19-03-08

Vraag: Hoe kun je je behoeden tegen het boze oog,

Vraag: Hoe kun je je behoeden tegen het boze oog, en stel dat je getroffen bent door het boze oog wat zou je kunnen doen om jezelf te genezen?

 

Antwoord:

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Ibn Abbas (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: " het boze oog is waarlijk, en als er iets was dat eerder dan het lot plaats vindt, dan zou het boze oog dat zijn" Overgeleverd door Moesliem, Ahmed, ibn Hiebbaan, Al haakiem en Athabarie.

In soennan ibn dawoed is overgeleverd dat Aicha (Allah's welbehagen zij met haar) gezegd heeft dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gebood degene waar het boze oog afkomstig is, de kleine wassing te verrichten (Woedoe') en met dat water wast (grote wassing - Al ghosl) degene die getroffen is door het boze oog zich. Overgeleverd door Boekharie, Moesliem ibn Maadjah, Nasa'ie en anderen.

In verschillende overleveringen kan men lezen dat Al mo'awidatayn (soerat Annas en Soerat Al falaq) een bescherming biedt tegen het kwaad dat afkomstig is van de mens en van de Djinn. In soerat Al falaq wordt de mens opgeroepen tot het zoeken van bescherming bij Allah tegen het van de zwarte magie afkomstige kwaad in het bijzonder en tegen het andere kwaad in het algemeen.

Soerat Annas heeft in het bijzonder het kwaad - en de verleiding tot het kwaad - dat van de Djinn's en de mens afkomstig is tot onderwerp. Daarnaast is het reciteren van Soerat Al Fatiha en Ayat Al koersie (dat is aya nummer 255 van soerat Al baqara) ook aan te raden. Naast het reciteren van de Qor-aan zijn er verschillende profetische smeekbedes om zich te genezen en te beschermen tegen het boze oog zoals :

A3oedhzoe biekaliemaatiee Allahie Attaaamaatie mien sharrie maaa galaq. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen al het slechte wat Hij geschapen heeft).

A3oedhzoe biekaliemaatie Allahie attaamatie mien koellie shaytaanien wa haamah wa mien kollie 3aynien laammah. (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen de satan en al het kwade, en tegen het jaloerse boze oog).

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft ons geboden om de volgende woorden te zeggen nadat men iets moois gezien heeft: "Maa shaa Allah, laa qowwata iella biellah"

De Engel Gabriel (Allah's vrede zij met hem) heeft de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) genezen met een smeekgebed:"Bismillahie Orqieka mien koellie daa'ien yo'dhzika, mien koellie nafssien aw 3aynien 'haasied, Allahoe yashfieka, biesmie Allahie orqieka" Overleverd door Moesliem en tiermiedie. (De nederlandse betekenis hiervan is: ""In de naam van Allah genees ik jou tegen alles wat jou schaadt, tegen ieder ziel die schaadt, tegen alle jaloerse boze ogen. Allah geneest jou, In de naam van Allah genees ik jou")

Een persoon die vreest getroffen te worden door het boze oog, dient al wat aandacht trekkend is te vermijden.

En Allah en zijn Boodschapper weten het beste

Cyber-Imam, Het team van al-Islaam.com

 

17:53 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Moge Allah Subhana Wa Ta'Ala jullie belonen voor het plaatsen hiervan.

Gepost door: Moroccan | 01-08-11

Reageren op dit commentaar

Shokran voor het plaatsen!

Gepost door: hawa | 25-03-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.