12-01-08

Hij is de Hemel en Hun de sterren die het bedekken

O Mohammed(vzmh),

Jij was het Licht en je bent nogaltijd het Licht,Jij die het donker deed verlichten,Jij die het

vrieskou deed opwarmen als een zon,zelfs het uitspreken van je naam die de harten een warmtegevoel gaf,Jij die niet alleen over Mekka en Medina schijnt,maar het heelal doet verlichten met je schoonheid.

Winters veranderen in lentes met jouw pracht,Ik hoor telkens een begroeting naar Jouw naam bij elke regendruppel die er valt,en elke sneeuwvlok dat neerkomt begroet Jouw naam en je naasten en aldiegenen die Jouw liefhebben en begroeten de geliefden die mij naar Jouw leiden.

Na Allah(c,c) ben Jij het enige liefde die ongeevenaard zal blijven.Kon ik maar de bergen verzetten en naar Jouw toelopen,Je aanraken,kon ik maar de werelden overschrijden en naar Jouw toekomen,Alleen om Jouw pracht te kunnen zien,al is het maar voor een sekonde,zal ik die sekonde in het diepste van mijn hart vastleggen en bij elk moeilijk moment deze plek van mijn hart aandenken en het zon weer doen schijnen.

O mijn hart die deze wondermooie woorden tevoorschijn brengt,en de mooiste gedichten of spreukgeleerden jouw niet kunnen evenaren,

O mijn hart,Jij weet wie het ware liefde is en aangewakkerd blijft met een immens vuur,die geen doven kent.

O Mohammed(vzmh),

Ik weet dat Jouw naasten Je ook liefhadden,al is dat vanmij een druppel in de oceanen tenopzichte van Hun,Zij die Jouw Licht elk moment zagen,:Het liefde was er voor Hun,Het vriend was er voor Hun,Mohammed Mustafa(vzmh) was er elk moment bij Hun,

Honger hebben ze geleden in die tijden,ze hebben hun leven gegeven,moeilijkheden getrotseerd hebben hun,soms hebben ze hun bezittingen achtergelaten en hun steden verlaten,en ver van familie en vrienden gebleven,

Maar,Hij was er in hun midden,die Licht uitstraalde en hun harten opwarmde,Ze raakten Hem aan,Alsof het Heelal in hun handen verbleef,alsof de Hemelen en werelden tussen hun zat,Eindeloze Groeten naar Hem,

O Mohammed(vzmh),Wij hebben je ook lief,ook al hebben we je niet gezien en gekend zoals hun,1ziel heb ik op Uwer weg,al zou ik duizend zielen hebben,zouden ze alle duizend nog jouw weg volgen,een weg die geen kronkels kent,en geen gelijke heeft.

Lief hebben we Abu Bakr(r.a),Die al zijn vermogen voor Allah,voor Jou,voor Islam,voor slaven op te kopen en hun dan vrijliet,en voor de arme mensen uitdeelde,op n dag dat Jij[sas] Hem vroeg,:Abu Bakr,je hebt al meegenomen,zelfs je tapijt in uw huis,Wat heb je voor je kinderen,je vrouw,je gezin achtergelaten?En een antwoord van Abu Bakr Siddiyk kwam alsvolgt dat nu nog het Heelal doet daveren:Ik heb hun Allah en zijn profeet achtergelaten,Meer hebben wij niet nodig???Waarop de menigte geenenkel woord durfde te zeggen,waarop Gabriel tot Mohammed(s.a.s)kwam en Hem de groeten van Allah[swt] bracht en de blijde boodschap voor Siddiyk[ra],:aan Mohammed overgeleverd via Gabriel :Ik(Allah)ben content van Zijn daad,is Hij ook content van Mij in deze geval(nu hij niets meer heeft)?

Waarop Siddiyk opstaat en zegt:Wie ben ik om niet content te zijn van Allah,de Almachtige?

waarop de profeet hem zei,treedt Jij dan de hemelen binnen,

Siddiyk hebben we lief omdat je op een dag vroeg aan het volk:Wie van jullie is vandaag aan het vasten:niemand antwoordde waarop Siddiyk opstond en zei, Ik O Mohammed(s.a.s),Ik zag dat ik thuis niets te eten had,ben ik  aan het vasten,

nogmaals vroeg de profeet:wie van jullie heeft vandaag een zieke bezocht?

