24-02-08

Wist je dat....? [Deel 4]

Wist je dat je in je graf geslagen zal worden met ijzere Hamers als je een Ongelovige bent?

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) Zei: ''Wanneer een persoon word gelegd in zijn graf en zijn, Famillie (vrienden) verlaten hem, Dan kan hij niet meer de voetstappen van hen meer horen, Twee Engelen zullen naar hem komen en zullen hem laten zitten, En ze zullen hem vragen: ''Wat zei je Over de Profeet Mohammad (vrede zij met hem)?'' Hij zal zeggen ''Ik getuig dat hij de dienaar en een Boodschapper was van Allah'' En de Engelen zullen tegen hem zeggen, ''Kijk naar je plek in de Hel, welke Allah voor je heeft vervangen door een plek in het Paradijs''. De profeet (vrede zij met hem) Zei verder: ''Maar wat betreft de Kaafir en de Munaffiq, Hij zal zeggen: ''Ik weet niet, Ik zei alleen maar wat de mensen zeiden, En dan zal er gezegd worden ''Jij wist niet en je volgde niet hen die het wel wisten'' Dan zal hij geraakt worden door een ijzeren Hamer tussen zijn oren, Op dat zal hij schreeuwen, En iedereen zal dit geschreeuw horen behalfe de twee rassen (Mensheid & Jinns).][Overgeleverd door Al-Bukhaari, nummer 1222 Andere Overlevering is van Anas Ibn Malik In Saheeh Bukharie 023/456]


Wist je dat je in het Graf ondervraagd zal worden door Twee Engelen en dat je te zien krijgt wat je eindbesteming (Hel/Paradijs) is?

Het is overgeleverd dat al-Bara' ibn 'Aazib gezegd heeft, 'We gingen met de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, naar de begrafenis van een man van de Ansaar. We kwamen bij het graf en toen de overledene in de grond was geplaatst, ging de Boodschapper van Allah zitten en wij gingen rondom hem zitten alsof er vogels op onze hoofden zaten, [met andere woorden stil en onbeweegelijk].

In zijn hand had hij een stok waarmee hij in de grond kraste. Toen hief hij zijn hoofd en zei, 'Ik zoek toevlucht tot Allah voor de kwelling van het graf'. Toen zei hij, 'Wanneer de gelovige slaaf op het punt staat om deze wereld te verlaten en het Hiernamaals te betreden, komen er engelen uit de hemel tot hem neer met witte gezichten als de zon en ze gaan om hem heen zitten voor zover als het oog kan zien. Ze brengen doodskleden van het Paradijs en parfums van het Paradijs met zich mee.

Dan komt de Engel des doods bij zijn hoofd zitten en zegt, 'O goede ziel, kom naar voren voor Allah's vergiffenis en zijn tevredenheid'. Dan komt het net zo gemakkelijk naar buiten als een water druppel uit een waterzak. Wanneer hij het grijpt, laten ze het nog geen seconde in zijn hand voordat ze het pakken en in dat doodskleed met dat parfum doen en er komt een geur vanaf als de beste muuskus van de hele aardbodem. Dan stijgen ze op en elke groep engelen die ze passeren vraagt, 'Wie is deze goede ziel?' En zij zeggen, 'Het is die en die, de zoon van die en die' en ze noemen hem met de beste namen waarmee hij bekend stond in deze wereld totdat ze de laagste hemel bereiken.

Ze vragen om het voor hen te openen en het wordt geopend en de ziel wordt verwelkomd en verzegeld tot de volgende hemel door degenen die het dichtst bij Allah staan, totdat ze de zevende hemel hebben bereikt. Dan zegt Allah, 'Teken het boek van Mijn slaaf op in Illiyoen in de zevende hemel en breng hem terug naar de aarde want daarvan heb ik hen geschapen en daarheen zal ik hen terugbrengen en daarvan zal ik hen weer naar voren brengen'.

