10-07-08

Verkijk je niet op hun luxe en weelde

{En als de mensheid dan niet tot èèn (ongelovige) godsdienst zou worden, dan hadden Wij voor degenen die niet in de Erbarmer geloven, de daken van hun huizen van zilver gemaakt, en ook de trappen waarlangs zij omhoog gaan.

En voor hun huizen (zilveren) deuren en rustbanken waarop zij zich neervleien.

En (gouden) versieringen. En dat alles is slechts een vergankelijke genieting van het aardse leven, maar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de Moettaqoen.}

(Az-Zoekhroef 43:33-35)

Tafsier ibn Kethier over deze ayaat

Allah zou de ongelovigen alle wereldse luxe die in dit vers beschreven wordt hebben gegeven, ware het niet dat de mensen dan zouden denken dat dit een teken van Allah's Liefde zou zijn en ze waarschijnlijk allemaal tot ongeloof zouden vervallen omwille van deze wereldse rijkdommen.

Deze rijkdommen zijn slechts een tijdelijke en vergankelijke genieting in dit leven en hebben voor Allah geen waarde. Het feit dat iemand deze rijkdommen in dit leven bezit, geeft hem bij Allah geen aanzien. Allah schenkt de ongelovigen de beloning voor hun goede daden in dit leven in de vorm van bezittingen en aanzien. In het Hiernamaals hebben ze dan nergens recht meer op, want hun beloning hebben ze al ontvangen.

RasoelAllah sallallahoe 'aleihi wa sallem heeft gezegd: "Als deze wereld voor Allah ook maar de waarde zou hebben van de vleugel van een vlieg, dan zou Hij de ongelovige nog geen slok water geven." (Al-Baghawi vermeldt de keten van overlevering).

"Maar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de Moettaqoen" betekent dat het exclusief voor hen is, en niemand anders zal het met hen delen. Toen Omar ibn Al-Khattab radiAllahoe 'anhoe de Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem bezocht, die zich in afzondering van zijn vrouwen had teruggetrokken, zag hij de Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem op een ruwe mat liggen die tekens op zijn lichaam achterliet. Zijn ogen vulden zich met tranen toen hij dit zag en hij zei: "O Boodschapper van Allah, kijk naar Chosroes en Ceasar en alles wat zij hebben, en jij bent de beste van Allah's schepselen!" De Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem had achteroverleunend gezeten maar kwam toen overeind en zei: "Twijfel jij, o zoon van Al-Khattab? Dat zijn de mensen die hun genietingen in deze wereld ontvangen." In een andere overlevering zei hij: "Doet het je geen genoegen dat deze wereld voor hen is en het Hiernamaals voor ons?"

Ook is overgeleverd dat De Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem zei: "Drink niet uit gouden of zilveren bekers en eet niet van borden die daarvan gemaakt zijn, want deze dingen zijn voor hen in deze wereld en voor ons in het Hiernamaals." (Boechari, Moeslim, e.a.)

[Een deel van tafsier Ibn Kethier van deze ayaat]

16:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.