03-12-07

Zijn de mensen vergeten, dat het draait rond daden, niet enkel rond weten?Véle mensen denken van de straf gered te zijn omdat zij ‘weten', niet omdat zij daden verichten. Zij denken dat het voldoende is om te weten wat ‘Aqiedah is, om te weten wat het belang van de soennah is en dat zij daarom gered zijn van de pijnlijke straf van Allah.

Zonder énige twijfel is de kennis een boom waarvan de daden de vruchten zijn, en een boom zonder vruchten is niet wat wij nodig hebben, nietwaar?

Toch zien wij dat véle broeders zich beperken tot het ‘weten' en niet verder gaan dan ‘weten' en anderen bekritiseren omdat zij niet ‘weten'. Terwijl men zichzelf zou moeten bekritiseren omdat wij niet ‘doen', ‘handelen naar de kennis', ‘in praktijk brengen'.

Tijdens de hemelreis zag de Boodschapper van Allah (s) mensen die gestraft werden door hun lippen met scharen van vuur af te snijden, toen de Boodschapper van Allah (s) vroeg wie deze mensen waren, antwoordde Djibriel die bij hem was:

"Dit zijn de predikers van jouw oemma die datgene zij verkondigen niet in praktijk brengen, en zij die het Boek van Allah lezen en hier niet mee te werk gaan."

(Sahiehoel-Djaami': goed)


Het is zelfs zo dat de echte kennis zal verdwijnen en niet van nut zal zijn wanneer dit niet in praktijk gebracht wordt. Toen b. Oem Loebayd versteld stond dat de kennis op een dag zou verdwijnen, antwoordde de Boodschapper van Allah (s):

"Zijn dit dan niet de joden en de christenen die de Tauraat en de Indjiel lezen en die daar geen nut uit halen."


(Authentiek: Kitaaboel ‘Ilm van Annas-ie)


Het is zelfs zo dat Allah jou zal vragen wat jij met jouw kennis gedaan hebt, zoals in de overlevering:

"De dienaar zal zijn voeten niet verzetten op de dag van de Opstanding totdat hij over vier vragen gevraagd zal worden... en zijn tewerk gaan met de kennis... "


(Al-Chatieb Al-Baghdaadie: Iqtidhaa Al-Ilm Al'Amal: authentiek)


Zo zie je in deze tijd dat véle broeders en zusters kennis opdoen om deze door te geven, en zich gewoon beperken tot het onderwijzen van deze kennis, en denken dat zij daardoor gered zijn, terwijl zij in werkelijkheid niet meer zijn dan een kaars die zichzelf opbrand, zoals in de overlevering:

"Degene die de mensen het goede onderwijst en zichzelf vergeet is zoals een kaars die anderen licht geeft en zichzelf opbrand."


(Authentiek, zie vorige bron)


En op de dag van de Opstanding zal degene die de mensen het goede onderwees en zelf niets deed rond zijn eigen ingewanden moeten gaan, terwijl de mensen hierop toezien. Wanneer zij hem om uitleg vragen zal hij zeggen - zoals de Profeet (s) dit duidelijk maakte - :

"Ik legde jullie op het goede te doen en deed dit zelf niet, en ik verbad jullie het slechte te doen, en deed dit zelf."


(Authentiek, zie vorige bron)


En toch blijven wij maar praten, en denken wij dat wij gered zijn, omdat wij simpelweg ooit iets ‘hoorden', ‘leerden', ‘wisten'.

Neen beste moslim, Allah wil jouw daden:

"O Mijn dienaren, het zijn enkel jullie daden die Ik voor jullie bijhoud."


(Moeslim)


En Allah maakt duidelijk dat iemand vier eigenschappen moet bezitten om niet tot de verliezers te behoren:

"Bij de tijd, de mens is in verlies, behalve degenen die:

geloven
en goede daden verichten
en uitnodigen tot de waarheid
en uitnodigen tot geduld
(Al-‘Asr)


Zo zie je dus ook mensen die deze kennis enkel vergaren om hiermee uit te pakken, en om aan de mensen te laten zien dat zij ‘kennis' bezitten. Wanneer zij praten, praten zij omwille van eer en roem, en niet om mensen van het Hellevuur te redden - met de wil van Allah - of tot het Paradijs uit te nodigen. Zij doen dit omwille van een deel van dit wereldlijke leven, en dit is zéér gevaarlijk, de Profeet (s) heeft gezegd:

"Degene die kennis , die alleen voor het Aangezicht van Allah opgedaan mag worden - , enkel en alleen opdoet om een aandeel van deze wereld te krijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de dag van de Opstanding."


(Al-Iqtidhaa: authentiek)


De kennis werd enkel geëerd omwille van de daden die men hiermee kan verichten, en niet omwille van de kennis op zich, de kennis is een middel en de daden zijn het doel, en de mensen hebben de kennis opdoen tot doel genomen en zijn de daden vergeten.

22:59 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.