14-11-07

BESTE BROEDERS EN ZUSTERS


Assalamu Alaykum Warahmatullah Wabarakatu

 

 

O Broeders en Zusters,

Die er vandaag zijn maar morgen niet meer,zoals het tijdsduur,voor ieder ziel is vastgelegd,
zullen we allen de wereld verlaten,onze goederen en rijkdommen verlaten,
onze geliefden en vrienden en familie verlaten,enkel onze daden zullen we meenemen in onze graf,
dat ons zal vergezellen,totdat we op dag des oordeels terug uit onze graven gehaald worden,

o broeders en zusters,op wie het gebed verplicht is,waarom zijn wij zo verzwakt met het Salaah?
waarom?
Zijn we vergeten dat de dood amper enkele sekonden verwijderd is van elk ziel?
Wat nut heeft een leven zonder het Salaah en Dhikr?
Wat nut heeft een leven dat ver van Allah's[swt] geboden  leeft?
Wat nut heeft mooi praten en niet naar de Soennah van de profeet[sas] handelen?
wat nut heeft de Koran lezen en er geen lering uit nemen?
zijn we zo zeker van onszelf?hebben we allen een zekerheid van de Jannah dat we de Salaah zomaar
uitstellen of er niet de nodige attentie voorover hebben?

Als we ons afvragen noemen we ons allen Alhamdulillah Moslim,als we ons afvragen over het Salaah,
dan zeggen we dat we er niet veel tijd voor hebben,maar wel om te voetballen,cafe te gaan,uitgaan,
zwemmen en chatten,en waarom niet voor het Salaah?o mensen weet dat we tereerst ondervraagd zullen
worden over het Salaah,degenen die dit zonder moeite kan voorleggen voor Allah[swt] zal het verder
minder zwaar hebben,degenen die hier falen?diegenen die de Salaah vrijwillig uitstellen?moge
Allah[swt] hun genadig zijn.; Degene die het gebed, "as-salaat", niet verricht is ongelovig 
Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet  zeggen:
 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.'
[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid,
 dwaling en het verlaten van de Islam leidt.


Dus best broeders en zusters, als we deze hadith gelezen hebben,wat laat ons nog het Salaah uitstellen?
Sommigen zullen waarschijnlijk zeggen;later, als ik oud ben,als ik getrouwd ben,als ik dit of dat ben,;
WIE GEEFT ONS DE GARANTIE DAT WE MORGEN HALEN,o broeders en zusters,?Wie kan zeggen dat hij weet
wat er kan gebeuren over een minuut ,dan zeg ik dat hij liegt,en dat alleen Allah[swt] hiertoe de macht heeft.
laten we het niet uitstellen,laten we ons gereedmaken met een rituele wassing,indien nodig de gusl op voorhand,
en laten we ons begeven naar de moskee of thuis richting Kiblah,en Allah[swt] vragen voor vergiffenis,
Tawbah en Istighfaar,o Allah[swt],veel fouten heb ik,als de sterren in de hemel,klein groot,
maar ik weet dat Uw Genade mijn fouten overtreft,oneindig,Jij bent ar-Rahim .

O Allah[swt]schenk ons de Jannah,maak ons een gebuur aan Uw Rasoul,ik hou afstand van mijn fouten,
ik ga vasten en bidden,O Allah verlicht mijn paden,meer als ooit,en help ons onze nafs te behoeden,

wat zijn we toch verwijderd van Rasoulallah met onze gewoontes en zelfs met ons geloof,
wat zijn we toch verwijderd van de Sahabe,die als bergen de zwaarste stormen trotseerden,
en wij met een licht windje al omvallen,wat hebben we nu nog gemeen met hun,Taqwa?
een heelal zijn we ervan verwijderd,gebeden?zelfs tijdens het gebed denken we aan dageliijkse zaken,
terwijl de sahabe het met een ongeziene intentie en overgave deed,zoals Ali[ra],die een pijl of speer diep in
zijn been had steken,die er onmiddellijk uitghehaald moest,zonder enig verdovingsmiddel,Hij zegt;
doe het tijdens het gebed,en dat deden ze ook,waar hij na het gebed vroeg als ze het al uitgehaald hadden,
o mensen;als er een vlieg of mier over ons arm of been loopt,voelen we het al,
De kleinzoon van Ali[ra],Zeynel Abidiyn[ra]dat tijdens de rituele wassing zijn gezicht bleek werd,waarop ene
vroeg,wat is er o Zeynel Abidiyn?wat is er,;Hij antwoordde;Weet jij voor Wie ik dadelijk zal staan?
Weet jij voor wie ik ga knielen?
zie o,mensen ,vóór het gebed vertoonde Hij al deze angst ,EN WIJ?...

