22-07-08

Over de nafs en strijden tegen verlangens

Ibn al-Djawzie zei over de nafs: "De nafs houdt van nature van vermaak. Ze heeft behoefte aan inspanning en afwijking. Wanneer ze niet weerhouden wordt van begeerte, zal ze overmand worden door het denken aan dat waar ze van nature voor geschapen is. Ze zal dan hierin en in de misleidende hebzucht en hoop en wensen haar gezelschap vinden. Dit is voornamelijk als het ook nog eens gesteund wordt door de jeugdige jaren die gevuld zijn met gekte en waarin er streven is om te verkrijgen wat men wenst."
En hij zei over het bestrijden van de nafs en haar verlangens: "De meest buitengewone zaak is het bestrijden van de nafs, omdat dit een buitengewone inspanning vergt. Er zijn groepen die de teugels loslaten om te verkrijgen wat ze wensen en dat heeft hen geleid tot wat zij verafschuwen. Er zijn groepen die overdrijven in het anders handelen (dan wat de nafs wil), totdat zij de nafs haar rechten ontnamen en haar onrecht aandeden. Het onrecht tegenover hun nafs heeft hun aanbidding beïnvloed. Er zijn mensen die haar verkeerde voeding gegeven hebben waardoor dit invloed heeft gehad op haar wezen, door haar verplichtingen niet na te komen.
Er zijn mensen die hun nefs afzondering hebben opgelegd waardoor afstand van de aanwezigheid van mensen wordt genomen. Daardoor kunnen belangrijke verplichtingen achterwege gelaten worden zoals het bezoeken van een zieke of het eren van een moeder.
De doorzetter is degene die van zijn nafs geleerd heeft hoe hij serieus en geestdriftig moet zijn en die de fundamenten onderhouden heeft. Als hij haar toestaat om van iets gebruik te maken dat is toegestaan, zal het niet de grenzen overschrijden. Deze persoon gaat met haar om als een koning die grappen maakt met zijn soldaten. De soldaten zullen zich niet volledig tot hem wenden en als zij zich tot hem wenden gedenken zij de roem. Hetzelfde geldt voor degene die ernaar streeft zijn nefs zo op te voeden: hij geeft haar haar recht en eist van haar wat zij moet nakomen."
Qataadah heeft gezegd: "Wanneer iemand iets begeert zal hij het volgen. En wanneer hij het wenst zal hij het zoeken. Geen vrees noch angst zal hem weerhouden om het te verkrijgen; hij zal zijn lusten als god nemen."
Yahya ibn Moe’ad heeft gezegd: "Degene die de ledematen tevreden stelt door hun lusten te bevredigen zal voor zichzelf een boom van spijt planten."
Aboe Yazied heeft gezegd: "Ik heb alles behandeld en het zwaarste dat ik behandeld heb is mijn nafs."
Ibn Aboe Zakariya heeft gezegd: "Ik heb me twintig jaar lang beziggehouden met het zwijgen over datgene wat mij niet aangaat. En het kwam maar weinig voor dat ik mijn streven ook haalde….."
En onze Profeet (saws) heeft gezegd: "Wat ik voor jullie het meeste vrees zijn de verkeerde lusten die jullie in jullie magen plaatsen en de slechte lusten van jullie geslachtsdelen en de begeerten die naar dwaling leiden." (Ahmed)
 

19:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.