24-01-08

NIET plichtsgetrouw naar de ouders zijn

Allah zegt:
"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niemand zullen aanbidden behalve Hem. En dat jullie plichtsgetrouw naar jullie ouders zullen zijn. Als één van hen of hen beiden in jullie leven een hoge leeftijd krijgen, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen, noch schreeuw tegen hen, maar spreek hen met respect aan. En laat de vleugel van onderwerping en nederigheid door genade over hen neerdalen en zeg:
"Onze Heer! Geef hen Uw genade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was." (Qor’aan 1 7:23-4)

Allah zegt ook:
"En Wij hebben de mens opgelegd om goed en plichtsgetrouw naar zijn ouders te zijn..." (Qor’aan 29:8)

De Profeet zei:
"Zal ik jullie vertellen over de grootsten van de grote zonden..."
En bij noemde ‘het niet plichtsgetrouw naar de ouders zijn als een van hen (Boechari en Muslim)

De Profeet zei ook:
"De tevredenheid van de Rabb (met iemand) komt van de tevredenheid van de ouders. En de woede van de ouders (op hun zonen) veroorzaakt de woede van de Rabb." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei ook:
"De daad om plichtsgetrouw tegenover de ouders te zijn is een daad die de middelste deur van de hemel opent. Werkt dus om het te verkrijgen (door plichtsgetrouw tegenover de ouders te zijn) of verlies het." (At Tirmidhi)

De Profeet zei:
Hij zei tegen een man die bij hem kwam en hem om toestemming vroeg om met de moslims in een veldslag te vechten: "Leven je ouders nog?"
De man zei: "Ja." De Profeet zei: "Stel je dan in hun dienst." (Boechari)

De Profeet zei: "(Wees plichtsgetrouw voor) je moeder, je vader, je zuster, je broeder dan de laagste (in verwantschap met jou), dan de laagste." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei: "Degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is, degene die alcohol drinkt, degene die .zijn liefdadigheid in herinnering brengt en degene die in magie gelooft (en haar beoefent) zullen geen van allen de hemel betreden." (Een goede hadith).

‘Abdoellah Ibn ‘Oemar zei: "Op een keer kwam een bedoeïen naar de Profeet en zei:
"0 Boodschapper van Allah! Wat zijn de grootste zonden?"
De Profeet zei: "Om deelgenoten (in de aanbidding) aan Allah toe te schrijven".
De bedoeïen zei: "En daarna?"
De Profeet zei: "Niet plichtsgetrouw jegens je ouders zijn."
De bedoeïen zei: "En daarna?" De Profeet zei: "Een valse gelofte afleggen."
(Een goede hadith).

De Profeet zei: "Degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is en degene die niet in voorbeschikking gelooft, zullen allebei niet in de hemel komen."

‘Isa Ibn Talha Ibn Oebaidillah zei dat ‘Anir Ibn Aboe Moerra al-Joehani zei:
"Op een keer kwam een man naar de Profeet en zei:
"0 Boodschapper van Allah!" Als ik de vijf gebeden verricht en in de maand Ramadan vast en de zakaat betaal en de bedevaart naar Mekka verricht, wat krijg ik dan voor een beloning?"
De Profeet zei: "Iedereen die dat doet is bij de Profeet en de Siddiqien (degene die volledig in de woorden van Allah geloven) in de hemel, tenzij hij niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is."
(Een goede hadith)

Bakkar Ibn Abd Al-’Aziz Ibn Aboe Bakr zei:
‘ vader heeft mij verteld dat Aboe Bakr gezegd heeft dat de Profeet zei:
"Allah stelt de bestraffing van elke zonde tot de Dag des Oordeels uit behalve die van het niet plichtsgetrouw jegens de ouders zijn; Allah bestraft de pleger daarvan onmiddellijk."
(Een goede hadith).

De Profeet heeft ook gezegd: "De zoon (of dochter) zal nooit in staat zijn om zijn vader voor zijn gunsten terug te betalen behalve als hij hem als een slaaf vindt en hem koopt en vervolgens bevrijdt."
(Een betrouwbare hadith)
Hij zei: "Allah vervloekt degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is."

De Profeet zei: "De tante (zus van de moeder) is als de moeder." (At-Tirmidhi)

Wahb Ibn Manbah zei: "Allah zei tegen Moesa (vrede zij met hem):
"0 Moesa wees plichtgetrouw jegens je ouders want Ik zal het leven van degene die plichtsgetrouw jegens de ouders is verlengen en hem een zoon geven die plichtsgetrouw jegens hem is en iedereen die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is zal Ik een kort leven geven en een zoon die niet plichtsgetrouw jegens hem is."

Ka’b zei: "Bij Hem in wiens hand mijn leven is, Allah neemt het leven van degene die niet plichtsgetrouw jegens zijn ouders is heel snel om hem de bestraffing te laten proeven en Allah verlengt het leven van degene die plichtsgetrouw jegens zijn ouders is, zodat hij meer goede dingen in dit leven kan krijgen."

Aboe Bakr Ibn Aboe Maryam zéi:
"Ik las in de Taurat dat Wie zijn vader slaat, gedood moet worden."

Wahb zei:
"In de Taurat staat er dat: "Wie zijn vader slaat gestenigd moet worden."

walidin.com

17:28 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.