02-12-07

Allah.....!

Hij is Degene die de zondaars vergeeft...........

Hij is Degene die geen vrouw of zoon heeft..........

Hij is Degene die de mens heeft geschapen.....

Leugens zijn het dat de mensen voortgekomen zijn uit apen..........

Misschien jullie, maar wij niet........

Het is de Islam die het aanbidden van een andere God naast Allah verbiedt........

Hij is de Enige die het recht heeft te worden aanbeden........

Iets anders aanbidden naast Allah wordt in de Islam vermeden...........

Niets anders behalve Allah mag worden aanbeden......

Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren. (Koran 13:2)

Een prachtige hemel versiert met sterren waar je uren lang naar kan staren.............

Allah is de Schepper van de zon en de maan...

Alles volgt zijn nauwkeurig vastgestelde baan..............

Een prachtige hemel versiert met sterren waar je uren lang naar kan staren.............

Allah is de Schepper van de zon en de maan...

Alles volgt zijn nauwkeurig vastgestelde baan..............

 

Een prachtige hemel versiert met sterren waar je uren lang naar kan staren.............

Allah is de Schepper van de zon en de maan...

Alles volgt zijn nauwkeurig vastgestelde baan..............

Als de zon 1 cm dichter bij de aarde was gelegen.........

Dan was er geen sprake meer van leven..........

Wijs is Hij, Verheven!

Wie is Degene die deze aarde en zon zo precies heeft gemaakt???

 

Wie is Degene die rampen veroorzaakt....????

Doordat de mens zo ongelovig is in zijn Heer en veel zonden begaat......!!!

Denkend dat hij niet zal worden opgewekt.....

Vandaar al die leugens, overspel en tegenover de ouders geen respect.......

Vrouwen halfnaakt, onbedekt..........

Overspel met andere mannen, kan het ze wat schelen dat hele gezinnen kapot gaan.......

"Als we dood zijn, zijn we toch vergaan............"

Mensen plegen zelfmoord.........

Als ze slecht voor hun toets hebben gescoord.....

Maar een moslim zegt: "Alhamdoulilah ( Alle dank is aan Allah )", en heeft geduld......

Terwijl zijn hartje met innerlijke rust is gevuld......

Degene die "had ik maar, deed ik het maar zَ, was ik maar.....", zegt........

Van binnen voelt hij zich slecht..........

Dit is het verschil tussen een moslim- en niet moslim hart...........

De islam is heel apart!

De islam betekent vrede en veiligheid......

Het betekent geen terrorisme zoals er wordt gesuggereerd in deze tijd........

Wie waren degenen die vroeger de onschuldige moslims in Palestina slachtten??

 

Terwijl de islamitische veroveraars vrede, veiligheid, kennis en welvaart in de veroverde gebieden brachten.....

Wie hebben de aboriginals van hun leefgebieden verjaagd...????

Wie hebben de Zuid-Afrikanen tot slaven verlaagd??

Wie hebben de oorlog met de Indianen verklaard???

De islam is degene die de vrijheid en veiligheid bewaart.........

Trek je niets aan van die "terroristen" op tv......

"Hofstadgroep"............"Mohammed B"...............

11-9...........Aanslagen in Londen............

Het is in de islaam allemaal verboden...en het zijn grote zonden.....


Lees maar op het internet....

Misschien dat het jou aan het denken zet....

Lees meer islamitsche boeken.....

Als je daadwerkelijk de waarheid wilt zoeken.....

Bestudeer de islam uit betrouwbare boeken.........

Ga naar de ware religie zoeken...!

Christendom is vernoemd naar Christus, Jodendom naar Juda......

Hindoeïsme naar Hindoe en Boeddhisme naar Boeddha....

Islam is niet vernoemd naar Mohammed,....Mohammeddom of Mohammedisme.....

Zoals het geval bij het Christendom en Boeddhisme.....

Het heet islam, wat "Overgave" betekent!!!! Allah heeft deze religie deze naam gegeven............!

Hij is Almachtig, Verheven..........

Mensen aanbidden mensen, wat is er toch aan de hand???

Bezitten ze dan geen verstand???

Aanbidden ze iets dat dood gaat???

Aanbidden ze iets dat ze in de steek laat.........?????

Aanbidden ze iets wat op een gegeven moment vergaat???

Mensen aanbidden Jezus terwijl Jezus zei: "Voorwaar, Allah is jullie Heer en mijn Heer, aanbidt Hem..." (43:64)

Trek nu handrem!!!

Angelique...Patrcicia....

Denk na.....

