16-02-08

Zweren van een valse eed

‘Abdoellah Ibn ‘Arnr zei: "De Profeet zei: "De (grootste van de) grote
zonden is het toekennen van deelgenoten in de aanbidding van Allah, het niet plichtsgetrouw naar de ouders zijn, het doden van een (gelovigen) zonder gerechtelijke basis en het afleggen van een valse eed." (Boechari)

Een valse eed; is een eed die men aflegt terwijl, men weet dat men liegt. En het wordt ‘Ghamoes’ genoemd, want de bestraffing omvat degene die het aflegt.

De Profeet zei: "Een man zei eens: "Bij Allah, Allah zal nooit die en die voor zijn zonden vergeven." Allah zei toen: "Wie zweert bij Mij dat Ik nooit die en die zal vergeven? Ik heb hem zijn zonden vergeven en maak jouw (goede daden) tot niets." (een betrouwbare hadith)

De Profeet zei:
"Allah zal op de Dag des Oordeels tegen drie (mensen) niet spreken, noch hen reinigen en zij zullen een pijnlijke bestraffing krijgen: degene die zijn Izar (een kledingstuk dat de lenden van een man bedekt) naar beneden laat (onder zijn hielen), iemand die je er steeds aan herinnert dat hij iets in liefdadigheid heeft gegeven, en degene die goederen verkoopt door het zweren van een valse eed."

Ibn ‘Oemar (RA) zei: "De Profeet zei: "Wie bij een ander dan Allah zweert, heeft een daad van ongeloof gepleegd."
In een andere versie: .heeft deelgenoten aan Allah toegekend." (Een goede hadith)

De Profeet zei:
"Wie een valse eed zweert om de eigendommen van een ongelovige (onrechtmatig) op te eten, zal Allah ontmoeten terwijl Deze boos op hem is." De Metgezellen van de Profeet zeiden: "Zelfs als het maar iets kleins is?" De Profeet zei: "Zelfs als het maar een klein stukje ‘Arak ( De boom van de siwaak) is." (Een betrouwbare hadith)

Er is bevestigd dat de zonde groter is als men de valse belofte na het middaggebed aflegt en in de moskee van de Profeet.

De Profeet zei:
"Wie bij Al-Lat en Al-Oezza zweert (twee afgoden die door de ongelovigen voor de tijd van de Profeet aanbeden werden), moet zeggen: la illaha illa Allah (geen heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah) (als een uitwissing voor zijn zonde)." (Boechari en Muslim)

Een paar van de Sahabah (moge Allah tevreden met hen zijn) zwoeren wel eens onbedoeld bij Al-Lat en Al-Oezza, omdat zij nog pas moslim waren geworden, maar dan zeiden zij snel: "La illaha illa Allah."

De Profeet zei:
"Niemand zweert een valse eed bij deze spreekstoel (de spreekstoel van de Profeet in de moskee van de Profeet), op zelfs verse siwaak, of hij zal naar het hellevuur verwezen worden." (Een goede hadith)

 

walidin.com

 

17:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.