07-12-07

Het verhaal van Ibrahiem (Eric)

Asalaam oe 3alaykum warahmatulah wa barakatuhu

BismiLlah iRrahmaan Irrahiem

Graag wil ik jullie mijn verhaal vertellen hoe ik el hamdoullilah moslim geworden ben:

Ik ben geboren als moslim in het jaar 1965 te Antwerpen, maar mijn ouders gaven me een katholieke opvoeding.

Ze noemden me Eric maar ik hoorde die naam zelf niet graag.

Toen ik op de kleuterschool zat vroegen ze altijd mijn naam en ik zei "Jantje" toen ze vroegen: "heet jij geen Eric", dan zei ik kordaat "neen".

Het begon eigenlijk al vroeg dat Allah (subhanawata3ala) mij liet inzien dat de religie van mijn ouders niet de juiste weg was.

We gingen om de 14 dagen bij de grootouders slapen en we kregen allen een drinkbus met de afbeelding van Maria (Miryam) op uit Lourdes.(Bedevaartsoord te Frankrijk).

Ik wilde niet slapen met die drinkbus en zei: "Ik slaap wel met de goede God";

Dit zijn de dingen die mijn ouders en grootouders me verteld hebben, hoewel ik me dat van de drinkbus zelf nog goed herinner.

Verder ben ik natuurlijk opgevoed met de godsdienst van mijn ouders, die Katholiek zijn. (Moge Allah (subanawata3ala) hen ook de waarheid doen inzien, amien)

De relegie, het Goddelijke heeft me al altijd geboeid en zo ben ik dan maar misdienaar geworden in de plaatselijk kerk.

Na een paar jaar werd ik gecontacteerd door mr. Pastoor om te helpen met de voorbereiding van de catechismus van de jongeren op het Vormsel. Wat ik graag deed natuurlijk. We kwamen ook één keer per week samen om de Bijbel te bespreken, gewoon een stukje lezen en zelf zeggen wat we er van dachten, of wat we dachten wat de betekenis zou zijn. Dit heeft me geholpen om in te zien dat het niet altijd klopte wat er in de Bijbel staat. Na een tijd ben ik dan ook gestopt met mijn weg in het Katholicisme. Ik was er van overtuigd dat er maar één God was maar ik kon de juiste weg eigenlijk niet vinden.

Soms ging ik alleen naar de kerk buiten de dienst om na te denken. Het kon niet voor mij, dat die mensen dat kruisbeeld aan het vereren waren met al die beelden in de Kerk.

Ik kende het verhaal van de Profeet Ibrahiem (3aliyhi salaam) en zag dat het er nu ook zo aan toe ging.

Hoeveel mensen zijn er niet die onbewust aan het bidden zijn voor dat beeld?

Neem de beelden weg en ze weten niet wat te doen, ze zullen niet meer weten aan wie ze hulp moeten vragen, of wie ze moeten aanbidden. Ze branden kaarsen voor beelden om hulp te vragen, beelden waar geen leven in zit, die gemaakt zijn uit steen, marmer, ... beelden die je kan breken, Subhan'Allah!! Terwijl Allah (subhanawata3a) er altijd is voor zijn dienaars, dag en nacht, in tegenstelling tot een beeld, je moet speciaal naar de kerk om het te kunnen aanbidden of om er hulp aan te vragen, of je kan natuurlijk een beeldje gaan kopen of een kruis, maar Allah (subhanawata3ala) is altijd en overal aanwezig, Hij (subhanawata3ala) wordt nooit moe om naar de smeekbeden te luisteren van zijn oprechte dienaars.

Het heeft eigenlijk lang geduurd voor ik in contact kwam met de islam.

Ik ben terug in Antwerpen komen wonen in 1987 waar ik werk vond als zelfstandige verkoper van dadels en droge vruchten en ook allerhande oliën. Natuurlijk duurde het niet lang of de eerste allochtonen kwamen naar de winkel om inkopen te doen. Deze mensen waren dan ook de oorzaak door de wil van Allah (subhanawata3ala) dat de islam in mijn leven kwam, el hamdoullilah. Na een tijd begin je natuurlijk te spreken met die mensen en vragen te stellen.

Vooral tijdens de ramadan natuurlijk. Ik raakte meer en meer gefascineerd door de islam.

Het gebeurde zelfs dat ik enkele dagen probeerde te vasten en na een tijd heb ik dan de Qur'aan gevraagd in het Nederlands. Ze zijn die toen speciaal voor mij uit Nederland gaan halen en ze vertelden me dat ik me eerst moest wassen voor ik er in mocht lezen. Wat ik dan ook gerespecteerd heb natuurlijk Van het moment dat ik de Qu'raan begon te lezen ging er voor mij een hele nieuwe wereld open, subhan'Allah mensen! Wat een Boek, macha'Allah, het is een richtlijn voor je leven met duidelijke tekenen in. Nadat ik de Qur'raan, het boek met de woorden van Allah (subhanawata3ala) die Hij (subhanawata3ala) aan onze profeet Mohammed (saw) geopenbaard heeft, gelezen had, heb ik gevraagd hoe ik me kon bekeren. Ze vertelden me dat ik de grote wassing moest verrichten en me dan naar de moskee moest begeven. Ik heb er 5 dagen over gedaan om de moed bijeen te rapen om naar die moskee te gaan. Hoe dikwijls dat ik voorbij liep aan die deur, ...

Uiteindelijk, toen ik de moed bijeen geraapt had en Allah (subhanawata3ala) me de kracht gaf om naar de moskee te gaan wachtte ik tot iedereen binnen was en na 5 minuten belde ik aan. Maar niemand kwam open doen, ik dacht, dat kan toch niet? Er zijn zeker 20 man naar binnen gegaan. Dus ik bleef maar bellen en bellen tot er iemand kwam die zei "we zijn aan het bidden een momentje graag".

Dan heb ik maar gewacht; nadien ben ik goed ontvangen geweest en hebben ze me geholpen met mijn bekering, el hamdoullilah.

Ik ben Allah (subhanawata3ala) nog altijd dankbaar en dat zal ik altijd blijven zijn dat hij mij de juiste weg heeft laten zien en dit al voor 14 jaar lang.

Nu wil ik met de wil van Allah (subhanawata3ala) op mijn beurt broeders helpen die zich willen bekeren tot de islam, inscha'Allah

Jullie broeder fi Dien

 

 

13:36 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.