08-02-08

Veinzen

Veinzen, is een soort hypocrisie
Allah zegt:
"...En wanneer zij opstaan voor het gebed, staan zij lui op en om door de mensen gezien te worden en zij gedenken Allah maar weinig." (Qor’aan 4:142)

Allah zegt:
". . . zoals degene die zijn weelde uitgeeft om door de mensen gezien te worden." (Qor’aan 2:264)

De Profeet zei:
"De eerste persoon die onder de mensen beoordeeld wordt is een martelaar. Hij wordt (voor Allah) gebracht en dan zal Allah hem aan Zijn gunsten jegens hem herinneren en de martelaar zal zich bewust zijn van deze gunsten. Er wordt tegen hem (de martelaar) gezegd: "Wat heb je ermee (met de gunsten van Allah voor hem) gedaan?" Hij zegt: "Ik vocht voor Uw zaak tot ik als martelaar neerviel" Hij (Allah) zegt: "Je bent een leugenaar; jij vocht zodat de mensen zouden zeggen: "Hij is dapper." En dat hebben zij gezegd." Dan wordt hij op zijn gezicht weggesleept en in de hel geworpen.

En een andere man die kennis vergaarde (religieuze kennis) en het aan anderen onderwees en (voortdurend) de Qor’aan reciteerde wordt (voor Allah) gebracht en Allah herinnert hem aan Zijn gunsten (de kennis) jegens hem en hij (de man) wordt zich hier bewust van en hem wordt gevraagd: "Wat heb je ermee gedaan?" Hij zegt: "Ik bestudeerde het (de kennis) en onderwees het aan anderen en ik reciteerde voor U de Heilige Qor’aan." Er wordt tegen hem gezegd: "Jij bent een leugenaar; je hebt de kennis bestudeerd, zodat de mensen zouden zeggen: "Hij is een geleerd man" en dat werd er gezegd. En je hebt de Heilige Qor’ aan gereciteerd zodat de mensen zouden zeggen: "Hij is een reciteur" en dat werd er gezegd." Toen werd deze man op zijn gezicht weggesleept en in de hel geworpen.

Een derde man aan wie Allah allerlei soorten welvaart had gegeven wordt voor Allah gebracht en Allah herinnert hem aan Zijn gunsten jegens hem en de man wordt zich hier bewust van. Hem wordt dan gevraagd: "Wat heb je ermee gedaan?" De man zegt: "Ik heb niets nagelaten, om U een genoegen te doen en heb het geld daarvoor gebruikt." Er wordt tegen hem gezegd: "Je bent een leugenaar, je hebt het geld uitgegeven zodat de mensen zouden zeggen: "Hij is een vrijgevig man." En dat is er gezegd. Toen werd deze man op zijn gezicht weggesleept en in de hel geworpen." (Muslim)

Ibn ‘Oemar (RA) zei dat sommige mensen tegen hem zeiden: "Als wij onze prinsen ontmoeten,spreken wij tot hen op een bepaalde manier (d.w.z. met goede woorden) die wij niet gebruiken als wij niet in hun aanwezigheid zijn." Ibn ‘Oemar zei: "Wij vonden dat in de tijd van de Profeet hypocriet." (Een betrouwbare hadith)

De Profeet zei:
"Wie de mensen bewust zijn goede daden vertelt, om hun lof te krijgen, Allah zal de mensen zijn ware bedoeling laten weten (op de Dag des Oordeels) en degene die goede dingen in het openbaar doet om te pronken en de bewondering van de mensen de winnen, zijn bedoeling zal Allah (op de Dag des Oordeels) openbaar maken." (Boechari) -

Moe’adh (moge Allah tevreden zijn) zei: "De Profeet zei: "Een beetje veinzen wordt als shirk beschouwd." (Een betrouwbare hadith)

walidin.com

20:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.