27-02-08

Wist je dat....? [Deel 7]

Wist je dat in het graf mensen worden beloont of bestraft?

Koran 40:46. Aan het Vuur zullen zij morgen en avond worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Farao's volk de strengste straf ondergaan."

Ibn Mas'ood zei: ''Aan de zielen van de mensen van Pharaoh en zijn soort van de kafirs word de hel dag en nacht getoont, En hen word verteld ''Dit is jullie bestemming''. Ibn Katheer zei: ''Dit Ayah is de basis van het geloof van Ahl al-Sunnah over de bestraffing van het graf''. [Zie Tafseer Ibn Katheer, 4/82]

Al-Qurtubi zei: ''Geleerden gebruikten de volgende vers als bewijs voor het bestraffing van het Graf: ''Aan het Vuur zullen zij morgen en avond worden blootgesteld'' Deze mening werd ook gedeeld door Mujaahid, 'Ikrimah, Muqaatil en Muhammad ibn Ka'b. Allemaal zeggen dit gaat over de bestraffing van het graf, want heb je niet gezien wat er word gezegt over de andere bestraffing op de Dag Des Oordeels: '' En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Farao's volk de strengste straf ondergaan" [Zie Tafseer al-Qurtubi, 15/319]

'Aa'ishah heeft gezegt dat de Profeet (vrede zij met hem) in zijn gebed vaak zou zeggen: ''"Allaahumma inni a'oodhu bika min 'adhaab il-qabr, wa a'oodhu bika min fitnat il-maseeh il-dajjaal, wa a'oodhu bika min fitnat il-mahyaa wa fitnat il-mamaat, Allaahumma ini a'oodhu bika min al-ma'tham wa'l-maghram'' (O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen de bestraffing van het Graf, Ik zoek bescherming bij U tegen de beproeving van Dajjal, Ik zoek bescherming bij U tegen de moeilijkheden van dit leven en van de dood, O Allah, Ik zoek bescherming bij U tegen zondes en verlies) [Overgeleverd door Al-Bukhaari, 798 & Muslim, 589]


Wist je dat de dode in de ochtend en in de avond zijn verblijfplaats zal zien in het graf?

'Abd-Allaah ibn 'Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Wanneer een van jullie dood gaat, hij zal zijn plek zien in de ochtend en in de avond. Als hij iemand van het Paradijs is, Dan zal hij ook iemand van het Paradijs zijn, En als hij iemand van de Hel is, Dan zal hij iemand van de Hel zijn''.[Overgeleverd door Al-Bukhaari, Bid' al-Khalq, 3001 Zie ook Muslim, al-Jannah wa sifat na'eemihaa, 2866]


Wist je dat de Profeet (vrede zij met hem) vaak bescherming zocht bij Allah tegen de bestraffing in het graf?

'Aa'ishah heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) over de bestraffing van het graf, En hij zei: ''Ja, de bestraffing van het graf'' 'Aa'ishah zei ''Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) daarna nooit een gebed zien verichten zonder dat hij bescherming zocht bij Allah tegen de bestraffing van het graf''. [Overgeleverd in al-Bukhaari, al-Janaa'iz, 1283 Zie ook Muslim, al-Kusoof, 903]


Wist je dat het bestraffing voor de lichaam is en voor de ziel?

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah zei: ''De mening van de Salaf van deze Ummah en de imaams is dat er bestraffing en beloning is in het graf en dat het gevoeld word door de lichaam en de ziel. Na dat de ziel de lichaam verlaat, de ziel ontvangt of bestraffing of beloningen dat staat in verbinding met het lichaam. Dus de betraffing of de beloning is voor het Lichaam en de ziel''.[Zie al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah Blz 94 Een soortgelijke Fatawa kan je terug vinden in al-Rooh Blz 51, 52]


Wist je dat er ook een einde kan komen aan de bestraffing van een gelovige?

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei: ''Als de persoon een Kafir is (we zoeken Allah toevlucht van dat), dan voor hem is er geen weg voor de geluk en de beloning en zijn bestraffing zal door blijven gaan (tot de Dag Des Oordeels), Maar als de persoon een zondaar is maar toch een gelovige, dan zal hij bestraffing krijgen voor zijn zondes, Mischien neemt het minder tijd in, en is hij klaar voor dat de Dag Des Oordeels is aangebroken''. [Zie al-Sharh al-Mumti', vol. 3, p. 253]

Ibn al-Qayyim zei: ''Er zijn twee soorten bestraffingen in het graf, een daarvan gaat door tot de Dag Des Oordeels....En de andere soort is dat het zal stoppen, want je word alleen mar bestraft voor je zondes''. [Terug te vinden in al-Rooh, Blz. 89]


Wist je dat de mensen wakker worden na dat er op de Trompet is geblazen?

Koran 36:52. Zij zullen zeggen: "O wee ons, wie heeft ons van onze slaapplaatsen gewekt? Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd, en de boodschappers spraken de waarheid."


Wist je dat de kleren van de mensen van het Paradijs geproduceert zijn van de bloemen van een boom in het Paradijs?