Weer antwoordde Siddiyk:Ik O Rasoul,ik heb ....bezocht om zijn ziekte,

Nogmaals vroeg de profeet,wie van jullie heeft vandaag een arme beloond?

Alweer antwoordde Siddiyk:ik wandelde voormiddag met mn kleinzoon,die een stukje brood in zijn hand had,daarop kwamen we langs een arme op straat,waarop ik het brood nam van mn kleinzoon en het aan de arme gaf: De profeet:O Moslims:Ziedaar degene die de hemel binnen zal wandelen,de hemel heeft verschillende deuren,de ene deur zal ene moslim roepen,de ander deur zal een ander moslim roepen,maar Hem(Siddiyk)zal door elke deur van de hemel geroepen worden,

Siddiyk hebben we lief omdat Hij elk moment aan je zei was,ook al hebben we hem niet gezien.

Op een dag dat mensen Jouw omsingelden en pijn wouden doen,liep Siddiyk als een ''leeuw'',de een na de ander omvergooiend en zichzelf op Jouw wierp en elke slag incasseerde die naar Jouw bedoeld waren,waarbij zijn aangezicht onder het bloed stond,en riep:Wat willen jullie van deze man?Wil je Hem vermoorden omdat Hij zegt dat Allah 1is?Hij die hierna zijn bewutzijn verloor,toen Hij thuis weer zn ogen opende en zijn moeder klaarstond met soep,en hij dadelijk vroeg naar de Profeet,en telkens weer zonder het soep aanteraken,Bij Allah,antwoordde hij,ik zal niets eten voordat ik een bericht heb van RasoulAllah,

Hij die tijdens zijn kalifaatschap geen staatsgeld aanvaardde,maar zijn eigen goederen verkocht om zijn gezin in leven te houden,Waarop Omar(r.a),de tweede Kalief zei<O,Siddiyk:na U zal alles veel moeilijker zijn,en zo was het ook,eindeloze groeten aan Siddiyk,

Omer(r.a) hebben we lief:omdat Hij als een zwaard aan Je zij stond,Hij die in Jouw ogen keek,en als Hij je triestig zag kreeg m rillingen over heel zijn lichaam:Waar is de profeet bezorgd om?Heeft iemand Hem doen ergeren?een Hart droeg Omer(r.a) die als het hart van een vogel bonsde,

De dag voordat hij Moslim was en zijn hart gevuld was met kwaad en dit door sommigen die Hem aanspoorden om Jouw te vermoorden,stapte Hij vastberaden naar U,tot hij in oogcontact kwam met het Licht der Werelden,zakte Hij door zijn knieeen door Jouw Pracht en woorden.

Hij die als kalief en koning van landen zijn eigen dieren ging melken voor als er bezoek kwam,waarop ene vroeg,O Omer(r.a)is het misschien beter dit door een slaaf te laten doen?,

waarop Omer antwoordde met een verheven stem,:IS ER EEN BETERE SLAAF ALS IK???

Daarom hebben we Hem lief,en omdat Hij Jouw liefhad..

Hij ,die snachts de straten doorliep als alles veilig was ,Hij die de caravanen die daar passeerden en overnachtten,zelf de wacht ging houden,Hij,die  oud vrouwen elke dag ging helpen om hun te voeden en hun was te doen en boodschappen,en als m ouderen op straat zag die een zak op hun rug droegen,nam het dadelijk over,

Hij die mee ging zoeken achter verloren voorwerpen van kinderen,

Hij die zonder enige moeite eten kookte voor weeskinderen,

O Rasoulallah:Osman(r.a) hebben we lief,Hij die twee van je dochters huwde,de ene na het sterfte van de ander,waarna Jij zei:Als ik nog een dochter had,zou ik die ook aan je huwen.

Jij had Hem verteld dat er een dag zou komen,dat ze Hem gaan dwingen om zijn kalifaatschap te verwerpen,Wat er ook gebeurt verwerp het niet zei Je,En zo heeft Hij het ook niet verworpen,zelfs de zwaard die tegen zijn nek neerkwam,trotseerde Hij zonder angst of een oogje toe te pinken,Hem hadden we lief omdat Hij jouw ook liefhad.