Mensen aanbidden bomen.........!!!!!

Die later als planken in de Brico komen..........!!!

Mensen lopen op aarde zonder Allah te kennen!!!!!

Het enige wat ze doen is achter hun verlangens aan rennen........!!

Waar kom je vandaan???

Waar zal je na je dood naar toe gaan???

Waarom ben je hier???

Om te leven als een dier???

Alleen sexen, slapen, drinken en eten????

Jongens en meisjes daten......

Je hebt 9 maanden in de buik doorgebracht.....

Je werd in dit leventje verwacht...........

Vervolgens wordt je in het volgende leventje om rekenschap af te leggen opgewacht........

Geloof dus in Allah en gedraag je goed.....

Denk 3x na voordat je iets doet......

De islam is niet degene die vrouwen vernedert..............

Het is de islam die de positie van de vrouw heeft verbeterd..........

Dat Ali zijn vrouw mishandelt en slaat........

Wil niet zeggen dat de Islam dat toestaat..........

Hoe vaak komt het voor dat Wendy een pak slaag krijgt bij thuiskomst van die dronken Piet???


Dat is pas vrouwen vernederen of niet???

Vrouwen werden vََr de komst van de Profeet (vrede zij met hem) levend begraven..........!!!

Als peutertje ging ze dan met haar vader meegraven.........

Opeens werd ze dan er in gegooid.....!!!!!!!!!!!

En werd er snel zand over gestrooid....!!!!!!

Dit heeft de islam direct verboden!!!!

De islam is voor de vrouw opgekomen!!!

Vrouwen werden als producten op de markt verkocht..........

De islam heeft dat gelijk haraam verklaart en duidelijk gemaakt dat het niet meer mocht!!!!

Nu heb ik een vraag aan jou.....

Wat gebeurt er nu met de Westerse vrouw???

Wordt zij niet verkocht???

Als producten worden ze achter ramen voor een paar euros uitgezocht!!!!!!!!!

Een stukje vlees bij de slager wordt ingepakt en vervolgens in een zakje gedaan.........

De westerse vrouw moet naakt achter ramen staan............

Is een halve kilo vlees bij de slager waardevoller dan een vrouwelijk lichaam????

Ik nodig jou uit tot de Islaam.....

Verbaast zul je staan als je het bestudeert........

Gelukkig zul je leven als je je bekeert............

Verbaast zijn ze wanneer ze wonderen in de koran hebben gevonden........

Beseffen ze dan niet dat deze Koran door Allah is neder gezonden???

1425 jaar oud......

Geen enkele wijzing, geen één fout........

De verzen rijmen in het Arabisch op elkaar........

Kijkt er dan niemand naar????

Heb je wel eens geluisterd naar een recitatie????

Dat is pas sensatie!

De koraan die de wetenschap de weg wijst.........

Elke wonder in de koraan is hetgeen de correctheid van dit boek bewijst!

1425 jaar geleden stonden de fasen van embryologie al in de koraan nauwkeurig beschreven!!!

Nu pas worden daarover boeken geschreven........

Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezend is daarom Allah. De Beste der Scheppers. (23:14)

Na vele jaren onderzoeken .............

Met microscopen, apparaten en boeken....

Maar Allah heeft het simpel in enkele verzen aan zijn profeet 1425 jaar geleden geopenbaard....

En zo 1425 jaar in de Koraan bewaard.......

"....dan maakten Wij uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden Wij die beenderen met vlees.............." (Koran 23:14)

Lees.......!!!

Dat eerst de beenderen worden geschapen en dan het vlees is een wetenschappelijk feit.......

De islam is de waarheid...!

Dit zijn de Woorden van Allah die Hij geopenbaard heeft aan zijn profeet........!

Mohammed vrede zij met hem was analfabeet...........!

En Wij hebben ijzer neer gezonden, waarin een geweldige macht ligt en ook veel profijt voor de mensheid. (Koran 57:25)

Het feit dat ijzer uit de ruimte komt en niet oorspronkelijk van de aarde is een wetenschappelijk feit............

Wij zullen hun onze Tekenen laten zien aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij de (de koran) Waarheid is. (41: 53

Het pad naar de Islam is kennis......

Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar Allah is Almachtig Vergevensgezind. (35: 28)

Wordt het geen tijd dat je met een zoektocht naar de Waarheid begint???

Wordt het geen tijd om je aan Allah over te geven????

 

Wordt het geen tijd voor een nieuw leven????

Wordt het geen tijd om tot deze religie te bekeren????

En meer over de Islam te leren.............??????????

