16-01-08

Het negeren van de Awlia’ (de godvrezende, vrome mensen) van Allah

Allah zegt:
"Waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschapper beledigen, die heeft Allah in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt..." (Qor’aan 33:57)

De Profeet zei:
"Allah , de Almachtige zegt: "Ik verklaar de oorlog tegen degenen die vijandigheden tonen tegen Mijn vrome aanbidders." In een andere versie: "ledereen die vijandig is tegen een vrome aanbidder van Mij heeft de oorlog tegen Mij verklaard." (Boechari)

De Profeet zei:
"0 Aboe Bakr! Als je hun woede opwekt dan heb je de woede van Allah opgewekt." ‘Hun’ slaat op de arme Moehajiroen (die emigranten van Mekka naar Medina, die hun eigendommen en welvaart voor de zaak van Allah, de Almachtige achterlieten). (Muslim)

walidin.com

18:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.