Gabriel die bij Je neerkwam vertellen dat alle engelen Osman(r.a) eerden en respecteerden,waarop Osman binnenkwam en Jij opstond,Hij vroeg,O Mohammed(s.a.s)waarom sta je op als ik binnenkom?en Jij antwoordde Hem:O Osman(r.a),Gabriel die juist hier zat,zag jouw aankomen en stond op,en als Hij opstaat kon ik moeilijk blijven zitten voor je,en ik hoorde van Hem dat alle engelen je eren en respecteren.Eindeloze groeten aan Hem,

Ali(k.v) hebben we lief omdat Hij jouw liefhad,

De dag dat Hij zijn Fatima begroef,dat Hem in deze wereld niets meer restte,zei Hij:En verlang ik naar de dag dat ik Jouw en Je Vader(profeet) zal bereiken,.

Op een jong leeftijd zag Hij de profeet met zijn vrouw bidden en vroeg:Wat zijn jullie aan het doen?waarop de profeet antwoordde:We bidden tot Allah,waarop Ali(k.v) zei,Ik vind het mooi,Ik zal aan mijn ouders vragen en als ze het mij toelaten,ga ik het ook doen,en ging naar buiten:

Kwam dadelijk terug binnen en gaf een antwoord van hoogste niveau:Allah heeft ook niet aan mijn ouders gevraagd toen Hij me schiep,Waarom zou ik dan aan mij ouders vragen als ik mijn religie kies?een pracht van een antwoord,...

Hij die bij de profeet opgroeide en als vierde kalief zijn leven volbracht,

De profeet zei Hem ook altijd:Ali,Ik ben het huis van het Intelligentie en jij bent er de deur van..

Hem hebben we lief omdat Hij Jouw liefhad,en hebben we ze allen lief.

Ibn Musab de jonge gast van het Ashab(Metgezel),die ging meevechten bij oehoed,en een dag van tevoren deed Hij een intens gebed,en zei,O Allah,morgen gaat het een zware oorlog zijn, deze oorlog is uiterst belangrijk voor ons,Wij zullen Medina beschermen,Als er iets zou gebeuren met Rasoul,zou alles kunnen stoppen voor ons,O Allah geef me tot het eind van het oorlog de kracht om Uwer profeet te beschermen,Als het oorlog voorbij is en Hij ongedeerd is,heeft het leven geen belang voormij,.Hij deed zijn woord:wat er moge gebeuren,zolang ik in leven ben zal er Hem niets overkomen,en het oehoedgevecht begon de dag erna,een heel gevecht,

Nadat de boogschutters niet op hun plek bleven,wat de profeet hun verbood om die plek te verlaten in welk geval dan ook,kwam er een zware gevecht waarbij ze ook van die kant de boogschutters uitschakelden en de anderen aanvielen,de profeet werd omringd door zijn ashab[metgezellen] waarbij er velen zouden sneuvelen,

Ibni Kamia die de profeet langsachteren wou aanvallen met zijn paard en zn zwaard langs achteren liet neerkomen werd geblokkeerd door de arm van Ibn Musad die geen sekonde twijfelde om er zijn arm tussentesteken en raakte zijn rechterarm kwijt,waarna langs andere kant ook een ander de profeet aanviel met zn zwaard Musad zijnlinkerarm ook opofferde en die ook kwijtraakte,had geen armen meer,opdat moment kreeg de profeet een klap,ijzeren ringen deden Zijn wang bloeden,

Musab die geen armen had en het bloed vloeide langs alle kanten keek naar het profeet,en liet tranen vallen omdat Hij de profeet met een wonde zag,dacht geen moment aan zn eigen,zag noch zijn eigen bloed noch voelde hij pijn. even was Musab niettezien,

met een paar speren in de rug zat hij geknield met zijn pupillen gericht naar de profeet,als Hij ongedeerd was,wat een liefde is dit voor Hem,laat mij 1enkel gelijkaardige van dit zien over het heelal,onmogelijk te vinden,geen enkel ziel is ooit zo geliefd geweest als Hem.Niet zoals anderen tegen Musa(a.s)zeiden:Ga jij samen met je God strijden,wij zullen hier wachten,,,,NEEN,ze gaven hun levens met een immens Liefde voor Hem,voor Islam,Voor Allah(swt)

