23-02-08

Wist je dat....? [Deel 3]

Wist je dat de hel niet vol zal raken totdat Allah Zijn 'Voet' erin doet?

De Hel is te vergelijken met maalstenen waarin duizenden en duizenden tonnen graan in verdwijnt, waarna alles zonder enige moeite vermalen zal worden. Terwijl de maalstenen nog altijd wachten op meer. In de overlevering waarin de Hel en het Paradijs hun beklag kwamen doen bij Allah, zei Hij: "Jij bent mijn Bestraffing waarmee ik straf wie ik wil." En beiden van jullie zullen geheel gevuld worden. Wat betreft de Hel deze zal niet vol raken totdat Allah, de Verhevene, Zijn Voet erin plaatst en zij dan roept: ''Genoeg, genoeg''. Dan pas zal zij geheel gevuld zijn en zal zij achteruitdeinzen. En Allah doet geen van Zijn schepselen onrecht aan." [Overgeleverd door Al-Bukhaari & Muslim van Abu Hurayrah, Zie ook Jaami' al-Usool, 10/544. Gelijksoortige overlevering van Anas in Al-Bukhaari, Muslim En Mishkaat ul-Masaabeeh, 3/109].

Koran 50:30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En zij zal antwoorden: "Is er nog iets?"


Wist je dat de vuur van de hel 69 keer warmer is dan de vuur die wij kennen?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Het vuur dat wij kennen is een seventigste (in warmte) dan de vuur dat in de hel is'', Iemand zij ''O Boodschapper van Allah, het is genoeg zoals het is!''. Daarna zij de Profeet (vrede zij met hem): ''Je zal het vuur van de hel krijgen als je met deze vuur negenenzestig maal de vuur erbij doet die wij nu kennen''[Overgeleverd door Al-Bukharie in zijn Saheeh & Moslim 6811 ook in zijn Saheeh].


Wist je dat de bewoners van de hel zoveel zullen huilen dat zelfs schepen zullen drijven in hun tranen?

'Abdullaah ibn Qays heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''De mensen van de hel zullen zoveel huilen dat wanneer je een schip in hun tranen zal plaatsen dat het zal blijven drijven, zij zullen bloed huilen, inplaats van normale tranen''[Overgeleverd door al-Haakim In al-Mustadrak Als Saheeh, adh-Dhahabi is met hem eens]

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''De mensen van de hel zullen huilen totdat er geen tranen meer over zullen blijven, daarna zullen ze bloed huilen (in plaats van tranen) totdat ze strepen zullen krijgen van het bloed (op hun wangen) als je een schip in hun tranen zou doen zou het blijven drijven''[Overgeleverd door Ibn Maajah & Ibn Abi-Dunyaa Zie Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/245, no. 1679]


Wist je dat hel kan praten?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat De Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Op de Dag Des Oordeels zal uit de hel een nek voortkomen, Het zal twee ogen hebben om te zien, twee oren hebben om te horen en een tong hebben om ermee te praten. Hij zal zeggen: ''Ik ben aangewezen om met drie soorten van mensen aftehandelen: Elke Arrogante tiran, elke persoon die iemand anders dan Allah aanriep, en voor degenen die afbeeldingen maakten''[Overgeleverd door At-Tirmidzie wie zegt dat het Saheeh is ook overgeleverd door Imaam Ahmad, zie ook at-Takhweef min an-Naar, p.179 & Jaami' al-Usool, 10/518 de schrijven zij dat de isnaad Hasan is][Ook andere Hadiths duiden dit aan]

Koran 50:30. Op die Dag zullen Wij tot de hel zeggen: "Zijt gij gevuld?" En zij zal antwoorden: "Is er nog iets?"


Wist je dat iedere goede daad verzeventigvoudigd word in Ramadan?

Het is overgeleverd van Salman dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Ieder die een Sunnah daad vericht tijdens deze maand (Ramadan) voor hem zal de beloning zijn van een Fardz daad en ieder die een Fardz daad vericht hij zal de beloning krijgen van 70 fardz's'' [Overgeleverd door Mishkat, Bayhaqi en Ibn Kunzaimah in zijn Saheeh]


Wist je dat De Koran voorspraak zal doen op de Dag Des Oordeels?

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Reciteer de Heilige Koran, want het zal voor hem voor spraak doen op de Dag Des Oordeels'' [Overgeleverd door Muslim Als Saheeh]


Wist je dat je voor ieder letter dat je leest uit de Koran 10 Hasanaht Krijgt?

