21-02-08

Wist je dat....? [Deel 2]

Wist je dat de dood geslacht zal worden in het hiernamaals?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Op de Dag Des Oordeels zal dood in een vorm van een zwart, witte Ram komen, en er zal gevraagd worden ''O mensen van het Paradijs, herkennen jullie dit?'' En zij zullen zeggen ''Ja dat is de dood''. Daarna zal het zelfde worden gevraagd aan de mensen van de Hel en zij zullen de zelfde antwoord geven, Daarna zal er een bevel worden gegeven om het te slachten, En er zal gezegt worden ''O mensen van het Paradijs het is nu eeuwig er is geen dood meer, O mensen van de Hel het is nu eeuwig, er is geen dood meer'' En daarna reciteerde de Profeet (vrede zij met hem) ''En waarschuw hen voor de Dag der Smart wanneer het oordeel zal worden geveld. Thans zijn zij achteloos en geloven niet'' (Koran 19:39.) [Overgeleverd door Muslim, 5087 & al-Bukhaari, 4453 Zie ook Muslim 2827, Bukhaari 6178, En ook Muslim, 2849]


Wist je dat een man samen met zijn vrouw het paradijs zal binntreden?

Koran 43:70. Gaat het paradijs binnen, gij en uw echtgenoten, gelukkig zijnde.

Koran 13:23. Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan.

Koran 36:56. Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen nedervlijen.


Wist je dat de vrouw met haar laatste man zal zijn in het Paradijs?

De Profeet (Vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Van ieder vrouw wanneer haar echtgenoot sterft en zij trouwt opnieuw, zal zij zijn met de laatste van haar echtgenoot''.[Saheeh verklaard door Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami', 2704 En in Al-Silsilah al-Saheehah, 1281. De mening van de grote meerderheid van de geleerden]

'Ikrimah heeft gezegt: ''Asmaa' bint Abi Bakr was getrouwd met al-Zubayr ibn al-'Awwaam en hij was te Strikt met haar. Zij ging bij haar vader klagen, en zijn vader zij tegen haar ''O mijn dochter, heb geduld, want als vrouw een rechtvaardige man heeft, en als hij dan dood gaat, en de vrouw van hem niet met een andere man zal trouwen, Dan zullen zij samen in het Paradijs zijn''. [Overgeleverd in Ibn 'Asaakir 19/193/1, Shaykh al-Albaani zij over deze hadith ''De overleveraars van deze hadith zijn allemaal thiqaat (Betrouwbaar) maar er is een Irsaal (een breuk in de overleveraars) in deze hadith omdat, 'Ikrimah nooit Abu Bakr heeft ontmoet, Maar het kan wel zo zijn dat zij het gehoord heeft van Asmaa' bint Abi Bakr''in Al-Silsilah al-Saheehah, 3/276]


Wist je dat iedereen met een imaan ter groote van die van een graankorrol (Mosterd zaadje) ooit het paradijs zal binnentreden?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Allah zal ieder die Hij wilt het Paradijs laten binnetreden en daarna zal Hij de mensen van de mensen van de Hel naar de Hel sturen, Daarna zal Hij zeggen ''Kijk of iemand imaan heeft tergrote van een mosterd zaadje in zijn hart en breng hem uit de Hel''[Overgeleverd door Saheeh Muslim, Kitaab al-Imaan, Baab Ithbat ash-Shafa'ah wa Ikhraaj al-Muwwahhadeen, 1/172]

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''De voorspraker zal voorspraak doen, en ieder die zegt Laa ilaaha illa Allaah en heeft een imaan tergrote van een graankorrel zal uit de hel worden gehaald. En zij zullen in het Binnenhof van het Paradijs staan en de mensen van het Paradijs zullen dan water op hun gooien, Totdat ze zullen groeien als zaatjes zullen groeien na een vloed. Al de sporen van vuur zullen verdwijnen''[Overgeleverd in Sahih Muslim, Baab adna Ahl al-Jannah Manzilatan, 1/178 Zie ook Sahih Muslim, Kitaab al-Imaan, Baab adna Ahl al-Jannah Manzilatan, 1/182]


Wist je dat de hel op de Dag Des Oordeels gebracht zal worden door 4900000000 Engelen?

'Abdullaah ibn Mas'ud, heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Hell zal worden naar voren gebracht met zeventigduizend touwen en elke touw zal getrokken worden door zeventigduizend Engelen''. [Overgeleverd door Muslim 4/2184 no.2842 Zie ook Tirmidzie]


Wist je dat het 70 jaar duurt voordat je de bodem van hel hebt bereikt?

Aboe Hoerayrah zij: "Wij waren met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toen wij een vallend geluid hoorden, waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Weten jullie wat dat is?" Wij antwoordden: ''Allah en Zijn Boodschapper weten het beter." Hij zei: ''Dit is een steen die zeventig jaar geleden in het Hellevuur is gegooid en sindsdien aan het vallen is, tot nu." [Overgeleverd door Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab fi shiddat haar an-naar, 4/2184 no. 2844]

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Als er een gigantische steen in de hel zou worden gegooid ter groote van zeven khalifaat stenen, Dan zou het zeventig jaar duren voor dat het de bodem raakt''[Overgeleverd door Al-Hakiem en door Tabaraani van Mu'aadh & Abu Umamah Zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 5/58, no. 5124, Isnaad is Saheeh]


Wist je dat de ongelovige vergroot zal worden in de hel om de bestraffing goed te voelen?

Zo overlevert Aboe Hoerayrah in een overlevering dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: "De afstand tussen de schouders van een ongelovige is (gelijk aan de periode die) een snelle paardrijder in drie dagen aflegt." [Overgeleverd door Muslim, 4/290]

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''En waarlijk, zijn zitplaats in de Hel is als (even groot als de afstand) tussen Mekka en Medina (500 km)." [Overgeleverd door Tirmidzie, Zie ook Mishkaat al-Masaabeeh 3/103, sahih hasan Hadith]


Wist je dat een tand van een ongelovige in de hel even groot zal zijn als de berg Oehoed?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat De Profeet (vrede zij met hem) zei: "De kies van een ongelovige of zijn hoektand is (even groot) als Oehoed en de dikte van zijn huid is als een wandeling van drie dagen." [Overgeleverd door Muslim, 4/2189, at-Tirmidhi, al-Haakim, Ibn Maajah and Ahmad]

Zayd ibn Arqam zij: ''De bewoners van de hel zullen heel groot worden, zo groot zelfs dat zijn hoektand even groot zal zijn als de berg Oehoed''[Overgeleverd door Ahmad (uiteindelijk overgeleverd van de Profeet) Zie Silsilat al-Ahadith as-Sahihah, 4/131, al-Albaani zij zijn isnaad is saheeh volgens Ibn Maajah en Ahmad]

 

16:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.