02-07-08

Wat is beter: Weinig zonden of veel goede daden?

Er werd Ibn 'Abbas eens gevraagd waar hij de voorkeur aan gaf: een man met vele zonden maar ook veel goede daden, of een man met weinig goede daden maar ook weinig zonden? Hij antwoordde: "Niets kan vergeleken worden met beschermd te zijn", wat wilde zeggen dat hij liever degene met weinig zonden had.

Enkele geleerden hebben gezegd: "Ieder laag en verachtelijk persoon kan een daad van gehoorzaamheid verrichten, maar de edele persoon is degene die daden van ongehoorzaamheid vermijdt."

In het Boek van Allah vinden we bewijs dat het afzien van ongehoorzaamheid deugdzamer is dan het verrichten van daden van gehoorzaamheid. Allah Ta'ala geeft een grens of een voorwaarde aan voor de beloning in het Hiernamaals van een goede daad, maar voor het vermijden van zonden stelt Hij dergelijke grenzen of voorwaarden niet. Hij zegt: "Wie met een goede daad komt; voor hem is er een beloning als tien daarvan..." [Al-'An'aam: 160]

En: "En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en zijn ziel weerhield van slechte begeerten. Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats." [An-Nazi'aat 40-41] En begeerte is de basis van elke zonde.

Aan goede daden worden voorwaarden gesteld, voordat ze geaccepteerd worden, en vaak zijn er speciale tijden waarop ze verricht moeten worden. Allah kan de daad accepteren of verwerpen, en kan het een reden maken om het Paradijs te betreden of niet, zoals Hij wil. Maar met een zonde is de enige voorwaarde aan de verwerping om een reden voor toegang tot het Paradijs te zijn, dat de verwerping plaatsvindt. Zoals Allah zegt: "Indien jullie grote zonden, die verboden zijn, vermijden zullen Wij jullie fouten uitwissen en zullen Wij jullie naar een eervolle plaats leiden" [An-Nisaa':31], en deze plaats is het Paradijs.

(Uit: "Tanbih ul-Ghafilin" - Abul-Layth as-Samarqandi)

16:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.