16-01-08

Drinken van alcohol

Het drinken van alcohol, zelfs maar een kleine hoeveelheid

Allah zegt:
"Zij vragen je over alcoholische dranken en gokken. Zeg: "Daarin is een grote zonde. (Qor’aan 2:219).

Allah zegt ook:
"0 jullie die geloven. Bedwelmende zaken, gokken, lotspijlen zijn iets walgelijks van Sheitan’s handen. Mijd ze dus, zodat jullie zullen slagen." (Qor’aan 5:90)

Het is bevestigd dat Ibn Abbas (RA) zei: "Toen het verbod op het drinken van alcohol geopenbaard was, liepen de Metgezellen van de Profeet naar elkaar toe en zeiden: "Alcohol is verboden en het drinken ervan is een grote zonde."

‘Abdoellah Ibn ‘Oemar zei dat het drinken van alcohol de grootste van de grote zonden was. Het drinken van alcohol is zonder twijfel de moeder van alle zonden en degene die alcohol drinkt is in meer dan één hadith vervloekt.

De Profeet zei:
"Sla iedereen die alcohol drinkt, als hij het een tweede maal drinkt sla hem dan, als hij het een derde maal drinkt, sla hem dan en als hij het een vierde maal drinkt, doodt hem." (Een betrouwbare hadith)

‘Abdoellah Ibn ‘Anir overleverde dat de Profeet zei: "ledereen die het gebed nalaat omdat hij een keer gedronken heeft (heeft de hele wereld en wat daarin is verloren) en iedereen die vier maal het verrichten van het gebed nalaat, omdat hij dronken is voorwaar Allah zal hem van de tinatoel Khabal laten drinken (op de Dag des Oordeels)."
De Metgezellen van de Profeet zeiden: "0 Boodschapper van Allah! Wat is ‘Tinatoel Khabal?" Hij antwoordde: "Het zweet van de bewoners van de hel." Of: "De pus van de bewoners van de hel. "(Een betrouwbare hadith)

Jabir zei: "De Profeet zei: "Allah heeft aan Zichzelf beloofd dat iedereen die alcohol drinkt (of een ander bedwelmend middel) van de Tinatoel Khabal zal drinken."(Zij vroegen: "Wat is Tinatoel Khabal?") Hij zei: "Het zweet van de bewoners van de hel." Of "De pus van de bewoners van de hel." (Muslim)

De Profeet zei:
"ledereen die alcohol drinkt (en daar geen berouw van betuigt) zal in het hiernamaals niet mogen drinken." (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
"ledereen die alcohol drinkt en sterft in die staat (zonder berouw te tonen) zal Allah als een ongelovige ontmoeten." (Een betrouwbare hadith).

walidin.com

 

 

 

18:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

het drinken van alcohol.. als je in t dagelijks leven bidt, en alcohol drinkt, ben je dan voor 40 dagen haram? Mag je dan niet bidden als je hebt gedronken?

Gepost door: Missesme | 12-02-08

Reageren op dit commentaar

het drinken van alcohol Assalamu Alaykum warahmatullah wabarakatuh,

beste zuster,ten eerste,alcohol drinken is één van de grote zonden en is ''Haraam''',

Allah[swt] vertelt ons hierover,Al-Maidah;
90. O u die gelooft, wijn[alcohol] en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat u voorspoedig moogt zijn.

91. Voorzeker, door middel van wijn[alcohol] en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zult u dan worden weerhouden?

en volgens hadith van onze geliefde profeet[sas],die nodig zijn om de Koran beter te begrijpen,dat alcohol haram is,ongeacht de hoeveelheid ervan,en is men niet in staat om te bidden,het beste is om er geen 40 dagen aan toetevoegen,gewoon er afstand van te houden,want zoniet geven we geen gehoor aan de geboden en verboden van Allah[swt],
Er werd eens gevraagd waarom hij niet dronk, en hij antwoordde:
'Bij God, ik ben niet tevreden met mijn verstand wanneer het correct is, waarom zou ik het dan nog verder verpesten?' (Imam Al-Bayhaqi, The Quillian Press - (1996, ISBN 1 872038 03 4) - Page 31)
moge Allah[swt] u belonen en het beste schenken,Aamin.

Wassalaam


Gepost door: islam is de waarheid | 14-02-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.