Deze ziel wordt terug gebracht naar zijn lichaam en er komen twee engelen naar hem die hem rechtop laten zitten en ze vragen hem, 'Wie is jou Heer?' hij zegt, 'Allah'. Ze vragen, 'Wat is jou religie?' hij zegt, 'Mijn religie is Islam'. Ze vragen, 'Wie is de man die naar jullie gezonden was?' hij zegt, 'Hij is de Boodschapper van Allah'. Ze vragen, 'Wat heb je gedaan?' hij zegt, 'Ik heb het boek van Allah gelezen en erin geloofd'. Dan roept een stem uit de hemel, 'Mijn slaaf heeft de waarheid gesproken dus maak een bed van het Paradijs voor hem klaar en kleed hem van het Paradijs en open een poort voor hem naar het Paradijs'. Dan komt er iets van de geur naar hem toe en zijn graf is wijd gemaakt, zover als hij kan zien. Dan komt er een man met een knap gezicht, mooie kleding en een lekkere geur naar hem toe die zegt, 'Ontvang de blijde tijding die je deze dag vreugde zullen brengen'. Hij vraagt, 'Wie bent u? Uw gezicht is een gezicht die blijde tijdingen brengt'. hij zegt, 'Ik ben jou goede daden'. Hij zegt, 'O Heer, verhaast het Uur zodat ik snel bij mijn familie en zijn rijkdom terug kan komen'.

Maar wanneer de ongelovige slaaf op het punt staat om deze wereld te verlaten en het Hiernamaals te betreden, komen er engelen met zwarte gezichten tot hem neer met jute en ze gaan om hem heen zitten voor zover het oog kan zien. Dan komt de Engel des doods en gaat bij zijn hoofd zitten en zegt, 'O slechte ziel, kom naar voren voor Allah's toorn en woede'. Dan verspreidt zijn ziel zich in zijn lichaam en komt dan naar buiten, de aders en zenuwen doorsnijdend als een vleespen die door natte wol gaat.

Wanneer hij het grijpt laten ze het nog geen seconde in zijn hand voordat ze het pakken en in de jute stoppen en er komt een stank vanaf als de vuilste stank een dood lichaam op de bodem van de aarde. Dan stijgen ze op en elke groep engelen die ze passeren vraagt: 'Wie is deze slechte ziel?' En zij zeggen, 'Het is die en die, de zoon van die en die' en zij noemen hem bij de slechtste namen waarmee hij bekend stond in deze wereld totdat ze de laagste hemel bereiken. Ze vragen om het voor hen te openen en het wordt niet geopend'. Toen reciteerde de Profeet: 'De Poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat'. [Koran 7:40].

Hij zei, 'Dan zegt Allah, 'Teken het boek van mijn slaaf op in Sijjien in de laagste aarde en breng hem terug naar de aarde want daarvan heb Ik hen geschapen en daarheen zal ik hen terugbrengen en daarvan zal Ik hen weer naar voren brengen'. Dus wordt zijn ziel neer geworpen. Toen reciteerde de Boodschapper van Allah het vers: 'En wie iets met Allah vereenzelvigt, het is alsof hij van een hoogte valt en de vogels hem wergrukken of de wind hem wegblaast naar een afgelegen plaats'. [Koran 22:31].

Hij zei, 'Dan wordt deze ziel teruggebracht naar zijn lichaam en er komen twee engelen bij hem die hem rechtop laten zitten en ze hem vragen, 'Wie is jou Heer?' hij zegt, 'Oh, ik weet het niet'. Ze vragen, 'Wat is jou religie?' Hij zegt, 'Oh, ik weet het niet'. Dan roept een stem uit de hemel, 'Maak een bed van de Hel voor hem klaar en kleed hem van de Hel en open een poort naar de hel voor hem'. Dan komt er iets van de hitte en hete winden tot hem en zijn graf vernouwd en perst hem samen totdat zijn ribben in elkaar schuiven.

Dan komt er een man met een lelijk gezicht, lelijke kleding en vuile stank naar hem toe die zegt, 'Ontvang het slechte nieuws, dit is de dag die je beloofd is'. Hij vraagt, 'Wie bent u? Uw gezicht is een gezicht dat kwaad voorspelt'. Hij zegt, 'Ik ben jou slechte daden'. Hij zegt, 'O Heer, laat het Uur niet komen, laat het Uur niet komen'. [Overgeleverd door Abu Dawud 27453, Ahmad 18063. Zie ook Ahmad 17803 & Abu Dawood 4753 als Saheeh verklaard door Al-Baanie in Ahkaam al-Janaa'iz, Blz. 156]

 

 

 

22:58 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.