Abu Sa'eed Al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Tooba is een boom in het Paradijs, zo groot als een reis van honderd jaar!, De kleren van de mensen van het Paradijs worden van de bloemen van deze boom gemaakt''[Overgeleverd door Ahmad Ibn Jareer & Ibn Hibbaan Zie ook Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/639, no. 1985 als Hasan (goed)]

'Abdullaah ibn 'Amr zei: ''Een man kwam naar de Profeet en hij vroeg hem ''O boodschapper van Allah, kan je me meer vertellen over de kleren van de bewoners van het Paradijs, zijn de geschapen of worden ze gewovel?'' Sommige mensen gingen lachen De Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Waarom lachen jullie? Omdat iemand iets niet wist en het heeft gevraagd aan iemand die het wel wist? Daarna draaide de Profeet zich om en vroeg ''Waar is de man die de vraag stelde?'' De man zei ''Hier ben ik, O boodschapper van Allah'' de Profeet zei ''Nee ze worden geproduceerd door de fruit van het Paradijs'' drie keer[Overgeleverd door Ahmad Zie ook Silsilat al-Hadith as-Saheehah, 4/640]


Wist je dat in het Paradijs een boom is bij welke je 100 jaar nodig hebt om het einde ervan te bereiken?

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''in het Praradijs is er een boom onder wiens schaduw een ruiter honderd jaar reizen om het einde te bereiken''. [Overgeleverd door al-Bukhaari, Kitaab ar-Riqaaq, Baab Sifaat al-Jannah, Zie ook Fath al-Baari, 11/416 & Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab inna fil-Jannah Shajarah, 2/2176, no. 2828, Je kan dit ook terug vinden al-Bukhaari, Kitaab Bid' al-Khalq, Baab ma jaa'a fi Sifaat al-Jannah, Fath al-Baari, 6/319]

Abu Hurayrah en Sahl ibn Sa'd hebben overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''in het Praradijs is er een boom onder wiens schaduw een reiziger honderd jaar reizen om het einde te bereiken''[deze versie is van Muslim, Kitaab al-Jannah, Baab in fil-Jannah Shajarah Yaseer al-Raakib fi dhiliha mi'ah 'aam, hadith no 2826, 2827]


Wist je dat de Profeet een boom naast het Paradijs heeft gezien genaamd Sidrat al-Muntaha?

Koran 53:13. En voorzeker, hij zag hem ook bij een andere nederdaling.

Koran 53:14. Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,

Koran 53:15. Waarnaast de Tuin van Verblijf is.

Koran 53:16. Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde

Koran 53:17. Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.

Koran 53:18. Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.

De Profeet heeft gezegt: ''Ik werd daarna gebracht naar Sidrat al-Muntaha en ik zag zijn vruchten welke op de potten van Hajar leken, zijn bladeren waren als oren van Olifanten, en onder een van zijn blaadje kan de hele Ummah passen. het was omringd met kleuren, Daarna ging ik het Paradijs binnen, En zijn lichten waren Parels en zijn grond was Musk''[Overgeleverd door al-Bukhaari, Muslim zie andere overleveringen van al-Bukhaari, Ahmad, at-Tirmidhi & Muslim Zie ook Saheeh al-Jaami', 3/18, no. 2861 terug te vinden in Saheeh al-Jaami' as-Sagheer, 4/82, no. 4075]


Wist je dat in het Paradijs Dadelbomen, granaatappelbomen, lotusbomen, bananenbomen en wijnbergen zijn?

Koran 78:31. Voorwaar, er is triomf voor de rechtvaardigen,

Koran 78:32. Beschutte tuinen en wijnbergen.

Koran 55:68. In beide zullen er vruchten, dadels en granaatappels zijn.

Koran 56:28. Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen

Koran 56:29. En trossen bananen,

Koran 56:30. En dekkende schaduwen,

Koran 56:31. En stromende wateren,

Koran 56:32. En overvloedig fruit,


Wist je dat je in het Paradijs mag kiezen wat je wilt eten en de rest laten (door de overvloed aan fruit)?

Koran 38:51. Op tronen rustend zullen zij daarin om overvloedig vruchten en drank roepen.

Koran 56:20. En met fruit dat zij het liefst hebben -

Koran 77:41. De godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen,

Koran 77:42. En fruit ontvangen, zoals zij zich mogen wensen.


Wist je dat in het Paradijs alles zal zijn wat je hart ook maar begeert?

Koran 43:71. Er zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven.


Wist je dat in het Paradijs fruit in overvloed zal zijn?

Koran 56:32. En overvloedig fruit,

Koran 56:33. Noch afgesneden, noch verboden,


Wist je dat de bewonders van het Paradijs fruit zullen herkennen van deze wereld?

Koran 2:25. En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien. Telkens, wanneer hun van de vruchten hieruit wordt geschonken, zullen zij zeggen: "Ziehier, hetgeen ons reeds voorheen werd gegeven"; en hun werd het soortgelijke gegeven. En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven.


Wist je dat in het Paradijs alle bomen een goude stam zullen hebben?

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Er is geen boom in het Paradijs, of het heeft een stam van goud''[Overgeleverd door Ibn Hibbaan, at-Tirmidhi, al-Bayhaqee zie ook Saheeh al-Jaami' as-Sagheer 5/150 Als Saheeh]

23:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.