09-04-08

Vruchten voor het afzien van zonden

Alle lof is voor Allah, de Heer van de werelden! Imaam Ibn al-Qayyim zegt: "Degene die wegblijft van zonden zal alleen maar waardigheid ontvangen. Hij zal onder andere verkrijgen, bescherming van eer, veiligheid van bezit, de liefde en het respect van mensen, een eervol leven, comfort van het lichaam, sterkte van het hart, tevredenheid, vreugde, veiligheid tegen agressie, opluchting, opfleuren van het hart, het gemak om levensonderhoud te verdienen, gehoorzaamheid aan Allah, het verwerven van kennis, een goede reputatie, mensen die doea voor hem doen, schoonheid van het gezicht, eerbied in de harten van de mensen, hulp (en onderhoud) van mensen, verwijderen van vervreemding tussen hem en zijn Rabb, de nabijheid van engelen, het weggaan van djinn en menselijke shaijatien, concurrentie onder mensen om hem van dienst te zijn en te vergezellen, de liefde voor de dood om zijn Rabb te ontmoeten, grote bezorgdheid voor het Hiernamaals om Allah's (swt) gunst te verkrijgen, het proeven van vreugde voor gehoorzaamheid, doea voor hem door degenen die de Troon dragen en degenen eromheen, het genoegen van de Eervollen Schrijvenden (engelen) en op elk moment doea voor hem makend, het "bewustzijn"van het hart, geloofskracht, een toename van kennis, het verkrijgen van Allah's (swt) liefde en Zijn Genoegen in hun berouw. Dit zijn de vruchten voor het afzien van zonden in dit leven. Wanneer de gehoorzame dienaar sterft, ontmoeten de engelen hem met goede tijdingen zeggende: Wees niet bang (voor niets), noch bedroefd en heb goede tijdingen van de Tuin die jou is beloofd. Hij zal van de gevangenschap van deze wereld vertrekken naar een Paradijstuin waar hij tot de Dag des Oordeels geniet. Op de Dag der Oordeels zal hij in de schaduw van Allah (swt) staan, wanneer er geen schaduw zal zijn behalve die van Hem. Tenslotte zal hij onder de rechtschapen en voorspoedige mensen zijn. Zeker, dat is de Gunst van Allah (swt), Hij geeft het aan wie Hij wil en Allah (swt) is de Eigenaar van de Grote/Geweldige Gunst." Mijn Rabb , Geprezen zij U, ik ben niet bekwaam om Uw Lof te tellen. U bent zoals Uzelf heeft beschreven. U bent de Enige. U bent de Eeuwigdurende, Toevluchtsoord. Die niet verwekt noch verwekt is, en niet één is aan Hem gelijkwaardig.

En van alle dingen hebben Wij paren geschapen. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen. Vlucht daarom naar Allah; voorwaar ik ben voor jullie van Hem een duidelijke waarschuwer. (ad-Dhariyaat:49,50)[/nl][/koran]Imaam Ibn Kathier(ra)zei:"Allah (swt) zegt: "Allah heeft van alle dingen paren geschapen" d.w.z.: hemel en aarde; nacht en dag; zon en maan; water en land; licht en duisternis; geloof en ongeloof; leven en dood; geluk en ellende; Paradijs en Hel…enz.. Dit geldt ook voor planten en dieren. Daarom vermaant Allah (swt): "Hopelijk laten jullie je vermanen" d.w.z.: om te geloven dat Allah (swt) de Enige Schepper is, die geen partner heeft. "Vlucht daarom naar Allah". De mensen zouden naar Hem moeten terugkeren en op Hem vertrouwen in alle kwesties. "Ik ben voor jullie van Hem een duidelijke waarschuwer. En neem naast Allah geen andere god" d.w.z. associeer niets met Hem." Uit "Flee to Allah" by Abu Dharr AI-Qlamuni. www.eltawheed.nl

21:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.