20-02-08

Wist je dat....?

Wist je dat in het Paradijs iedereen 60 cubits (30.6m) lang zal zijn?

Abu Hurayrah Heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Allaah, Subhaanahu wa ta'aala Heeft Adam geschapen als 60 cubits lang... iedereen die het Paradijs zal binnen treden zal de vorm van Adam hebben, 60 cubits lang. Mensen werden steeds korter en korter naarmate de tijd verstreek''[Saheeh Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab Yadkhul al-Jannah Aqwam Af'idatuhum mithl af'idatah at-Tayr 4:2183, no. 2841]

Abu Hurayrah Heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) ging praten over de eerste groep van de Moslims die het Paradijs zouden binnentreden en dat hun gezichten schenen als de volle maan en daarna zij hij: ''Hun vorm zal zijn als een persoon, hetzelfde als die van hun vader Adam, 60 cubits''. [Saheeh Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab Awwal zumrah yadkhuluna al-Jannah, 4/2179, no. 2834]


Wist je dat in het Paradijs iedereen 33 jaar zal zijn en niet zullen verouderen?

Mu'aadh ibn Jabal Heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''De bewoners van het paradijs zullen het Paradijs binnen treden haarloos, alsof hun ogen zijn omringd met Kohl en met een leeftijd van 33 jaar''. [Saheeh al-Jaami' 6/337, no. 7928, Ahmad, At-Tirmidhi, 2545 Zie ook Takhreej al-Mishkaat, 5634 als Hasan]

Ibn al-Qayyim zij: ''Er is zeker een grote weisheid achter deze leeftijd omdat dit de perfecte leeftijd is voor een persoon om zich te vermaken (en geen last heeft van blesures etc..), Dit is de leeftijd wanneer iemand's kracht en gezondheid in de meeste perfecte conditie is''. [Haadi al-Arwaah, p. 111].

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Hun (Bewoners van het Paradijs) jeugd zal nooit verdwijnen''. [Ahmad, at-Tirmidhi 2539, ad-Daarimee, Mishkaat al-Masaabeeh, 3/29, Zie ook Saheeh al-Tirmidhi, 2062 Als Hasan door Sheikh Albannie].


Wist je dat in het Paradijs tenten zullen zijn van 30 mijl tot 60 mijl hoog?

Al-Bukhaari heeft overgeleverd van 'Abdullaah ibn Qays dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''De tent is gemaakt uit Parels en heeft een grote leegte erin, Met een hoogte van 30 mijlen, in elke hoek zal hij een vrouw hebben welke niemand anders kan zien behalfe hij''. Abu 'Abdus-Samad en al-Haarith van Abu 'Imraan met de woorden van: ''60 mijlen hoog''. [Sahih al-Bukhaari, Kitaab Bid' al-Khalq, Baab Sifaat al-Jannah, Fath al-Baari, 6/318]

'Abdullaah ibn Qays heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''In het Paradijs zal hij een tent hebben welke gemaakt is uit Parels, 60 mijlen lengte, met in elke hoek een vrouw welke hij zal bezoeker, en geen een van hen (vrouwen) zal een andere zien''. [Zie ook Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab fi Sifaat Khiyaam al-Jannah, 4/2182, no. 2838]


Wist je dat in het Paradijs vliegende paarden zullen zijn?

Sulaymaan ibn Buraydah heeft overgeleverd van zijn vader dat een man de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: ''O boodschapper van Allah, zullen er paarden zijn in het Paradijs?'' Hij (vrede zij met hem) Antwoorde, ''Als Allah jou zal toelaten om het Paradijs binnen te treden, zul je niet wensen dat je door een paard van robijnen gedragen zal worden welke zal vliegen in het Paradijs waar je het ook wilt, maar het zal gebeuren''.[At-Tirmidhi, 2543 Zie ook Saheeh al-Targheeb, 3/522 als Hasan En van Abu Ayyoob in AT-Tirmidhi, 2544 deze door Albannie Saheeh verklaard 3/423]


Wist je dat in het Paradijs mensen zullen zijn met vleugels?

Overgeleverd van Abu Hurayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Ik zag Ja'far vliegen in het Paradijs met Engelen''.[At-Tirmidhi, 3763 zie ook Saheeh al-Jaami', 3465 als Saheeh verklaard door al-Albaanie, soortgelijke Hadith in al-Bukhaari, 3506].


Wist je dat je in het Paradijs kinderen kan krijgen?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Als een gelovige een kind wilt hebben dan zal de zwangerschap en de bezorging er van maar één uur in beslag nemen, dan wordt de kind de leeftijd welke de gelovige ook maar wilt''.[Overgeleverd door At-Tirmidhi no. 2487, al-Daarimi no. 2712, Ahmad no. 11339, Ibn Maajah no. 432 Zie ook Saheeh al-Jaami', 6649].


Wist je dat in Paradijs kamelen zullen zijn welke je kan berijden?