Wat later was er iets raars gebeurd,ineens zag de profeet langs Hem,Musab vechten met armen en benen,zonder enkel teken van bloed, de profeet,raakte hem aan en vroeg:Musab,ben jij daarstraks niet gevallen?Hij draaide en glimlachte naar de Rasoul,Ik ben Musab niet,ik ben een engel in zijn gedaante die door Allah gestuurd is,Hij had een woord gedaan om Jouw bijtestaan en te beschermen tot het eind van het oorlog,en gebeden naar Allah,

en Allah heeft zijn woord niet laten vallen,en mij gestuurd,

ongekende liefde van hun:

Hubeyb die met 5 andere Ashab werd gestuurd naar een dorp op hun vraag aan de profeet,dat zij moslim waren geworden en de Koran en Islam wilden leren,

en deze 6Ashab die met respect naar deze dorp gingen,werden gevangen genomen,4ervan vermoordt waarop Hubeyb overbleef met een ander Ashab,

werd Hubeyb als slaaf bij een vrouw geplaatst,en deed uiterst normaal waarbij hele nachten doorbracht met het gebed en door de dag lieten ze Hem werken,Hij wist ook dat deze barbaars volk Hem ook zouden vermoorden,maar het vrouw des huizes die de dorpsbaas aansprak zei,nooit heb ik een rustiger,gentleman slaaf als deze gezien,Hij is uiterst beleefd,en helpt heel goed met alles,

Op een dag zei de dorpsbaas hem:Hubeyb,je weet dat we je gaan vermoorden op een dag,bereid je er maar voor op,en dit wist Hij ook,

Op een dag ging ik naar Hem toe,vertelde de vrouw des huizes,op een moment dat hij een gebed verrichtte, stond er voor Hem een mooie bos grote druiven,waarna ik Hem vroeg,Hubeyb:vanwaar komen deze druiven?

Het is een geschenk van Allah vertelde Hubeyb,wat de vrouw uiterst shokkeerde want de vrouw wist dat er op dat moment in Mekka geen enkel druif te vinden was,.

En de mensen begonnen stilletjes bevriend te geraken met Hem,en respecteerden Hem op den duur,maar de dorpsbaas die dit zag, kwam hem zeggen dat Hij de volgende dag zal opgehangen worden,en Hij vertoonde niet eens angst,maar glimlachte,en vroeg aan de vrouw een soort scheermes,als ik toch morgen sterf,dan wil ik rein,kuis naar Allah toegaan,wat de vrouw ook aan hem gaf,bij zn scheerbeurt kwam het klein kind van het huis naar Hem en zat op zn schoot,ze hadden elkaar lief,en het vrouw die dit zag,verkeerde in angst en dacht eerst dat hij het meisje zou vermoorden en vielen tranen over haar wangen,Hubeyb zag dit en begreep het,een Hubeyb die vol liefde zat,vol respect,vol eer,vredevol was,keek haar aan en glimlachte,denk je dat ik haar pijn kan doen?Hij wreef over haar haren en zei,Loop naar je moeder,kind,.

mensen van Mekka die naar beelden baden zagen Zijn gedragsmethodes,en kwamen serieus onder de indruk,maar Hij wist dat er geen terugkeer was naar Medina,

de volgende dag zeiden ze hem,t is tijd.kom,;ze brachten Hem naar een boom waar ze een strop klaargehangen hadden,en de mensen van de omgeving die hem wat gekend hadden lieten tranen vallen en zelfs kinderen,

Een laatste wens werd Hem gevraagd,laat mij even los zodat ik 2rakat het gebed kan verrichten,en deed dit voor de ogen van de mensen,met een intense schoonheid,en rondde het snel af,als Hij wist dat ze niet gingen denken dat Hij het langer deed omwille van angst,had hij nogmaals langer gebeden,zei m.

