29-12-07

Belastering

Allah heeft gezegd:
"En gehoorzaam niet degenen die veel zweren, het wordt als waardeloos gezien. Een lasteraar, voortgaand met roddel." (Qor’aan 68:10-11)

Allah zegt:
". Zouden jullie het vlees van Jullie dode broeder willen eten?" (Qor’aan 49:12)

De Profeet zei:
"Een Qattat zal niet in het paradijs komen." (Een Qattat is iemand die slechte of onjuiste informatie van de ene persoon naar de ander overbrengt met de bedoeling om tweedracht en vijandigschap tussen hen te zaaien).

De Profeet liep op een dag langs twee graven en zei:
"Zij worden gemarteld, en zij worden voor een grote zonde gemarteld (die zij gepleegd hadden); één van hen reinigde zichzelf niet van urine en de ander ging lasterend rond." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
"Een van deze slechte mensen is degene met twee gezichten; die deze groep mensen met één gezicht tegemoet treedt en één andere groep met een ander gezicht." In een andere versie: "Mensen met twee gezichten zijn slecht." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
"Vertel mij niets (slechts) over mijn metgezellen, want ik hou er niet van als ik hen met iets slechts in mijn hart tegemoet treedt." (Aboe Dawoed)

Ka’b zei: "Hoed je voor laster, want de lasteraar zal nooit van de bestraffing in het graf gered worden."
Mansoer zei dat de Moejahied (de grote interpretator van de betekenis van de Heilige Qor’aan) over dit vers zei: "De drager van hout (brandstof)"; dit was de vrouw van Aboe Lahab die met lasterpraat rond ging.

walidin.com

 

14:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.