O mens....Geloof in Allah......!

En treed de islam binnen met "Esh hedoe en laa ilaha illa lah, wa enne Mohammeden resoeloelah"

Alleen Allah heeft het recht aanbeden te worden en Mohammed is zijn profeet.......!

Weet dat als jij aan Allah denkt, Hij jou niet vergeet!!!

Gedenk Mij daarom, dan zal ik jullie gedenken. (2: 152)

Bestudeer de islam.....ga op zoek naar de waarheid....Wellicht zal Allah jou Leiding schenken......

Denken zij niet na over de koraan? (47:24)

Waarin er allerlei grote wonderen staan????

Zie hoe mensen tot de islam bekeren...........

En anderen nog in grote dwaling verkeren...............

Allah is Degene die de mensen Leidt.........

De Islam is de Waarheid.........

De islam de degene die jou van stress en problemen bevrijdt.....

De Islam was de religie van Abraham, Mozes, Jezus en alle andere profeten...

Maar telkens werd hun boodschap door de mensen veranderd en vergeten..........

Daardoor onstonden er nieuwe geloven....

Die door de mensen zijn gevormd zonder goedkeuring van Degene Die zich bevindt daarboven......

Vandaar dat het woordje "Christendom" in de bijbel niet voorkomt....

Hoe hadden Adam, Noach en Abraham Christenen of Joden kunnen zijn als het Christendom en Jodendom pas veel later ontstonden???

Weet dat alle profeten met de Islam naar de mensheid zijn gezonden......

De mensheid was één godsdienst (toegedaan, maar er ontstond onenigheid) waarop Allah de profeten zond als verkondigers van verheugende tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen het Schrift neer met de Waarheid om te oordelen tussen de mensen over hetgeen waarover zij van mening verschilden. En niemand verschilde van mening daarover dan degenen aan wie het gegeven was, nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen, uit onderlinge afgunst. Allah leidde degenen die geloven met de Waarheid, met Zijn toestemming, (weg van degenen die ) van mening verschilden. En Allah leidt wie Hij wil op een recht Pad.. (2:213)

Jezus is geen God, maar een vrome dienaar en profeet die tot God bad.....

Sta open voor de waarheid, wellicht zal Allah je naar de waarheid leiden....

En behoor niet tot degenen die de waarheid vermijden...........

" Er staat geschreven: Gij zult den Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen." (Lucas 4:8)

Er worden mensen en dingen aanbeden die het niet verdienen.....

Waar in de bijbel staat: Christendom of Jodendom is jullie religie........????

Deze dag heb ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, Mijn gunst aan jullie voltooit en de islam gekozen als jullie religie. (5:3)

Zie hoe duidelijk de koraan het weergeeft.....

Het is het Boek van Allah dat Hij aan zijn profeet (vrede zij met hem) neer gezonden heeft...

Zie hoe kleine moslimkinderen van 10 jaar de hele koraan letterlijk uit het hoofd kennen...

Wie kent de bijbel uit het hoofd???....Probeer de Islam te verkennen.....

En wie een andere religie dan de islam zoekt, het zal nooit van hem worden aanvaard (3:85)

Had Jezus (vrede zij met hem) dan geen baard????

Droeg Jezus (vrede zij met hem) dan geen gewaad......???

Is het niet de moslim die zijn baard groeien laat???

Is het niet de moslim die dat lange gewaad draagt???

Geloof in de Enige God en al zijn profeten.........Dat is hetgeen wat Allah opdraagt...

Welke van de zoveel bijbels is de echte???

Welke is de correcte????

Welke God moet worden aanbeden??....De Vader, de Zoon of de Heilige Geest???

Is dit logisch terwijl je dit leest???

Of aanbidt je ze tegelijk....??

Heeft het Christendom volgens jou daadwerkelijk gelijk???

De bijbel is niet het letterlijke Woord van God, maar slechts verhalen en ervaringen over Jezus en andere profeten......

Het is een mengeling van de woorden van God en verhalen en ervaringen over Jezus en andere profeten door mensen geschreven!!

Pas na enkele eeuwen nadat Jezus (vrede zij met hem) door Allah was opgeheven.....

De koraan werd aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard en ging het daarna aan zijn metgezellen oplezen.....

Waarop het letterlijk werd opgeschreven.....!

"Deze (Koran) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid en Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is." (45 : 20)

Ga op zoek naar meer kennis.....

Geloof je daadwerkelijk in de 3-eenheid???

1 + 1 + 1 = 1????? Of leid ik aan duizeligheid.........????

Vader, Zoon en Heilige Geest.............

