01-04-08

De perfecte gelovige

De gelovige is niet degene die de verordende religieuze plichten oppervlakkig uitvoert en alleen vermijdt wat is verboden, maar hij is degene wiens geloof absoluut is, met geen bezwaar dat in zijn hart opkomt en geen obsessie die in zijn ziel woont. Hoe meer moeilijkheden hij tegenkomt, hoe meer zijn geloof groeit en hoe sterker zijn onderwerping wordt. Hij zou kunnen bidden en geen spoor van een antwoord op zijn gebeden zien, maar toch verandert hij niet omdat hij weet dat hij bezit is van De Ene Die met hem op de manier omgaat die Hij kiest. Want als een bezwaar zich in zijn hart voordoet, dan verlaat hij de rol van slaaf en neemt de rol van een protesteerder op zich zoals die van Iblees (de duivel). Een sterk geloof onthult zich in sterke moeilijkheden Een gelovige ziet in Yahya, zoon van Zakariyya, een goed voorbeeld. Hij werd gedood door een tiran die hem het hoofd bood, maar toch kwam Hij (swt) Die hem een profeet maakte, niet tussenbeide noch verdedigde Hij hem. Zo werden ook alle tirannen die de profeten en de gelovigen meemaakten niet van hen teruggehouden. Als iemand gaat denken dat Goddelijkheid niet voor hen kan antwoorden dan is hij een ongelovige. Maar als iemand gelooft dat Goddelijkheid voor hen kan antwoorden maar kiest om het niet te doen, en dat Allah (swt) de gelovigen hongerig maakt terwijl de ongelovigen vol zijn en de gelovigen met ziekten teistert en de ongelovigen gezondheid geeft, dan is men alleen gelaten met onderwerping aan de Bezitter, zelfs wanneer ze gekweld of verwoest zijn. Jacob (as) huilde tachtig jaar wanneer Joseph (de zoon van Jacob) (as) weg was, hij gaf nooit op: alles wat hij zei wanneer zijn andere zoon ook weg was gegaan was: “Moge Allah hen allen naar mij terugbrengen.” Mozes (as) bad 40 jaar tegen Farao, die kinderen doodde en tovenaars kruisigde en hun handen afsneed, voordat hij werd geantwoord. In zulke onderwerping is de intensiteit van iemands geloof gemanifesteerd en niet in meer rak’at (buigingen in gebed). Zo veel van degenen die Qadar verheerlijken werden met moeilijkheden getroffen en dit verhoogde hen niet behalve in onderwerping en genoegen (met hun heer), en daar ligt een verklaring van de betekenis van Zijn woorden[nl]“Allah is tevreden met hen.” (5:119)[/nl][/koran] Al-Hasan Al-Basree zei: “Mensen zijn hetzelfde in gezondheid maar wanneer moeilijkheden hen overkomen laten zij onderscheid zien.” Imâm Ibn Qayyim al-Jawziyyah

19:20 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.