Abu Mas'ood al-Ansaari zij: ''Een man bracht een bracht een beteugelde kameel naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: ''dit is voor de zaak van Allah'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''En jij zult 700 beteugelde Kamelen hebben op de Dag Des Oordeels''.[Overgeleverd door Muslim, 1892 soortgelijke overlevering van Al-'Amash in Muslim 1893, ook al-Haakim en Abu Na'eem zie Silsilat as-Saheehah, 2/228 no. 634, En Mishkaat al-Masaabeeh, 2/350, 3799]


Wist je dat in het Paradijs schapen zullen zijn?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''bid in de schapenstal, en verwijder het stof van hun, want de schapen behoren tot de dieren van Het Paradijs'' [overgeleverd in Al-Bayhaqi 2/449 Zie ook in Saheeh al-Jaami', 3789 als Saheeh].


Wist je dat er In het Paradijs rivieren zullen zijn van water, honing, melk en wijn?

Haakim ibn Mu'aawiyah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''In het Paradijs is er een zee van honing, een zee van wijn, een zee van melk en een zee van water, en de rivieren stromen uit van deze zeeën''[Van At Tirmidzie zie ook Jaami' al-Usool, 10/508]

Koran 47:15. Het beeld van het paradijs dat aan de godvruchtigen is beloofd: er zijn daarin stromen water dat niet bederft; en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn, smakelijk voor degenen die drinken en rivieren van zuivere honing.


Wist je dat er doozichtige huizen zullen zijn in het paradijs?

Abu Maalik al-Ash'ari heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt:''In het Paradijs zullen er huizen zijn welke binnenkant gezien kan worden van het buitenkant en welke buitenkant gezien kan worden van het binnenkant, Allah heeft ze voorbereid voor diegene die de Hongerigen voeden, die goed en beleefd praten, die veel vasten en voor diegenen die bidden wanneer andere mensen slapen'' [Overgeleverd door Ahmad & Ibn Hibbaan en door At-Tirmidzie van 'Ali zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 2/220, no. 2119]


Wist je dat je makkelijk voor jezelf huizen kan bouwen in het paradijs?

Umm Habeebah heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zij: ''Ieder die 12 Rakaat's extra bid (Sunnah) per dag, Allah zal voor hem een huis in het Paradijs bouwen''. [Overgeleverd door Muslim, Abu Dawud, Ahmad, an-Nasaa'ee, en Ibn Maajah Zie ook Saheeh al-Jaami', 5/316, no. 6234]

Mu'aadh bin Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Ieder die Qul huwa Allaahu ahad (Surah 112) 10 keer reciteert, voor hem zal Allah een huis bouwen in het Paradijs''. [Zie Saheeh al-Jaami' al-Sagheer, 6472 in de versie van Saeed ibn Musayyib word er gesproken over paleizen in plaats van huizen welke overgeleverd is in Mursal]


Wist je dat je in het Paradijs alleen maar mooier en mooier kan worden?

Anas ibn Maalik verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''In het Paradijs is er een markt naar welke de mensen elke vrijdag zullen komen, dan zal er een wind worden geblazen tegen hun gezichten en hun kleren en zij zullen in schoonheid vermeerderen. daarna zullen ze naar hun vrouwen gaan, welke ook in schoonheid zullen zijn vermeerderd, hun vrouwen zullen tegen hem zeggen ''Bij Allah, jij bent in schoonheid toegenomen nadat je ons verliet.'' en hij zal dan zeggen '' En jullie ook bij Allah, nadat ik jullie verlaten had zijn jullie ook in schoonheid toegenomen''. [Overgeleverd in Saheeh Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab fi Sooq al-Jannah, 4/2178, no. 2833]


Wist je dat de mensen van het Paradijs Allah zullen zien?

De volgenden Hadith heeft de niveau bereikt van Tawaatur (dat houdt in dat zoveel metgezellen het overgeleverd hebben dat het bijna 100% zeker de woorden zijn van de Profeet (vrede zij met hem). Voor een voorbeeld de hadith van Abu Hurayrah dat sommige mensen vroegen aan de Profeet ''O Boodschapper van Allah, Zullen we onze Heer op De Dag Des Oordeels zien?'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) Antwoorde ''Twijfelen jullie dat jullie de maan zullen zien als het vol is?'' En zij zeiden ''Nee, O Boodschapper van Allah.'' Daarna zij de Profeet ''twijfelen jullie dat jullie de zon zullen zien als er geen wolken zijn?'' En zij antwoorden ''Nee.'' Daarop zij de Profeet ''Dan zullen jullie Allah ook zo duidelijk zien''. [Overgeleverd door al-Bukhaari & Muslim, Welke hetzelfde is als de hadith van Abu Sa'eed al-Khudri, en die van Jareer ibn 'Abdullaah al-Bajlee overgeleverd door al-Bukhaari & Muslim, Abu Musa heeft het ook overgeleverd in al-Bukhaari, En ook door Tirmidzie, Ahmad, Nasaia, Abu Dawoed, Ibn Majah Zie ook Sharh at-Tahhawwiyah, p.204-210]


Wist je dat 1 man de kracht zal krijgen van 100 mannen in het Paradijs?

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''De gelovige in het Paradijs zal zo en zo doen'' Hij werd gevraagd ''O Boodschapper van Allah, zal hij echt in staat zijn om zoiets te doen? Waarop de Profeet antwoorde ''Hij zal de kracht krijgen van 100 mannen''[Overgeleverd door At-Tirmidhi, Zie ook Mishkaat al-Masaabeeh, 3/90, no. 5636, At-Tirmidhi zij: "ghareeb saheeh."]

 

 

07:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.