17-03-08

Liefde in de islam

Islam is de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel ayah’s [verzen in de Koran] en veel overleveringen van de Profeet [sas] benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding [العبادة] en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah [ لا إله إلا الله]: als men dit zinnetje uitspreekt zonder Allah[swt] en zijn Ware Geloof en zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet geaccepteerd.

Allah [swt] Zegt in de Koran:

]ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون[ سورة الروم، الآية 21.

Vertaling: [En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen jullie liefde en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt]. Koran Soerah 30, ayah 21. Dit is een geweldige ayah die kort maar zeer krachtig de ware relatie tussen de echtgenotes omschrijft en die mensen tot het denken zet, opdat zij misschien Allah dankbaar zullen zijn voor Zijn gunsten.

Onze Profeet [sas] zegt:

]ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لايحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار[ متفق عليه واللفظ لمسلم.

Vertaling: [(Er zijn) drie (eigenschappen) als iemand die heeft zal hij daarmee de zoetheid van het geloof ondervinden: dat hij van Allah en Zijn Profeet het meest houdt dan van wie/wat dan ook, dat als hij een persoon liefheeft hem puur omwille (van het behagen) van Allah lief moet hebben en dat hij het verafschuwt om terug te vallen in koefr [ketterij], nadat Allah hem daarvan heeft gered, zoals hij het verafschuwt om in het Vuur geworpen te worden]. Overgeleverd door Bukhari en Moslim. Dit is weer zo’n geweldige overlevering die de gelovige leert hoe hij/zij liefde in zijn/haar hart kan ‘bijstellen’ en koers geven opdat hij/zij de zoetheid gaat proeven waarmee zijn/haar hart wordt gerustgesteld. Hieruit kan men concluderen hoe belangrijk liefde is in de islam.

1. Liefde is een natuurlijke behoefte voor iedereen

Iedereen heeft liefde nodig. Liefde is een aangeboren eigenschap bij de mens. Een moeder hoeft er niet over na te denken of ze van haar (pasgeboren) kind moet houden of niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kind zelf. Liefde is een soort warmte die de verschillende relaties tussen mensen vers houdt en beschermt tegen bederf. Deze warmte is dus noodzakelijk voor het overleven van de goede relaties. Echter moet liefde toch binnen de perken blijven –deze warmte mag dus de kamertemperatuur niet overschrijden, maar ze mag ook niet tot het vriespunt gaan dalen- anders kan het tot bederf leiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ontzettend veel van zijn vrouw houdt en die alles wat ze hem dicteert ook uitvoert ongeacht of dat nou goed is voor hem en anderen of niet, zo iemand kan door deze blinde liefde een gevaar zijn voor zichzelf en voor andere mensen, want het kan zo zijn –als het gaat om een slechte vrouw- dat zij hem opdraagt zonden te begaan die zijn ondergang kunnen betekenen. Het hoofd van de profeet Yahya Ibn Zakaria werd geschonken aan een prostituée uit Banoe Israël, omdat de toenmalige heerser ontzettend veel van haar hield en zich genoodzaakt zag haar vervloekte opdracht (wens!) uit te voeren: ‘een hoge temperatuur leidt tot brandwonden’! Een uitzondering hierop is liefde voor de Schepper, deze mag (moet) men altijd blijven opvoeren, omdat de absolute liefde alleen voor Allah is.

Liefde is niet altijd gebaseerd op of verbonden aan de sexuele drift zoals sommigen beweren. Ik kan me niet voorstellen dat een zoon van zijn moeder/vader houdt omdat hij met haar/hem gemeenschap wil hebben. Dat er tegenwoordig mensen zijn die dit soort ideëen dragen laat zien hoe erg het gesteld is met de mensheid en dat shaitan er toch in geslaagd is om de menselijke aanleg [الفطرة] bij veel mensen te misvormen. Moge Allah ons allemaal behoeden!

2. Liefde is verschillend afhankelijk van het soort relatie

Liefde verschilt volgens het soort relatie dat tussen de verschillende personen bestaat. Niemand twijfelt eraan dat de liefde die men voor de Schepper (Allah is geen mens) heeft anders is dan de liefde die men voor de moeder heeft en dat deze laatste weer verschilt van de liefde die men voor de echtgenote/echtgenoot koestert: vooral de gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn verschillend. De ‘kleur’ van de verschillende ‘warmtes’ is dus niet dezelfde! Het is verplicht voor de moslim om deze ‘kleuren’ te kunnen onderscheiden en niet ‘kleurenblind’ te zijn! Moge Allah ons allemaal behoeden, Amien.

3. Tot slot

Dit was ‘liefde in de islam’ in het kort. Ik hoop in de volgende uitgave ‘De rol van liefde in de opvoeding van kinderen’ te zullen belichten. Moge Allah mij bijstaan en Moge Hij dit werk van mij accepteren. Tot dan, Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

El Yazid Aouichi

15:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.