt het gewassen, wordt het gehuld in een kafan en wordt het dodengebed ervoor verricht, zoals dit ook het geval zou zijn als de negen maanden voltooid waren.

· Er is een engel die gaat over datgene wat in de baarmoeders is. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): "Daarna wordt een engel naar hem gestuurd..."

· De volgende zaken worden voor de mens voorbeschikt, terwijl hij in de buik van zijn moeder zit: zijn levensonderhoud, zijn daden, zijn levenstijd en of hij gelukkig of ongelukkig zal zijn. Een ander punt die deze overlevering ons leert, is de wijsheid en alwetendheid van Allah. Alles is bij Hem vastgesteld op een voorbestemd tijdstip dat niet vervroegd noch uitgesteld kan worden.

· Men dient angst en vrees te hebben, want de Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons het volgende: "En één van jullie zal (de soort) daden verrichten van de mensen van de hel, totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is en dan overkomt hem datgene wat voor hem beschikt is, en hij zal (de soort) daden verrichten van de mensen van het Paradijs en daar zal hij vervolgens terechtkomen."

· Men dient de hoop niet op te geven. Zo kan men zonden verrichten voor een lange periode, waarna Allah hem leiding schenkt en hij alsnog wordt geleid op zijn oude dag.

Maar wat als iemand vraagt: "Welke wijsheid schuilt er in het feit dat Allah degene bedriegt die de soort daden verricht van de mensen van het paradijs, totdat er tussen hem en het paradijs nog maar (een afstand) van een armslengte is en hem dan datgene overkomt dat voor hem beschikt is en hij de soort daden zal verrichten van de mensen van de Hel en daarin terecht zal komen?"

Het antwoord hierop is als volgt: "De wijsheid hierachter ligt hem in het feit dat het voor ons wellicht lijkt dat deze persoon (die de soort daden verricht van de mensen van het paradijs binnen zal treden) goede daden verricht, maar in werkelijkheid iemand is die slechte en verdorven intenties had. Uiteindelijk krijgen deze verdorven intenties de overhand en zal hij zijn leven eindigen in deze slechte toestand. Moge Allah ons daarvoor behoeden. Met "totdat er tussen hem en deze nog maar (een afstand van) een armslengte is...", wordt niet bedoeld dat de mens dichterbij het Paradijs komt door zijn daden, maar dat zijn dat zijn einde nabij is.

Bron: www.al-islam.nl

20:56 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.