Daarna hadden ze het strop rond het hoofd gedaan en kwam een van de dorpshoofden,en vroeg hem,Hubeyb,zeg dat je wenste dat Mohammed(s.a.s)nu in je plaats hier zou sterven,dan laten we je gaan naar je familie, Waarop Hubeyb gepast op antwoordde,:In Allahs naam,laat staan Mohammed in mijn plaats,als er een doorn in zijn vinger of teen zou komen,zelfs dat kan mijn hart niet verdragen,moge duizend Hubeybs op zijn weg sterven,wat is een Hubeyb ten opzichte van hem?niets.

De dorpshoofd riep  met woede ,hoe kan dat?ik zag geenenkel mens die zo geliefd is als Mohammed(s.a.s),Hoe kunnen ze Hem zo liefhebben?

O dorpshoofd:Hoe moest jij weten hoe Hubeyb Mohammed liefhad?Hoe moest jij weten dat wij Mohammed(s.a.s)met zelfde gevoelens liefhebben?Jij hebt nooit de arme een hand toegereikt of een wees op handen gedragen?wat zou jij van liefde afweten?

Hubeyb die Allah aanbad en zei:Allah, jij bent de enige die deze mensen zal straffen voor hun daden,en riep de dorpshoofd hem te vermoorden,en vielen ze hem aan als barbaren en slachtten ze hem af, Wat had deze man hun aangedaan?Hij die Allah aanbad an zijn profeet volgde,in feite zagen ze niet hoe laag hun niveau was,nog lager als dieren,en hoe hoog Hubeyb eigenlijk was voor hun,

bij zijn laatste adem,wierp Hij zijn blik naar Medina,het stad der geliefden,en zegt,Allah, ik ben hier ver van mijn geliefde,kun je mijn eindeloze groeten naar mijn geliefde(Mohammed)brengen?

Opdat ogenblik'' de groeten terug aan u'' zei de profeet in Medina,waarop de metgezellen het niet begrepen en vroegen ernaar,antwoordde Hij,Hubeyb is gestorven,en ik kreeg zijn groeten van Allah via Gabriel,Eindeloze Groeten aan Hubeyb,,....

O Profeet:Jij was toen hun meester,Jij bent de Hemel en hun de sterren die de hemelen bedekken,Jij die hun leerde elkaar lieftehebben,en een arme,weze bijdehand tenemen.

O Profeet,Jij bent vandaag nogaltijd de meester van de mensheid,Jij bent nogaltijd de zon in de Hemelen die mijn leven en de donkere paden verlicht,Jij die mij nogaltijd leert een ander lieftehebben,en een mens te zijn,Jij leert mij ook een arme of een weze bij de hand tenemen,

O Profeet:al ben ik een zandkorrel in een woestijn ten opzichte van je metgezellen,toch zit mijn hart vervuld met Jouw pracht en liefde,Is er dan een betere weg dan die van Jouw?

Een pad die volgestrooid is met de mooiste rozen van het heelal en toch Jouw schoonheid niet kunnen evenaren?

Hoe kan ik Allah bedanken dat Hij me Jouw weg liet leren kennen?Hoe kan ik Hem bedanken,dat Hij me Jouw weg deed volgen?Hoe kan ik Allah bedanken dat Hij me het weg liet volgen van diegenen die ook regelrecht deze weg hebben gevolgd.

Hij die als het Licht kwam en het mensenkind naar het rechte pad leidde,

Volkeren die Allah menselijke aspecten toevertrouwden,of Hem een kind toevertrouwden,of afbeeldingen als god namen,heeft Hij allemaal omvergeworpen,.Volkeren die pasgeboren meisjes levend begraafden,of vrouwen gebruikten voor hun lusten en buitenstampten,en die deze regels als traditie volgden,heeft Hij volledig omvergeworpen,

Eindeloze groeten aan Hem,

Eindeloze dank aan Allah[swt] dat ik zijn[sas] weg volg en zal blijven volgen.

Zolang er zuurstof in deze longen komt,Zolang er bloed door deze aderen vloeit,En zolang Allah mij de Kennis geeft,Zal deze kennis,Licht,Waarheid,Liefde,Respect op mijn blog blijven verschijnen,

23:23 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.