16-01-08

Doden van iemand

Het doden (van iemand zonder gerechtelijke basis)

Allah zegt:
"En iedereen die opzettelijk een gelovige doodt, zijn vergoeding is de hel om daarin te verblijven en de Woede en de Vloek van Allah is over hem en een grote bestraffing wordt voor hem voorbereid." (Qor’aan 4:93)

Allah zegt ook:
"En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch dat leven doden, dat Allah verboden heeft, behalve voor een gerechtelijke zaak, noch onwettige seksuele gemeenschap begaan — en iedereen die dit doet zal een bestraffing ontvangen! De bestraffing zal voor hem op de Dag der Opstanding verdubbeld worden en hij zal daarin met schande verblijven. Behalve degenen die berouw hebben en geloven en goede daden verrichten." (Qor’aan 25:68-70)

Allah zegt ook:
"Als iemand een ander doodt niet vanwege het vergelden van een moord (bloedwraak) of voor het verspreiden van ellende over het land — het is alsof hij de hele mensheid gedood heeft..." (Qor’aan 5:32)

Allah zegt:
"En als de meisjesbaby die levend begraven werd (zoals de heidense Arabieren deden) ondervraagd zal worden. Voor welke zonde zij gedood werd?" (Qor’aan 81:8-9)

De Profeet zei: "Vermijdt de zeven grote vernietigende zonden. . ." De derde zonde die hij noemde was: het beëindigen van een leven dat Allah Ta’ala verboden had (zonder gerechtelijke basis).

Toen hem gevraagd werd wat de grootste zonde was zei de Profeet:
"Dat je aan Allah deelgenoten toekent terwijl Hij alleen jou geschapen heeft."
Hij (de overleveraar van de hadith) zei: "En daarna?" Hij zei: "Het doden van je zoon zodat hij niet jouw voedsel met je deelt."
Ik (de overleveraar) vroeg: "En daarna ?" Hij zei: "Het plegen van onwettige seksuele gemeenschap met de vrouw van je buurman."

De Profeet zei ook: "Als twee moslims vechten of elkaar met hun zwaarden ontmoeten....... gaan zowel de moordenaar als de vermoorde naar de hel."
Ik (de overleveraar van de hadith) zei: "0 Boodschapper van Allah! Het is rechtvaardig voor de moordenaar maar waarom ook de vermoorde?"
Hij zei: "Hij had voorzeker het voornemen om zijn metgezel te vermoorden."

De Profeet zei: De moslim is nog vrij voor zijn godsdienst tot hij iemand onwettig ombrengt."

De Profeet zei: "Word niet ontrouw (door ongelovig te worden) na mij door op elkaars nekken in te slaan (d.w.z. een ander te doden)."

Bashier Ibn Moehajir heeft op gezag van Ibn Boeraida gezegd dat de vader van Boeraida gezegd heeft, dat de Profeet zei: "Het doden van een gelovige (moslim) is in de ogen van Allah een slechtere daad dan de vernietiging van de hele wereld."

De Profeet zei: "Een trouwe gelovige blijft voor zijn godsdienst vrij tot hij iemand onwettig ombrengt." (Boechari)

De Profeet zei: "Het eerste waar over geoordeeld wordt tussen de mensen is bloed (d.w.z. het onwettig doden of moorden)."

Firas zei, op gezag van Ash-Shabi dat Abdoellah Ibn ‘Amr gezegd heeft dat de Profeet zei: "De grootste zonden van de grote zonden zijn: het toekennen van deelgenoten aan Allah Ta’ala, het (onwettig) doden van iemand en de plichten tegenover de ouders niet vervullen..."

Humaid Ibn Hilal zei dat Nasr Ibn ‘Asim gezegd heeft, dat ‘Oeqbah Ibn Malik gezegd heeft dat de Profeet zei: "Allah heeft mij diegene verboden (om voor te bemiddelen of te beschermen) die een gelovige doodt (d.w.z. het verbond van Allah en Rasoeloellah staat daarbuiten)." De Profeet zei dit drie maal. (Dit is een betrouwbare hadith volgens de voorwaarden van Imaam Muslim voor betrouwbare hadith).

De Profeet zei: "Als iemand onrechtmatig gedood is dan komt een deel van de last van deze misdaad op de (schouders) van de eerste zoon van Adam, want hij was de eerste die met het moorden begon." (Boechari en Muslim)

Ibn ‘Amr zei: "De Profeet zei: "ledereen die iemand van het verbond doodt (iemand die een verdrag met de moslims heeft afgesloten) zal nooit de geur van het paradijs ruiken. En de geur daarvan is te ruiken op een afstand van veertig jaar lopen (dat wil zeggen dat hij ver van het paradijs verwijderd zal zijn): (Boechari).

Aboe Hoerairah (RA) zei: "De Profeet zei: "ledereen die een ziel doodt die een verdrag met Allah en Zijn boodschapper heeft afgesloten zal niet de geur van de hemel ruiken, hoewel de geur daarvan te ruiken is op een afstand van veertig jaar lopen." (At-Tirmidhi zei: "Het is betrouwbaar.")

Aboe Hoerairah (RA) zei: "ledereen die helpt om een gelovige om te brengen, zelfs maar met een woord, zal Allah ontmoeten met de woorden "Een wanhoper aan Allah’s genade" tussen zijn ogen geschreven.

" Imam Ahmad en lbn Majah heeft deze hadith overgeleverd en de keten van overleveraars is zwak." Moe’awiyah zei dat hij de Profeet heeft horen zeggen: "Allah vergeeft alle zonden behalve als een man als een kafir (ongelovige in de islam) sterft of doelbewust een gelovige doodt (zonder wettige basis)." (An-Nasal)

walidin.com

 

 

18:29 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.