de Sahabe die dagenlang niets te eten had,vielen tijdens het gebed neer door duizeligheid,
waarop de profeet[sas] hun zei; Als jullie wisten wat uw Heer[swt] voor jullie in het hiernamaals
voorbereid heeft,zouden jullie duizendmmaal hongerlijden,en neervallen tijdens het gebed.
Wat zijn wij ver van hun,ver zoals het heelal.Als we hun zouden zien ,zouden we hun gek noemen,
als hun  ons zouden zien?zouden ze ons moslims noemen??stel je deze vraag eens o moslims,
die denke de Jannah gewonnen te hebben,door enkel met spraak moslim te zijn,maar waar zijn de daden?


O,broeders en zusters,de grootste Jihad is de Jihad met de Nafs[eigen ik],O mensen,waarom doen wij
de Salaah niet alsof we Allah[swt] zien?we zien Hem natuurlijk niet,maar Hij ons wel,
waarom kunnen we onze nafs niet als van een dode uit ons leven halen?
en waar blijft de Sunnah van de profeet[sas],en zijn Sunnahgebeden?als je vraagt voor dit,
zeggen ze dadelijk dat het niet verplicht is, O MOSLIMS!MOETEN WE ZIJN WEG NIET VOLGEN??
DE KORAN EN ZIJN SUNNAH?HOE WIL JE DAT HIJ ONS VAN $AFAAT VOORZIET?Zei de Sahabe ook dat
de sunnahgebeden niet verplicht waren?moeten we niet streven om de Jannah te winnen door de geboden van Allah[swt] en
door zijn Sunnah zo perfect mogelijk proberen te volgen?Zegt de Koran niet dat er mooie voorbeelden
in Hem[sas] voor ons zijn? moeten we Hem[sAS] niet meer liefhebben als onze ouders?,onze
kinderen en onze bezittingen?Hem[sas] liefhebben doen we door Hem[sas] te volgen,zijn SUNNAH dus,
MOGE ALLAH[SWT] ONS NIET DOEN DWALEN,DEGENE DIE DWALEN ZULLEN OOK GEEN REDDER VINDEN...


Hij[sas] zei tegen zijn sahabe;-Er gaat een tijd komen,dat halal en haram niet meer uiteengehouden
kunnen worden,met inkomsten enz...-Er gaat een tijd komen dat een ware vriend die zijn deuren
van harte opent,niet meer makkelijk te vinden zijn,-Er gaat een tijd komen dat mijn ummah,
daden zoals mijn Sunnah volgen,velen zullen deze verlaten,en dit zal kort bij Yawma-al-Qiyamah zijn,

     O MOSLIMS,DE DRIE ZAKEN DIE DE PROFEET[SAS] AANHAALDE,GAAT HET DAN NIET OVER DEZE TIJD?
OF KAN HET NOG ERGER ALS DEZE TIJDEN ZIJN?

 

 Beste moslims,wanneer worden we wakker,ALLAH[SWT] zegt ons;brengt een bepaalde deel van de nacht door met slaap,waarom brengen we een heel leven door in slaap?waarom worden we niet wakker van onze diepe slaap?gaan we zo afwachten dat de doodsengel ons komt halen?weet dat het elk moment aan onze deuren staat te wachten,en hij zal niemand uitstel geven noch naar voren halen,hij doet juist wat ALLAH[SWT] hem gevraagd heeft,

 

Als je snachts de slaap niet vindt,wacht niet dat het morgen wordt,zou kunnen dat deze niet komt,
Als je in gezondheid bent,doe extra gebeden voor de dagen in ziekte,
Bereid je in leven voor naar het hiernamaals.houd je niet bezig met je maag en zakken te vullen,
en breng je volledige nachten niet door met slaap,doe het nachtgebed en reciteer de Koran,


wat zijn we toch verdwaald in wereldse zaken,wat zijn we verliefd eraan,dat we zo weinig aan
onze Aghirah denken,als we bijeenkomen praten we veel over hetgeen we zullen achterlaten,
men praat veel over hetgeen men veel van houdt,laat dit voor ons Allah[swt],Zijn Rasoul[sas]
en de Koran zijn,Islam dat een oceaan aan kennis is, laten we daarover praten,hoe
dieper we zwemmen,hoe prachtiger het wordt,en daar merken we minder van aan het oppervlak.

