13-05-08

10 Manieren van bescherming tegen Shaytan

1. Je toevlucht zoeken bij Allah tegen Shaytan. Allah, De Allerhoogste, zegt, “En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.” [Qs 41:36]

2. Recitatie van de twee surahs al-Falaq en an-Nas, aangezien deze een wonderbaarlijk effect hebben bij het zoeken van je toevlucht bij Allah tegen zijn kwaad, het afzwakken van Shaytan en bescherming tegen hem. Dit is waarom de Boodschapper, sallallahu `alayhi wa sallam, heeft gezegd: “Geen persoon zoekt zijn toevlucht (bij Allah) met iets zoals met de Mu`awwidhatayn (surahs al-Falaq en an-Nas)”. [an-Nasaa’i, 5337]

3. Recitatie van Ayat al-Kursi (2:255).

4. Recitatie van surah al-Baqarah. De Boodschapper, sallallahu `alayhi wa sallam, heeft gezegd, “Het huis waarin al-Baqarah wordt gereciteerd wordt niet benaderd door Shaytan.” [Muslim]

5. Het laatste deel van al-Baqarah. De Boodschapper, sallallahu ‘alayhi wa sallam, heeft gezegd, “Degene die de laatste twee verzen van al-Baqarah reciteert gedurende de nacht, voor hem zullen deze voldoende zijn.” [Muslim]

6. Recitatie van het begin van surah Mu’min (Ghafir), tot Zijn uitspraak, “wa ilayhi-l-maseer” (tot Hem is de terugkeer). (Dus, “Ha Mim. De neerzending van het Boek is van Allah, De Almachtige, De Alwetende. De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw, de Harde in de bestraffing, de Bezitter van grote macht. Geen god is er dan Hij, tot Hem is de terugkeer.” [Qs 40:1-3])

7. Het honderd keer zeggen van “la ilaha ill Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa `ala kulli shay’in qadir” (Er is geen god behalve alleen Allah. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem is het rijk en aan Hem is de lofbetuiging en Hij is tot alle dingen in staat).

8. De meest heilzame (nuttige) vorm van bescherming tegen Shaytan:
overvloed aan (het) gedenken van Allah, De Verhevene.

9. Wassing (ablutie) en gebed, en deze behoren tot de grootste manieren van bescherming, vooral op het moment van opkomende woede en verlangens (lusten).

10. Zelfonthouding van teveel praten, voedsel en mengen met mensen.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Bida’i` al-Fawa’id (304-30 8) (samengevat)
Vertaald door: http://sincerehearts.nl

18:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Kunt u iets over ware dromen hier platsen?
Is liefde tussen na mahram yongen en meisje haraam?

Gepost door: Ayesha | 02-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.