24-06-08

Kwaadsprekerij

Abu Musa Al-Ash'ari radiAllahoe 'anhoe overlevert dat hij de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem heeft horen zeggen: "Wie is de beste van onder de Moslims?" Hij heeft geantwoord: "De echte Moslim is diegene van wiens tong of hand de Moslims niets te vrezen hebben." (Boekhari en Moeslim)

Volgens 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn Al-'As radiAllahoe 'anhoe heeft de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem gezegd: "De echte Moslim is degene van wiens tong of hand de gelovige niets te vrezen hebben. De echte emigrant is degene die heeft achtergelaten wat Allah verboden heeft." (Boekhari)

Volgens Abu Hurayra radiAllahoe 'anhoe heeft de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem gezegd: "Het is uitdrukkelijk verboden voor een Moslim om schade toe te brengen aan iets dat een andere Moslim betreft: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer." (Moeslim)

Volgens Abu Bakra radiAllahoe 'anhoe heeft de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem gezegd: "Jullie bloed, jullie bezittingen en jullie eer zijn voor jullie zoals deze dag (de Offerdag) heilig is, in deze stad (Mekka) en deze maand (Dhoe-l-Hijja). Heb ik de boodschap goed doorgegeven?" (Boekhari en Moeslim)

Imam Malik overlevert dat Isa, zoon van Maryam ('aleihi sallem) gezegd heeft: "Praat niet veel, behalve als het gaat om het gedenken van Allah, want jullie harten kunnen hard worden en een hard hart is ver verwijderd van Allah, maar jullie weten niet! Kijk niet naar de zonden van de mensen alsof jullie meesters zijn, maar kijk naar jullie eigen alsof jullie eenvoudige dienaren zijn. De mens is ofwel iemand die beproefd wordt ofwel iemand die gezond is. Wees dus barmhartig tegenover diegene die beproeft worden en bedank Allah dat hij jullie een goede gezondheid gegeven heeft." (Al Muwatta nr. 2/986)

Er werd overgeleverd dat een man tegen Al-Hasan Al-Basri gezegd heeft: "Die en die heeft kwaadgesproken over jou." Toen stuurde Al-Hasan hem een bord vol dadels met daarbij de volgende boodschap: "Ik heb gehoord dat je mij van je goede daden cadeau hebt gedaan. Zelf had ik je ook willen belonen, maar verontschuldig mij dat ik dit niet kan doen zoals het hoort!"

Op een dag vroeg de Boodschapper van Allah sallallahoe 'aleihi wa sallem aan zijn metgezellen. "Weten jullie wat kwaadsprekerij is?" Zij antwoordden: "Allah en zijn boodschapper zijn beter geïnformeerd dan wij." "Kwaadsprekerij," zei de Profeet, "is iets zeggen over je broeder wat hij verafschuwt te horen." "Maar als hetgeen we over hem zeggen waar is?" vroegen de metgezellen. "Als hetgeen jullie zeggen waar is," zei de Profeet, "is het kwaadsprekerij, maar als het niet waar is, dan is het een afgrijselijke leugen (albuhtaan)." (Moeslim, Aboe Dawoed, At-Tirmidhi)

 

23:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.