 

Kunnen we ook zeggen?;

Mijn vader is Islam,

Mijn moeder is Islam,

Mijn leven is Islam.

De Sahabe zei dit en het was ook zo.

 

De mensheid is in een diepe slaap in deze leven,Ze worden pas wakker in het hiernamaals.
 De slimme mens is degene die aan zijn Aghirah denkt,en hieraan werkt,
die afstand houdt van zonden en Zijn nafs in bedwang houdt. De Profeet Mohammed[sas] heeft gezegd:
"Kleine zonden worden grote zonden wanneer men het vaak herhaalt,
 en de grote zonde verdwijnt al naar gelang men berouw toont (tawba).
" Abu Bakr As-Siddieq (Radya Allahu ´anhu = Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
 "Degene die in zijn graf stapt zonder enige voorbereiding is net als iemand die een zee wil oversteken zonder boot.
" Omar ibn AI-Khattaab (Radya Allahu ´anhu ) heeft gezegd: "Er bestaan vier zeeën: Lust is de zee voor de zonde,
 Nafs is de zee van verlangen, De dood is de zee van het leven Het graf is de zee van berouw .
" Uthmaan ibn Affaan (Radya Allahu ´anhu) heeft gezegd:
 "De zorg voor deze Dunyaa (wereld) is de duisternis in ons hart,
 en de zorg voor het Hiernamaals is het licht in ons hart." Ali ibn Abi Talib (Radya Allahu ´anhu) heeft gezegd:
 "Degene die op zoek is naar kennis, is het Paradijs wat hij zal vinden, en degene die op zoek is naar de zonden,
 is de Hel wat hij zal vinden." Ibrahiem An-Nahay, heeft gezegd:
 "Vroegere volkeren zijn voor niets anders vernietigd dan vanwege het onnodige gepraat,
overdadig eten en te veel slapen." Een wijze heeft gezegd:
 "Wie lachend een zonde begaat zal de Hel huilend binnen gaan.
 Wie Allah {swt} huilend tevreden stelt zal het Paradijs lachend binnen gaan. " Een andere wijze heeft ooit gezegd:
 "Wie denkt een betere vriend dan Allah {swt} te hebben, kent zijn Schepper niet goed.
 Wie denkt een grotere vijand te hebben dan zichzelf, kent zichzelf niet goed."

 

 

O ALLAH[swt],Jij bent de Almachtige en de genadevolle,De Waarheid is één en één is de waarheid,Jij bent onze Heer,
aan U behoren we allen en naar U is alle terugkeer.Laat ons niet dwalen door het wereldse,laat ons geen
enkel ogenblik alleen met onze Nafs.Jij die ons de Rizq geeft zelfs zonder dat wij er iets voor doen,
en al verdienen we het niet, Jij geeft het ons,wat ben Jij barmhartig?ar-Rahman (de Meest Barmhartige).

Jij die ons handen,voeten,haren die we voor de wereld niet zouden willen wisselen,
ogen die we we niet zouden willen ruilen met de wereld,en vijfmaal bidden voor U is ons teveel,
terwijl een fabriek ons enkele euros geeft waar we de hele dag voor moeten werken,
wat zijn we ver van de waarheid,Hoever zouden we geraken zonder Uw Genade in hiernamaals?
en hopende dat we daar aanspraak op kunnen maken,


O ALLAH[SWT],ook al zijn onze gebeden niet met de volledige intentie, en onze daden niet heel zuiver met Uw liefde,
en onze zogezegde moslimlevens die als de heelal verwijderd is van die van de Oprechten en Sahaba's,
we weten dat U,de Heer waar mijn leven in Zijn macht is,dat er geen ander God is dan U,en Mohammad[sas],
Uw dienaar en Rasoel is,O Allah[swt],laat tenminste deze Shahadateyn een uitweg voor ons zijn,
en laat het met Uwer wil onze donkere paden doen verlichten,en diegene Jij naar het licht brengt,
kan niemand doen dwalen,en diegene dat Jij doet dwalen,daar kan geen ander hulp nog redding brengen,

 

                               EN JIJ BENT DE ALWETENDE EN DE ALMACHTIGE

 

                                                 AMIN,....


EEN OPROEP VAN MIJ TOT ALLE BROEDERS EN ZUSTERS,EN MOGE ALLAH[SWT] ME VERGEVEN VOOR EVENTUELE FOUTEN

20:18 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.