12-04-08

Grootheid van Allaah subhanahu wa ta’ala

Ibn al-Qayyim beschreef Allahs grootsheid in de volgende bewoordingen:

“Hij bestuurt de aangelegenheden van de verschillende rijken en Hij gebiedt en verbiedt, schept, onderhoudt, brengt de dood, geeft het leven, geeft macht, en neemt macht weg (van en aan wie Hij wil), en laat de dag en (de) nacht afwisselen. Hij geeft varierende lotsbeschikkingen aan mensen en wisselt regeringen (en staten) af, waarbij Hij sommige vernietigt en andere laat ontstaan. Zijn Gebod en Macht overheersen in de hemelen en hun gebieden (zones), de aarde en alles wat erop en erin is, in de zeeën en in de lucht. Zijn Kennis heeft alles omvat, en Hij heeft alles geteld. Hij hoort alle soorten stemmen en zij verwarren Hem niet. Neen, echter hoort Hij iedere stem in zijn eigen taal en hulpbehoevendheid, en geen enkele stem houdt Hem zozeer bezig dat Hij de hulpbehoevendheid van een ander niet kan vervullen, en geen enkele hulpbehoevendheid zal ooit aan Zijn Volmaakte Kennis (en Zijn Macht om te verlossen) ontsnappen.

De vele noden van degenen die hulpbehoevend zijn vervelen Hem niet. Zijn Blik (Zicht) omvat alles wat er is. Hij ziet de beweging van een zwarte mier op een kale rots op een donkere nacht. Voor Hem, is het Ongeziene onbedekt en is het geheim niet langer een geheim:

“Allen die in de hemelen en op aarde zijn vragen Hem (heeft van Hem nodig). Iedere dag is Hij bezig (zoals met het eren van sommigen, vernederen van sommigen, het geven van leven aan sommigen, dood aan sommigen, etc.).” [Surah ar-Rahman 55:29]

Hij vergeeft een slechte daad, doet depressiviteit verdwijnen en brengt respijt (kwijtschelding) van rampen, verlichting voor een ieder die het nodig heeft, rijkdom voor de arme, leiding voor degene die is misleidt, licht voor degene die de weg kwijt is, hulp voor de wanhopige, (een gevoel van) voldaanheid voor de hongerige, bedekking voor degene die nauwelijks gekleed is, genezing voor de zieke, en gemak voor degene die lijdt. Hij aanvaardt degene die berouw toont, geeft beloning aan degene die goed doet, geeft bijstand aan degene die onrechtvaardig is behandeld, vernietigt een arrogante persoon, bedekt fouten, geeft veiligheid na angst, en verheft sommigen en vernedert anderen.

Als degenen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen en al degenen die Hij geschapen heeft, of zij nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het meest vrome hart, dan zou (dit) Zijn Koninkrijk niet vermeerderen (vergroten). Als Zijn gehele schepping, of het nu mensen zijn of Jinns, harten hadden gelijk aan het slechtste hart, dan zou dit niets aan Zijn Koninkrijk afdoen. En tevens, als allen die in Zijn hemelen en op Zijn aarde wonen, de gehele mensheid en alle Jinns, de doden en de levenden, op één stuk land gaan staan en ieder Hem vraagt betreffende zijn hulpbehoevendheid, en Hij dan hun noden vervult, dan zal dit niet in het minste afdoen aan Zijn bezit. Hij is de Eerste, niets is er vóór Hem, de Laatste, niets is er na Hem, de Allerhoogste, niets is er boven Hem, en de Meest Nabije, niets is er nabijer dan Hij. Hij, Verheven en zó Hoog (Immerverheven) als dat Hij is, is de Beste Die men kan en zou moeten gedenken, de Enige Die het verdient om aanbeden en bedankt te worden, de Vriendelijkste van al degenen die bezitten en de Meest Vrijgevige van al degenen aan wie gevraagd wordt (om) te geven. Hij is de Koning Die geen deelgenoot heeft, de Ene Die geen concurrent heeft, de Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is) Die geen nakomelingen heeft, en de Immerverhevene, er is niemand (en niets) zoals Hij. Alles zal vergaan behalve Zijn Aangezicht, en iedere koningschap zal zeker vergaan behalve het Zijne. Hij zal slechts gehoorzaamd worden met Zijn verlof, en Zijn Kennis onthult alle ongehoorzaamheid aan Hem. Wanneer Hij wordt gehoorzaamd, toont Hij Zijn dankbaarheid daarvoor, en wanneer Hij niet wordt gehoorzaamd, schenkt Hij vergiffenis (aan diegenen die Hem werkelijk berouw tonen). Iedere straf van Hem is rechtvaardig en elke vrijgevigheid (gift) is een gunst. Hij is de Meest Nabije Getuige en de Meest Nabije met Zijn Volmaakte Zorg. Hij beheerst de voorhoofdslokken van alles en heeft de volledige optekeningen van alle daden en de boeken van alle tijdperken. De harten zijn ontmaskerd voor Hem en het geheim is onthuld. Zijn geven en (Zijn) straffen zijn slechts een Bevel:

“Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen “Wees”, en het is.” [Surah Yasin 36:82]

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: “The Weakening of Faith - Its Symptoms – Causes & Cure” by Shaykh Muhammad Saleh al-Munajjid © 1997 Daar of Islamic Heritage
http://sincerehearts.nl/lessen/41.html

00:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

vrede met allen Goeidag , beste mensen,
ik wil jullie bedanken,... .IK ben katholiek gedoopt, maar geloofde eigenlijk nooit,maar ik deed mijn ogen open voor tekenen, tot op een dag ik die kreeg, en allah liet weten dat hij bestond aan me.Nu ben ik op zoek naar nog verdere kennis en inleiding tot bekering van de islam.Maar ik zoek begeleiding, geen overtuiging,.... want ik ben al overtuigd.Het is niet simpel om op je eentje meer te leren en deze weg te volgen van ongelovige naar gelovige.Maar ik zoek begeleiding om als een goeie moslim te kunnen leven, dit betekent heel veel voor me, maar de weg is nog lang... . Hierbij wil ik julie bedanken om op deze wijze een zoekende kennis te delen, met julie lezingen en uitleg, op een objectieve manier.Dus hierbij bedankt aan iedereen die dit mede heeft mogelijk gemaakt.

Gepost door: David | 26-05-08

Reageren op dit commentaar

AllahuAkbar, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu,
soubhanAllaah,Alhamdoulillaah,Allahuakbar,
het is enkel Allah(swt) die de harten leidt naar de waarheid of ervan weghoudt,ik ben heel erg blij voor je,machaAllah,ik wil je zoveel mogelijk proberen te helpen met wil van Allah(swt),moge Allah(swt) je hart vervullen met taqwa(liefde en vrees voor Allah(swt)),met kennis en je belonen met het beste inshaALLAH,

Wassalaam

Gepost door: islam is de waarheid | 26-05-08

Reageren op dit commentaar

selam ailikoem wa rahmatoelah.

Subhanaallah,Allah akbar!
ik he zo een rare week .Ik heb gevoel dat allah niet bestaat astagfiroe .Het is een influistering van satan
Subhana Allah ik ben aan het smeken en tebbidden en te huilen uit verdriet maar wie kan me erbij helpen het weg te nemen ik heb gwn gebeden 5keer per dag ik doe de andere dingen die ik kan ook. zelfs extra dua en gebeden ben ik aan bezig.
Wie heeft raad ben ik eeuwig dankbaar.Lieve zusters en broeders.
1 ding doe ik niet ik geef nooit op wat betreft Allah majesteit van de glodieuze troon.

selam ailkikoem wa rahmatoe lah

la illa illa allah

Amien

Gepost door: wie heeft raad subbhana allah | 18-10-09

Reageren op dit commentaar

selam ailikoem wa rahmatoelah.

