10-04-08

De Barmhartigheid van Allah(swt)

Tirmidhi overlevert:De Profeet(sas) zegt:op de welbeloofde dag,de dag des oordeels,zal één persoon van mijn Ummah,naar de Heer der Werelden,voor Allahu TeAla  gebracht worden,er zullen 99boeken gebracht worden gevuld met de slechte daden van deze persoon,boeken groter als hemzelf,Allahu TeAla zal vragen,heb jij al deze slechte daden gepleegd of hebben de engelen teveel geschreven?Deze man zal zeggen,nee nee,ik heb deze allen gepleegd,ik heb niets daarop te zeggen O Heer,Allah(swt) zal vragen,heb je dan niets van goede daden om in de plaats te zetten,om de slechte daden te onderdrukken?Nee, O Heer,niets kan ik hierop zeggen,er is ook niets goeds dat ik naar voren kan halen van daden,O Allah,ik ben verloren,Allahu TeAla zal zeggen,dit is niet de dag van onrecht,er is nog iets goeds van u bij Ons,daarna zal er een stukje papier uit zijn nek gehaald worden,een stuk papier ter breedte van twee vingers en ook de lengte van twee vingers waarop Ashadoe Anla Ilaha Illallah wa Ashadoe Anna Muhammadan RasoelAllah staat geschreven,Allahu TeAla zal tegen de engelen zeggen,leg dit op andere kant van de weegschaal,de man zal zeggen,O mijn Heer,wat kan dit stukje papier tegen die 99boeken doen die gevuld zijn met slechte daden,Allah(swt) zal zeggen,treur niet,vandaag zal jou geen onrecht aangedaan worden,die 99 boeken zullen onderdrukt worden door dat stukje papier,en zo ook als die papier geplaatst wordt op de ander zijde van de weegschaal,het papier met de Shahada,een Shahada die uit het diepste van het hart komt met totale overtuiging en Imaan,zal die 99 boeken volledig onderdrukken,Waarop de meest Barmhartige zal zeggen,neemt deze dienaar en breng hem naar het paradijs,hij is vergeven,Als onze Heer zo Barmhartig is,wat doen wij daarvoor O Moslims,wat doen wij voor onze Heer o moslims?!! Zijn daden zullen gewogen worden,en misschien zullen de slechte daden de goede onderdrukken,totaal verslagen en verloren,wachtend wat er zal gebeuren met hem,niets van daden kan er nog verricht worden,zijn goede daden zijn veel te weinig,heeft veel te weinig zijn Heer herdacht,onderhield zijn gebeden niet al te goed,deed aan roddelen,at zelfs soms haraam,maar had een volledige overtuiging van zijn Heer(swt) en zijn Rasoul(sas) en Allahs boeken,hij was overtuigd van de 6666verzen uit de Edele Koran,De meest Barmhartige zal tegen de engelen zeggen,laat hem gaan,misschien vindt hij ergens wat goeds oftewel wat hassanaats van iemand,en daarmee zijn goede daden de slechten onderdrukken en kan hij misschien zichzelf redden,en de Hemel binnentreden,De man zal naar zijn vrouw zoeken,naar zijn zoon en dochter gaan,de vrouw zal naar zijn man gaan,en naar broer en zussen gaan,naar zijn vader en moeder gaan,hij zal bij ieder gaan waar hij nog een hoop had maar tevergeefs,bij geenenkel zal hij iets goeds of hassanaat krijgen,elk zullen zeggen,wij zijn in paniek en bang,wij hebben zelf deze hassanaats nodig,wij kunnen niets aan u geven,zullen ze zeggen,totaal verslagen en verloren zal hij terugkeren naar zijn Heer en zegt,Ya Rabbi,welke deur ik ook bezocht,is werd voor mij gesloten,mijn zoon gaf mij zijn goede daden niet,mijn vrouw ook niet,mijn vader ook niet,en mijn moeder ook niet,van niemand heb ik hassanaats gekregen,hij zal zijn toevlucht bij Allah(swt) zoeken,Allah(swt) zal zeggen,zie,Ik ben Barmhartiger als hun,Mijn engelen,breng deze man naar de hemel,Ik heb hem vergeven!!! Die dag zullen we ronddolen,onze moeders zullen de deuren sluiten,onze vaders zullen ons niet zien,onze kinderen zullen ons niet herinneren,kijk wat de Edele Koran zegt in soerath Abasa:34. De Dag waarop een man van zijn broeder vlucht,

35. En van zijn moeder en zijn vader,

36. En van zijn vrouw en zijn kinderen,

37. Op die Dag zal een ieder een aangelegenheid hebben die hem bezig zal houden.
Zie,je broeder en kinderen zullen van je vluchten,Allah(swt) zal barmhartig naar je toekomen,zie, uw vrouw zal van je vluchten,Allah(swt) zal barmhartig naar je toekomen,je vader zal je niet zien,Allah(swt) zal je zien,Hoeveel wenden wij ons dan naar deze meest Barmhartige O Moslims,Waarom doen wij dan niet meer soedjoed voor Hem(swt),Waarom wenden we ons van onze zonden niet af,Waarom begeven we ons niet naar Zijn(swt) weg,Wanneer zullen we ons begeven naar Zijn(swt) weg,Wanneer???!!!! Kijk wat Soerath Loqmaan zegt:33. O mensen, vreest uw Heer, en ducht de Dag waarop geen vader zijn zoon iets zal baten, noch de zoon zijn vader van enig nut zal kunnen zijn. Allah's belofte is zeker waar. Laat daarom het wereldse leven u niet misleiden, noch laat de Verleider u omtrent Allah bedriegen. O Moslims,laat u niet misleiden!!!!Laten we elkaar aanspreken omwille van de zaak van de Almachtige(swt),zoals we elkaar liefhebben omwille van Hem(swt),laten we elkaar verwittigen en zo ons doen weghouden inshaAllah van het vuur,want niemand is opgewassen tegen het vuur,Een vuur die stenen doet branden,een vuur wiens brandstof mensen en stenen zullen zijn,wie is daarvoor opgewassen???laten we ons vandaag nog begeven naar Zijn weg,wat is er mooier dan Zijn weg?wacht niet tot morgen,doe het nog vandaag,want er kan misschien geen morgen voor je zijn,niemand heeft een contract getekend bij Allah(swt) voor zijn levensduur,Gedenk uw Heer(swt),Aanbid enkel uw Heer(swt),  Moge Allah(swt) ons weghouden van het vuur en ons begunstigen met de Hemel inshaAllah. Vertaald van een lezing uit het Turks,van Nihat Hatipoglu:Nasihat, Moge Allah(swt) mij vergeven voor fouten,.

01:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.