25-03-08

De tien geboden in de qoraan!

De tien geboden

De mensen van het Boek zeiden: "Toen Moesa de berg van Sinai opklom en Allah direct tot hem sprak, gaf Hij hem de volgende tien geboden: alleen Allah aanbidden, geen meineed af leggen met gebruik van de naam van Allah, de sabath waarnemen, je ouders eren, zodat je een hoge leeftijd mag bereiken, niemand doden, geen overspel plegen, niet stelen, geen valse getuigenis afleggen in het nadeel van je kameraad, niet in het huis van je kameraad turen en niet de vrouw van je kameraad, zijn slavin, os, ezel of iets anders dat hem toebehoort, begeren (d.w.z. benijd hem niet).

Ibn Kathir zei, dat velen van de vroege moslimgeleerden en anderen zeiden, dat de inhoud van deze tien geboden in de volgende twee verzen van de Qoraan voorkomen: Zeg: "Kom, ik zal reciteren wat jullie Heer voor jullie verboden heeft: om iets met Hem tezamen te aanbidden. Weest goed en plichtsgetrouw voor jullie ouders, doodt jullie kinderen niet uit armoede- Wij voorzien jullie en hen van levensonderhoud; komt niet in de buurt van schandelijke zonde of dit nu openlijk gepleegd wordt of in het verborgene; en doodt niemand waarvan Allah het verboden heeft, behalve voor een rechtvaardige zaak. Dit heeft Hij jullie bevolen, zodat jullie mogen begrijpen. En komt niet de eigendommen van de wees te na, behalve om die te verbeteren, tot hij de volwassen leeftijd heeft bereikt en geef de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid. Wij belasten niemand met meer dan hij kan dragen. En als jullie je woord geven, zegt dan de waarheid, zelfs als er naaste verwanten bij betrokken zijn en vervult het verbond van Allah. Dit beveelt Hij jullie, dat jullie je dat zullen herinneren."

(Qoeraan 6:151-152)

De mensen van het Boek vermeldden na deze tien geboden andere geboden waaraan zij zich soms hielden. Daarna werden degenen die ze in acht moesten nemen en volgen moesten, ongehoorzaam. Vervolgens veranderden en interpreteerden ze de geboden, zodat ze bij hun wensen pasten. Daardoor misten ze de echte geboden en bleven alleen veranderde en afwijkende versies over, hoewel eerst de ware en complete geboden tot hen gekomen waren. Dit was de wil van Allah.

 

00:12 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

de techniek voordert gestaag,ZIJN regels zullen echter nooit en te nimmer verouderen ,nog zullen de modernste technieken ZIJN regels kunnen overtreffen!

Gepost door: afzalhoesein | 13-12-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.