16-01-08

Magie

Magie wordt als een grote zonde beschouwd, want om een beoefenaar van magie te zijn moet men ongelovig zijn.

Allah zegt:
"maar de duivels waren ongelovig, en onderwezen de mens in toverij... "Qor’aan 2:102)

De vervloekte Sheitan had geen ander doel met het onderricht van de mensheid in magie, dan om hen ongelovig (aan Allah en de islam) te maken.

Allah zegt:
"...Haroet en Maroet, maar geen van deze twee (engelen) onderwees iemand (zulke zaken) tot zij gezegd hadden:
"Wij testen slechts, wees dus niet ongelovig."
En van deze (engelen) leerden de mensen wat voor de scheiding tussen man en vrouw zorgde, maar zij konden niemand schade toebrengen behalve met Allah’s toestemming. En zij leerden datgene wat hen schade toebracht en waar zij geen voordeel aan hadden. En waarlijk, zij wisten dat de kopers hiervan (magie) geen deel zouden hebben in het hiernamaals...) (Qor’aan 2:102)

Tegenwoordig kom je veel mensen tegen die magie leren en daarmee omgaan en denken dat het slechts een verboden handeling is en zij weten niet dat het absoluut ongeloof is. Dus zij gaan door met de studie daarvan en in het hanteren van zuivere magie. En zij (degenen die magie beoefenen) zeggen obscure en onbekende woorden om een man (of een vrouw) zijn vrouw (of haar man) te laten haten of liefhebben en dit is ook magie.

De straf voor degene die magie beoefent is het doden van hem, want hij was ongelovig aan Allah of heeft dingen gedaan die ongeloof aanduiden.

De Profeet zei: "Vermijdt de zeven grote vernietigende zonden..." Hij noemde magie als één van hen.

Dus de moslim moet zijn Rabb (Heer) vrezen en niet die daden verrichten die hem deze wereld en het hiernamaals zullen laten verliezen.

Er wordt gezegd dat de Profeet zei:
"Degene die magie beoefent moet met het zwaard geslagen worden." Maar dit is niet een hadith van de Profeet, het is door Joendoeb gezegd, één van de Metgezellen van de Profeet.

Bajala Ibn Abada zei: "Ik ontving de brief van ‘Oemar één jaar voor zijn dood.
Hij zei dat we alle beoefenaars van magie, man of vrouw, moesten doden."

Aboe Moesa (RA) zei: "De Profeet zei: "Drie (soorten mensen) treden niet toe tot het paradijs: de alcoholicus, de schender van de verwantschapsbanden en de gelovige in (of beoefenaar van) magie."

Ibn Mas’oed (RA) zei: "De Profeet zei: "Roeqa (een paar woorden die gezegd worden voor iemand die deze nodig heeft zoals een zieke of iemand die benijd wordt... (man of vrouw), amuletten en tiwala (een soort magie die ervoor zorgt dat de man van zijn vrouw houdt) zijn allen (daden) van ongeloof."


walidin.com

18:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.