31-01-08

Vijf voorwaarden.......

Er kwam een man naar Aboe Ishaag Ibrahiem ibn Adzam (Moge Allah hem gendadig zijn) en zei: ''Aboe Ishaag, ik ben niet in staat mij zelf te controlleren. Wil je mij zeggen hoe ik mezelf onder controlle moet houden?'' ''Dat is goed, ik zal het je vertellen, maar alleen als je de 5 voorwaarden accepteert en als je deze 5 voorwaarden in praktijk brengt, dan zullen jouw denken, doen en laten geen probleem vormen .

''Goed vertel me, wat zijn de 5 voorwaarden?'' Zei de man.

1 ''Als je de volgende keer van plan bent Allah SWT niet te gehoorzamen eet dan niet van wat Hij jou schenkt'' ''Maar wat moet ik dan eten? Alles op deze Aarde behoort aan de Almachtige toe'' zei de man. ''Dus je denkt dat het goed is om te eten van wat Allah SWT jou schenkt, maar tegelijkertijd Hem niet te gehoorzamen?'' Vroeg Ibrahiem. "'nee dat is niet goed'' zei de man.

'' Wat is de 2de voorwaarde?'' Vroeg de man.
2 ''Als je de volgende keer van plan bent Allah SWT niet te gehoorzamen verlaat zijn aarde.'' ''Maar dat is nog moeilijker, waar moet ik dan leven?'' Vroeg de man. ''Dus je denkt dat het goed is om te leven op Zijn aarde, maar tegelijkertijd Hem niet te gehoorzamen?'' Vroeg Ibrahiem. ''Nee, zeker niet dat is niet goed'' zei de man.

'' Wat is de 3de voorwaarde?'' Vroeg de man.
3 ''Als je de volgende keer van plan bent Allah SWT niet te gehoorzamen, ondanks Zijn geschenken aan jou, zoek een plek waar Hij jou niet kan zien en bega die zonde dan maar'' Zei Ibrahiem. ''Wat bedoel je Ibrahiem? Hij hoort alles en ziet alles, niets is voor Hem verborgen'' Zei de man. '' Dus het is goed om Hem niet te gehoorzamen, terwijl je weet dat Hij jou ziet, Hij jou hoort?'' Vroeg Ibrahiem. ''Nee zeker niet, dat is niet goed''.

'' Wat is de 4de voorwaarde?'' Vroeg de man.
4 ''Wanneer Engel des doods voor jou komt, zeg dan tegen hem dat hij jou meer tijd moet geven om berouw te tonen en goede daden te verrichten'' "Maar hij zal niet luisteren naar mij!!'' Zei de man. ''Dus als je de dood niet kunt ontlopen en hij zal je geen extra tijd geven en je weet niet wanneer de dood komt, hoe kan je dan hopen gered te worden?' ' Vroeg Ibrahiem.

'' Wat is de 5 de voorwaarde?'' Vroeg de man.

5 ''wanneer de Engelen van de Hel komen om jou in het vuur te gooien, ga niet met hen mee'' Zei Ibrahiem. '' Maar ik kan niet zelf beslissen of ik mee ga, ze pakken me toch'' Riep de man. "Dus hoe kan je de hoop hebben om gered te worden? '' Vroeg Ibrahiem.

''genoeg, genoeg, Ibrahiem! Ik vraag Allah SWT om mijn zonden te vergeven en ik keer naar Hem toe!''

Het berouw van deze man was zuiver, en vanaf deze dag was hij een oprechte gelovige, gehoorzaamde ten alle tijden Allah, de Almachtige tot de dag waarop hij stierf.

 

01:33 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.