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegt: ''Ieder die een letter van de Boek van Allah reciteert, voor hem zal er een hasana'h (goede daad) worden opgeschreven, en een is gelijk aan tien.Ik zeg niet dat Alif Laam Meem een letter is, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Meem is een letter'' [Overgeleverd door At-Tirmidhi, 2910; als Saheeh verklaard door Al-Albaani In Saheeh al-Tirmidhi, 2327]


Wist je dat een Hafidz Al-Quran voorspraak mag doen voor 10 van zijn famillieleden?

Ali vertelde dat de boodschapper (vrede zij met hem) van Allah zei: " Degene die de Qoeran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor 10 van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel". [Overgeleverd door At-Tirmidie]


Wist je dat Surah Takathur gelijk staat aan 1000 verzen?

Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegt: ''Iedereen die duizend verzen reciteert in de nacht, zal Allah ontmoeten met een glimlach op zijn gezicht''. Iemand vroeg, ''O Boodschapper van Allah,wie kan er duizend verzen lezen (in een nacht)''?. De Profeet reciteerde Surah Takathur en zij ''Bij hem in wiens Hand mijn ziel is, dit is gelijk aan duizend verzen''. [Overgeleverd in Al Khatib in Al Muttafaq wal Muftaraq & Dailami in Fath al Qadir 5/487]


Wist je dat Surah Aadiyat gelijk staat aan de helft van de Koran?

De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegt: ''Ieder die Surah Aadiyat reciteert voor hem zal de beloning gelijk zijn als de Helft van de Koran'' [Overgeleverd door Hakim 1/566 & Tirmidhi 2894]


Wist je dat Surah al Kafirun gelijk staat aan een vierde van de Koran en dat het een middel is om jezelf schoon te houden van Shirk?

Het is overgeleverd van Harith ibn Jabala en Farwa ibn Naufal van zijn vader dat hij de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: ''O boodschapper van Allah leer me iets wat ik kan reciteren voordat ik naar bed ga'' Hij (De Profeet) zij ''Reciteer Qul yaa ayyuhal kafiroon (Surah al Kafirun) Want het is een middel om je zelf vrij te houden van de Shirk''. [Overgeleverd door Abu Dawud 4396 & Hakim 1/565]

Anas Ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) Zij: ''Izaa zul zilatil ardhu zilzaalahaa is gelijk aan Half van de Koran, Qul huwallahu ahad is gelijk aan een derde van de Koran, En Qul yaa ayyuhal kafiroon is gelijk aan een vierde van de Koran. Waneer De profeet naar bed ging reciteerde hij Surah Kafirun [Overgeleverd door At-Tirmidhi 2818/A]


Wist je dat Surah Al-Mulk een middel is om jezelf van de bestraffing van de Graf te beschermen?

De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegt: ''Surah Al-Mulk is een bescherming tegen de bestrafing van het graf'' [Overgeleverd door Hakim 2/498 & Nasai zie ook Sahihul Jamiea 1/680]

Het is overgeleverd van Anas Dat De Profeet (vrede zij met hem) Heeft gezegt: ''Er is een surah in de Koran met 30 verzen, Het zal hem verdedigen die hem reciteert totdat hij hem in het paradijs zal plaatsen ''(Surah Al-Mulk) [Overgeleverd door Fath al Qadir 5/257, Sahihul Jamiea 1/680, Tabrani in Al-Awsat & Ibn Mardawaith]

Het is overgeleverd van Abu Hurayrah Dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ''Er is een surah in de Koran met 30 verzen, welke voorspraak heeft gedaan voor zijn recitator tot dat hij vergeven was''. [Overgeleverd door al-Tirmidhi, 2891, Ahmad, 7634, Abu Dawood, 1400, Ibn Maajah, 3786. Deze Hadith was Hasan (goed) verklaard door imaam Tirmidzie en bij Albaanie in Saheeh al-Tirmidhi, 3/6.]

Het is overgeleverd van Jabir dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit naar bed zou gaan zonder eerst Alif-laam-meem tanzeel [al-Sajdah] Tabaarak alladhi bi yadihi'l-mulk [al-Mulk] te hebben gereciteerd. [Overgeleverd door Ahmad 14249, Tirmidhi 2892, Darami. Albaanie heeft in Saheeh al-Tirmidhi (3/6) gezegd dat het Saheeh Hadith is]

 

 

16:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.