Elke helder nadenkende ziet dat hij 3 verschillende dingen leest.........

Appel, peer en banaan..............

Zijn het geen 3 dingen die er staan?????/

Appel + peer + banaan = 1 ?????

Samen is dat geen één, en dat weet iedereen.........

Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: "Voorwaar, Allah is één derde van de drie (goden) ". Want er is geen God dan de Ene God (Allah). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen zij Hem om vergeving? En Allah is Vergevensgezind, Meest barmhartig. (5: 73,74)

Lees dit gedicht aandachtig.....

De Waarheid heeft je nu bereikt.................

Accepteer de Waarheid en zorg dat je het niet ontwijkt........


Geloof in Allah...!

Laa ilaha illa lah.......

Mohammedan resoel Allah..............

De zin die je toegang tot het paradijs geeft..........

De zin waardoor Allah al je zonden Insha Allah vergeeft...........

Vraag Allah dat Hij je leidt...........

Geloof in de Waarheid........

Dit is de Islaam......

Een hand schudden of het aanraken van een vrouw is niet toegestaan...haraam....

Zo verheven is de positie van de vrouw in de islaam.....

Geen enkele vreemde mag haar zomaar aanraken......

Een reizende moslima heeft altijd iemand bij haar die haar beschermt en het haar gemakkelijk kan maken....

Een mahram....Een broer of vader die haar kan helpen en beschermen....

De moslimvrouw heeft een hoge status in andere termen.....

Het zijn vooral vrouwen die zich tot de Islam bekeren.....

De Islam is opgekomen voor de vrouw, vandaar dat zoveel vrouwen de Islam accepteren..........

En dacht je dat het uithuwelijken van vrouwen in de islam toegestaan is ???

Nou ...je hebt het mis.....

Een volgens de islam correcte huwelijk kan alleen tot stand komen met de instemming van de vrouw.....

Alsof de Islam de vrouw vernederen zou....

Lees de bekeerverhalen van de nieuwe moslims een aantal keren....

www.moslima.nl

Zie wat zij hebben meegemaakt en hoe zij waren voordat zij zich gingen bekeren........

Mensen met geld, bekendheid en alles wat hun harten begeren............

Toch voelden zij zich niet compleet en zijn ze zich tot de islaam gaan bekeren....

Een grote christelijke dominee..............

bekeert zich tot de islam en geeft nu lezingen over de islam in de moskee......

Zie hoe mensen de Waarheid accepteren....

En zich tot de Islam bekeren.........

De islam is geen terrorisme.....

Het is slechts pure monotheïsme......

De perfectie van de schepping van de hemelen en aarde en alles wat er tussen beiden is bewijst dat de Schepper één is.....

De waarheid zul je vinden door het vergaren van kennis.....

In de islam bevinden zich geen tussenpersonen tussen de gelovige en zijn Heer.....

De imam is slechts degene die het gebed leidt zodat iedereen tegelijk bidt..

Zodat iedereen samen buigt, knielt en zit.............

Het is niet zoals bij het Christendom waarbij de dominee de tussenpersoon voorstelt....

Dat als iemand zondes heeft begaan dat hij het aan de dominee vertelt....

Waarop de dominee aan God vraagt om hem te vergeven........

Nee..elke moslim kan Allah rechtstreeks smeken.....

Niemand hoeft andermans zonden te weten.............

En zeg niet dat de "Wij"-vorm die in de koran voorkomt staat voor de 3-eenheid....

De "wij" wordt gebruikt om indruk te maken..en wordt ook nog steeds gebruikt door koningen in deze tijd...

 

 

 

 

18:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Hallo, Ook jouw blog is ondanks de storm van het voorbije weekend niet weggewaaid zie ik. Waarschijnlijk omdat je bezoekers het hier leuk vinden en het dan ook willen behouden. Of moet ikzeggen helpen vasthouden. Nog een leuke avond en tot nog eens…

Gepost door: arroyo de la miel | 02-12-07

Reageren op dit commentaar

InchaAllah tot nog eens,een gebouw dat op stevige funderingen is gebouwd,zal de grootste stormen trotseren,zoals een geloof die op onomstotelijke feiten gebaseerd is,


hier op deze blog zul je veel kennis kunnen opdoen,zoals de islam ook een oceaan aan kennis is,hoe dieper je zwemt,hoe schoner het wordt,

ik ben bereid je vragen te beantwoorden met alle respect,

het zal me ook een hoop plezier doen als ik je ergens mee kan helpen...

tot nog eens...

Gepost door: Islam is de waarheid | 02-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.