03-07-08

Het fundament van een edel karakter

Ibnoel-Qayyim (rahimahoellah) schrijft in zijn bekende Madaaridjoel-Saalikien (vol. 2 p. 308):

"Het is niet denkbaar dat iemand een edel karakter kan hebben zonder dat het vier zuilen als fundament heeft:

De eerste: Sabr (geduld en volharding)

De tweede: Iffah (kuisheid)

De derde: Shoedjaa'ah (moed)

De vierde: 'Adl (rechtvaardigheid)

Geduld moedigt hem aan om tolerant te zijn, zijn woede te beheersen, het kwaad van anderen te verdragen en om te volharden in zijn besluiten. Het zet hem aan tot vriendelijkheid en verhindert dat hij onbezonnen of overhaast handelt.

Kuisheid inspireert hem om in spraak en daden onbeschaamdheid te vermijden. Het moedigt hem aan tot ingetogenheid en integriteit, wat het toonbeeld van al het goede is. Het weerhoudt hem van overspel, gierigheid, liegen, rodddelen en het verspreiden van praatjes met als doel het veroorzaken van scheiding en onenigheid tussen mensen.

Moed zet hem aan tot zelfbewustheid en het benadrukken van hoge en edele karaktereigenschappen en zorgt ervoor dat dit een deel van zijn persoonlijkheid wordt. Het maakt dat hij zich inzet en vrijgevig is, wat duidt op ware moed, en het leidt tot een sterke wil en vastbeslotenheid. Het moedigt hem aan afstand te nemen van zijn lage verlangens, zijn woede te beheersen en verdraagzaam te zijn want zo kan hij zijn temperament in de hand houden en zijn meer gewelddadige en destructieve kanten intomen. Net zoals de Profeet (sallallahoe 'aleihi wa sallem) heeft gezegd:

"De sterke persoon is niet degene die zijn tegenstander tegen de grond kan werken, maar het is degene die zich kan beheersen als hij kwaad wordt."

Dit is ware moed en de eigenschap waarmee de dienaar zijn tegenstander overwint.

Rechtvaardigheid zorgt ervoor dat hij onbevooroordeeld is naar de mensen toe en zich gematigd opstelt tussen de twee extremen van onverschilligheid en extremisme. Het laat hem vriendelijk en edelmoedig zijn, waardoor hij de middenweg bewandelt tussen vernedering en arrogantie, en hij maakt dit een onderdeel van zijn karakter. Het zet hem aan tot moed, de middenweg tussen lafheid en onvoorzichtigheid, en tot verdraagzaamheid, de middenweg tussen onnodige kwaadheid en oneervol gedrag.

Deze vier eigenschappen vormen de spil en herkomst van alle edele manieren. Het fundament van alle weerzinwekkende en oneervolle eigenschappen bestaat uit vier zuilen:

De eerste: Djahl (onwetendheid)

De tweede: Dhoelm (onderdrukking)

De derde: Shahwah (het volgen van lusten en verlangens)

De vierde: Ghadhab (boosheid)

Door onwetendheid ziet iemand kwaad voor goed aan en goed voor kwaad. En wat volmaakt en compleet is ziet hij als onvolmaakt, en wat onvolmaakt is ziet hij als volmaakt.

Door onderdrukking doet hij iets op een ongeschikt tijdstip, bijvoorbeeld hij is boos als het tijd is om blij te zijn, en hij is gelukkig wanneer hij zich ongelukkig zou moeten voelen. Hij is onwetend en haastig wanneer hij bedachtzaam zou moeten zijn, en bedachtzaam als het tijd is om direct te handelen. Hij is gierig wanneer hij gul zou moeten zijn, en gul wanneer het tijd is om gierig te zijn. Hij toont zich zwak wanneer hij moedig zou moeten zijn en de verantwoordelijkheid op zich moet nemen, en hij eist de verantwoordelijkheid op wanneer hij juist een stap terug zou moeten doen (en iemand anders het initiatief moet laten nemen). Hij is aardig en soepel wanneer hij streng moet zijn en hard en streng wanneer hij soepel moet zijn. Hij doet nederig wanneer hij zich juist superieur moet tonen en doet arrogant als het tijd is om zich nederig op te stellen.

Door het volgen van lusten en verlangens stelt hij het bevredigen van zijn ziel voorop en gedraagt hij zich gierig en hebberig. Het moedigt hem aan zichzelf te "sieren" met allerlei verachtelijke en onbehoorlijke eigenschappen.

Boosheid zet hem aan tot arrogantie, jaloezie en afgunst. Door boosheid koestert hij vijandschap jegens anderen en gedraagt hij zich roekeloos en schaamteloos."

Moge Allah[swt] ons allen met een edel karakter sieren en ons ver houden van degenen die in laag aanzien bij Hem[swt] staan.

15:59 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.