25-12-07

Arrogant, trots of kwaadwillend zijn

Allah zegt:
"Moesa zei: "Waarlijk, ik zoek toevlucht bij mijn Heer en jullie Heer tegen alle arrogante mensen die niet in de Dag van de Vergelding
geloven. (Qor aan 40:27)

Allah zegt:
"Waarlijk, Hij houdt niet van de trotsen." (Qor’aan 16:23)

Allah zegt:
"Waarlijk, degenen die over de tekenen van Allah redetwisten, zonder daar enig gezag over te hebben, hebben niets anders in hun borst dan trots (om jou Mohammed als Boodschapper van Allah te accepteren en te gehoorzamen). Zij zullen dat (namelijk het profeetschap, dat Allah jou gegeven heeft) nooit verkrijgen. Zoek je toevlucht dus bij Allah." (Qor’aan 40:56)

De Profeet zei: "ledereen die (de hoeveelheid van) een atoom trots bezit zal niet in de hemel komen." (Muslim)

De Profeet zei: "Op een keer droeg een man prachtige kleding en liep trots rond, toen liet Allah hem door de aarde opslokken en hij ratelt daar door tot de Dag des Oordeels." (Een betrouwbare hadith)

lemand van de Salaaf zei: "De eerste zonde die tegen Allah werd begaan was trots."

Allah zegt:
"En (herinner je) dat Wij tot de engelen zeiden: "Kniel neer voor Adam." En zij knielden allen neer behalve Iblies,. hij weigerde en was trots en was een van de ongelovigen." (Qor’aan 2: 34)

Dus iedereen die te trots is om te luisteren en aan de waarheid te gehoorzamen is net als Iblies en zijn geloof zal hem niet baten.

De Profeet zei: "Trots zijn is het niet vervullen van de rechten van Allah en de mensen, en onrechtvaardig jegens de mensen zijn."

Allah zegt:
"Waarlijk, Allah houdt niet van geen enkele arrogante opschepper." (Qor’aan 31:18)

De Profeet zei:
"Allah zegt: "Grootsheid is mijn onderkleed en trots is mijn rida (een kledingstuk wat het bovenste gedeelte van het lichaam van de mannen bedekt), iedereen die het van Mij probeert af te pakken (door trots en arrogant te zijn) zal Ik in het hellevuur gooien." (Muslim)

De Profeet zei:
"Het paradijs en het vuur waren aan het ruziën en het vuur zei: "Ik heb het voorrecht gekregen om de arroganten en de tirannen te ontvangen." Het paradijs zei: "Wat is er toch mis met mij? Waarom komen slechts de zwakken en de nederige van de mensen bij mij binnen.. . ?" (Boechari)

Allah zegt ook:
"En keer jullie gezichten niet trots af van de mensen, noch loop schaamteloos over de aarde. Waarlijk, Allah houdt van geen enkele arrogante opschepper." (Qor’aan 31:18)

Salama Ibn al-Akwa’ zei dat een man voor de Profeet met zijn linkerhand at. De Profeet zei tegen hem:
"Gebruik je rechterhand terwijl je eet."
De man zei (uit trots en hoogmoed): "Dat kan ik niet." De Profeet zei: "(Ik bid dat) je nooit in staat zult zijn om (met de rechterhand te eten)." Hierna was deze man nooit meer in staat om zijn rechterhand op te tillen. (Muslim)

De Profeet zei: "Zal ik jullie vertellen over de mensen in de hel? Het zijn al degenen die gewelddadig, arrogant en koppig waren." (Boechari en Muslim)

Ibn ‘Oemar zei: "Ik hoorde de Profeet zeggen: "Geen mens loopt trots rond en wordt hoogmoedig voor zichzelf zonder dat hij Allah zal ontmoeten Die kwaad op hem is." (Een betrouwbare hadith)

"Dat Huis van het Hiernamaals (het paradijs) kennen Wij toe aan degenen die niet tegen de waarheid met trots in opstand komen en onderdrukking in het land noch ellende veroorzaken door het plegen van misdaden. " (Qor’aan 28:83)

Aboe Hoerairah (RA) zei: "De Profeet zei: "De eerste drie mensen die de hel zullen binnentreden zijn: een tirannieke heerser, een man die geen zakaat betaalt en een hoogmoedige arme." (Een betrouwbare hadith)

walidin.com

12:40 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

MashaAllah aghie fiellah

Dit zijn de dingen die we nodig hebben om ons terug met onze beide voeten op de grond te zetten.

Barakallahoe fiek

Gepost door: Het Rechte Pad | 26-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.