29-06-08

De tong beschermen tegen discussies en twistgesprekken

Volgens Abu Umaama (Radiya Allahu 'Anhu) heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 'Alayhi Wassalam) gezegd: "Ik garandeer een huis in de buitenwijken van het Paradijs voor degene die zich heeft onthouden van elke discussie, zelfs al had hij gelijk. Ik garandeer een huis in het centrum van het Paradijs voor degene die zich heeft onthouden van leugens, zelfs niet gewoon om te lachen. Ik garandeer een huis in de hoogste gedeelten van het Paradijs voor degene met een edelmoedig karakter." (Overgeleverd door At-Tabaraani)

Ibn Mas'ud (Radiya Allahu 'Anhu) heeft gezegd: "Laat de discussie links liggen, want je kan haar wijsheid niet begrijpen en je kan niet veilig zijn voor haar verleiding."

Volgens Abu Umaama (Radiya Allahu 'Anhu) heeft de Profeet (Salla Allahu 'Alayhi Wassalam) gezegd: "Geen enkel volk is afgedwaald nadat ze leiding gekregen hadden, enkel nadat ze zich hadden overgegeven aan discussies." (Overgeleverd door At-Tirmidhi, Ibn Maadja, Ahmad en Al-Hakim)

Abu Yasaar heeft gezegd: "Wees op je hoede voor discussies; het is het uur van de onwetendheid voor de wijze en het is het ideale moment voor shajtaan om zijn misstap af te wachten."

Imaam Maalik (Rahimahu Allah) heeft gezegd: "Discussie maakt het hart hard en veroorzaakt conflicten."

Bilaal ibn Sa'd heeft gezegd: "Als je ziet hoe de mens de neiging heeft om ruzie te maken en te discussiëren, betoverd door zijn eigen mening, weet dan dat hij reeds verlies geleden heeft."

'Umar ibn al-Khathaab (Radiya Allahu 'Anhu) heeft gezegd: "Verzamel geen kennis voor drie zaken en verlaat kennis niet omwille van drie zaken. Verzamel geen kennis om het te gebruiken om te discussiëren, noch om erover op te scheppen, noch om ermee te koop te lopen. Verlaat daarentegen de kennis niet omdat je schaamte je ervan weerhoudt om ernaar op zoek te gaan , of omdat je geen enkel verlangen hebt om iets te leren of omdat je er voldoening in vindt onwetend te zijn."

Al-Ghazaali heeft gezegd: "De grens van de discussie bestaat erin zich te verzetten tegen hetgeen een ander zegt, door hem zijn fout aan te wijzen, ofwel in zijn woorden, ofwel in zijn betekenis, ofwel in hetgeen hij wilde zeggen. En de discussie verlaten doe je door de afkeuring en de betwisting te verlaten. Wat betreft elk woord dat je gehoord hebt; als het juist is, bevestig het dan. En als het niet juist en bedrieglijk is, en het heeft niet te maken met religieuze kwesties, dan is het beter er niet op te antwoorden."

Weet, beste Moslims, dat de discussie de waarheid niet bevestigt en ook het verkeerde niet ontkracht. Het kan zelfs zijn dat het degene met een verkeerde mening ertoe aanzet om zich nog meer vast te klampen aan zijn verkeerde ideeën. De Moslim moet zijn tong dus beschermen tegen elke discussie. Als hij iemand raad wil geven, dat hij dat dan met zachtheid doet. Nog beter is het om deze raad onder vier ogen te geven, om hem of haar niet in verlegenheid te brengen voor iedereen; zoniet zal dat hem of haar ertoe aanzetten om hardnekkig vol te houden, en zelfs gebruik te maken van verkeerde ideeën.

Moge wij allen hier lering uit trekken.

"De manieren om het geloof te beschermen tegen Satan" door Sheikh Wahid Abdul-Salaam Baali

23:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.