21-01-08

NIET betalen van de zakaat

NIET betalen van de zakaat (armenbelasting)

Allah zegt:
"En wee de afgodenaanbidders. Degenen die niet de zakaat betalen en zij zijn de ongelovigen in het hiernamaals."
(Qor’aan: 41:6-7)

Allah zegt:
Er zijn er die het goud en zilver hamsteren en het niet op de Weg van Allah uitgeven — verkondig aan hen een pijnlijke bestraffing. Op de Dag dat de Zakaat die niet betaald is in het hellevuur verhit zal worden zal het op hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen branden (en er zal tegen hen gezegd worden): "Dit is de schat die jullie voor jullie zelf gehamsterd hebben. Proef nu wat jullie gehamsterd hebben!" (Qor’aan 9:34-5)

De Profeet zei:
"De eigenaar van kamelen, koeien of schapen die de zakaat niet opbrengt, zal neergelegd worden (op zijn gezicht) en zal door deze kamelen, koeien en schapen vertrapt worden met hun voeten, en met hun hoorns geraakt worden. Als de laatste over hem heen is gegaan, komt de eerste terug (en doet hetzelfde nogmaals) tot alle mensen beoordeeld zijn op een dag die vijftigduizend jaar duurt (d.w.z.. een heel lange dag). Dan wordt deze man of naar de hemel of naar de hel verwezen. En iedereen die welvaart hamstert en de Zakaat niet betaalt, daarvan wordt de weelde als een kaalkoppige giftige mannelijke slang (die zich om zijn nek zal draaien en hem in zijn wangen zal bijten en zeggen: "Ik ben je weelde, ik ben je schat.")

En Aboe Bakr bevocht die (vluchtelingen) die na de dood van de Profeet de zakaat niet meer opbrachten.
En Aboe Bakr zei: "Bij Allah! Als zij weigeren mij zelfs maar een jonge vrouwelijke geit te betalen die zij gewoonlijk aan de Boodschapper betaalden, dan zal ik hen bevechten omdat zij haar niet gegeven hebben."

Allah zegt:
"En laat niet degenen die begerig achterhouden wat Allah hen van Zijn Overvloed heeft gegeven denken, dat dit goed voor hen is. Nee het zal erger voor hen zijn. De dingen die zij begerig achterhouden zullen aan hun nekken vastgebonden worden als een ketting op de Dag der Opstanding. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde, en Allah is zich Welbewust van alles wat jullie doen." (Qor ‘aan 3:180)

De Profeet zei over iemand die zijn zakaat niet betaalt:
"Iedereen die het (de zakaat) niet betaalt, daarvan nemen wij het en de helft van zijn kamelen (als zijn welvaart in de kamelen ligt). Dit is een uitspraak (door Allah verordend)." (Aboe Dawoed)

Yahya Ibn Aboe Kathier zei: "Amir al-’Oeqaili vertelde mij dat zijn vader Aboe Hoerairah heeft horen zeggen:
"De Profeet zei: "De eerste drie (personen) die de hel zullen betreden zijn: een tirannieke prins (of koning), iemand die welvaart bezit maar de zakaat niet betaalt en een arrogante arme."

Shariek en anderen zeiden dat Aboe Ishaq zei dat Abi al-Ahwas vertelde dat ‘Abdoellah zei:
"Jullie (moslims) zijn de (vijf) gebeden opgelegd en het betalen van de zakaat. Van iemand die de zakaat niet betaalt, wordt de salaat niet geaccepteerd.

walidin.com

15:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

213123 12312fdgdfgerere

Gepost door: wasima | 07-10-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.