06-01-08

Consumeren van rente

Allah zegt:
"0 jullie die geloven. Vrees Allah en geef (van nu af aan) op wat overblijft van de rente (riba), als jullie ware gelovigen zijn!
En als jullie dat niet doen, hoed jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah en Zijn Boodschapper..."
(Qor’aan 2:278-9)

Allah zegt:
"Degenen die rente eten zullen niet opstaan behalve zoals iemand die door Sheitan geslagen is..."
(Qor’aan 2:275)

"... maar iedereen die terugkeert (tot de rente), zijn de bewoners van het Vuur."
(Qor’aan 2:275)

Deze bedreiging in harde woorden is zodanig dat wie riba gebruikt nadat hij ervoor gewaarschuwd is dat het verboden is, voor altijd in de hel zal verblijven. Er is geen macht of kracht buiten Allah, de Uitmuntende.

De Profeet zei:
"Vermijdt de zeven grote zonden."
Zijn metgezellen vroegen: "Wat zijn dat 0 Boodschapper van Allah?"
Hij zei: "Het toekennen van deelgenoten aan Allah, het beoefenen van magie, een ziel (gelovige) doden zonder gerechtelijke grond, het eten van riba, het opeten van het bezit van een wees, van het slagveld weglopen als er gevochten moet worden, een kuise vrouw beschuldigen die aan niets denkt wat haar kuisheid zou aantasten en die goede gelovigen zijn." (Een betrouwbare hadith).

De Profeet zei: "Allah vervloekt zowel degene die riba verdient als degene die het betaalt." (Muslim)

At-Tirmidhi voegt in zijn overlevering er nog aan toe: "En degenen die er getuige van zijn en degene die het contract schrijft." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Wie riba verdient, het toestaat en het contract ervan schrijft zijn allen vervloekt door de Profeet op de Dag des Oordeels, als zij weten dat het contract er één van riba is en weten dat het verboden is." (Een betrouwbare hadith, An-Nasa’i)

walidin.com

 

 

21:01 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.