Subhanaallah,Allah akbar!
ik he zo een rare week .Ik heb gevoel dat allah niet bestaat astagfiroe .Het is een influistering van satan
Subhana Allah ik ben aan het smeken en tebbidden en te huilen uit verdriet maar wie kan me erbij helpen het weg te nemen ik heb gwn gebeden 5keer per dag ik doe de andere dingen die ik kan ook. zelfs extra dua en gebeden ben ik aan bezig.
Wie heeft raad ben ik eeuwig dankbaar.Lieve zusters en broeders.
1 ding doe ik niet ik geef nooit op wat betreft Allah majesteit van de glodieuze troon.

selam ailkikoem wa rahmatoe lah

la illa illa allah

Amien

Gepost door: wie heeft raad subbhana allah | 18-10-09

Reageren op dit commentaar

Beste zuster,ik had je een antwoord gegeven op je vorige reactie,gelieve daar een kijkje te nemen,inshaAllah...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 18-10-09

Reageren op dit commentaar

Jezus is de enige die kan vergeven Al je zonden die je doet en deed kunnen alleen door Jezus worden vergeven, omdat hij voor al onze zonden stierf aan het kruis

Gepost door: marc | 13-12-09

Reageren op dit commentaar

Beste Marc Zegt de Bijbel ons niet dat vervloekt is degene die aan de paal heeft gehangen?Jezus vzmh is een profeet van Allah(swt) zoals andere profeten,en heeft niet aan de paal gehangen,is Jezus(vzmh) dan vervloekt om jouw te redden,?denk toch een beetje na voor dat je valse uitspraken verkondigt,gelieve volgende link te bezoeken en probeer je verstand een beetje te gebruiken aub,...

http://islam-waarheid.skynetblogs.be/post/7510825/mohammedvzmh-in-de-bijbel

dit zal je verder helpen en enige illusies uit de wereld helpen,wij eren en respecteren Jezus(vzmh) ten zeerst,als een nobele profeet,maar niet god of zoon van god,warom zou god dan zijn zoon vervloeken?god noemt Israel ook zijn zoon,Adam(vzmh) ook,en nog anderen,dit is niet letterlijk als zoon bedoeld maar duidt op een hoog positie en aanroeping van respect,als je Jezus als zoon wil aannemen omwille van zijn wonderen,Mozes deed eveneens met de wil van Allah(swt) de zee in twee opengaan en Muhammad de maan in twee opensplijten,zoals Jezus ook tegen het water zei,zijt stil en het was stil,allemaal wonderen afkomstig van Allah die nodig waren om hun profeetschap te bewijzen,Muhammad(vzmh) die water tussen zijn vingers deed stromen met de wil van Allah en in levende lijve de nachtreis deed naar de hemelen,en nog vele wonderen.geloof het of niet,Jezus(vzmh) werd geboren zonder vader,Allah(swt) hoeft slechts te zeggen,´´Wees`` en ´´het is``.zo heeft Allah(swt) Adam zonder vader en moeder geschapen,welke is een groter wonder of groter teken?welk van de twee zou meer recht hebben om Zijn zoon te zijn,waarlijk,Allah heeft geen zoon noch dochter nodig,Hij is zichzelf genoegzaam,Hij heeft niets of niemand nodig,eenieder heeft wel hem nodig,
nu laten we een woordje over de bijbel zeggen,wij geloven ook dat de Bijbel afkomstig is van Allah,maar de echte originele versie is er niet meer,is vele keren gereviseerd,aanpassingen aan gedaan,toevoegingen,weglatingen,enz...je hebt verschillende versies waar jullie schriftgeleerden elkaar aanvallen dat de ene zijn versie serieuze fouten bevat, en de andere zegt het weer van hem,ze beschuldigen elkaar over hun fouten in hun boeken,Allah(swt) nam de Quraan zelf in bescherming en is sinds 14eeuwen geen letter veranderd,is daarom en om nog vele redenen de grootste wonder aller tijden,het is het woord van Allah(swt),een leiding,genezing,Licht,enz...

moest je nog uitleg willen,laat het me weten,ik ben steeds bereid je uit je illusies te helpen,

mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 13-12-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.