30-07-08

Geld en het Wereldse leven..

De volgende citaten zijn afkomstig uit het boek 'Tanbihul Ghafilin' (Herinneren van de Achtelozen) van de Imam Abul-Layth Nasr as-Samarqandi (373 Hijri). De Imam Rahimahu Allah was een faqeeh (jurist) van de Hanafee madhab, hij stond in zijn tijd bekend als Imam Al-Hudaae en is ondermeer bekend van zijn Tafseer As-Samarqandi. Moge Allah hem en ons Barmhartig Zijn, Ameen.
1 - De Salaf waren gewoon om te zeggen: "Vervloekt is degene die denkt dat hij iemand (belangrijks) is door zijn rijkdom, en degene die denkt dat niets is door zijn armoede."
2 - Ook zeiden zij: "De armen hebben voor drie zaken gekozen, en de rijken hebben voor drie zaken gekozen. De armen hebben gekozen voor een ontspannen ziel, een ruim hart en een lichte rekening (op De Dag des Oordeels). De rijken hebben gekozen voor een vermoeide ziel, een hart dat constant druk is en een zware afrekening."
3 - Er is overgeleverd dat Iblees de eerste dinar nam die gemaakt was, het voor zijn ogen hield en zei: "Eenieder die van jou houdt, is mijn slaaf."
4 - Er werd gezegd dat: "Toen Allaah - De Verhevene - Adam en Hawaa (Eva) uit het Paradijs had verbannen, en zij voor het eerst de geur van de Dunya roken nadat de geur van het Paradijs van hen ontnomen werd, zij veertig dagen lang overweldigd waren door de stank van de Dunya."
5 - Er is overgeleverd dat: "De Dunya op de Dag Des Oordeels genomen zal worden, en in de Hel word gegooit waarna zij zal zeggen: 'O Heer! Waar zijn mijn volgelingen en metgezellen?' Dus worden zij achter haar aan in de Hel gegooit."
 
De Tong..
De volgende citaten zijn afkomstig uit het boek 'Tanbihul Ghafilin' (Herinneren van de Achtelozen) van de Imam Abul-Layth Nasr as-Samarqandi (373 Hijri). De Imam Rahimahu Allah was een faqeeh (jurist) van de Hanafee madhab, hij stond in zijn tijd bekend als Imam Al-Hudaae en is ondermeer bekend van zijn Tafseer As-Samarqandi. Moge Allah hem en ons Barmhartig Zijn, Ameen.
1 - Er is overgeleverd dat een van de vrome voorgangers bij het wakker worden een pen en een stuk papier zou nemen, hij zou geen woord zeggen behalve dat hij het opschreef. Waarna hij snachts al hetgeen hij opschreef zou doornemen, en zichzelf tot rekenschap zou nemen.
2 - Een metgezel van deze vrome voorganger zei dat hij hem twintig jaar lang vergezelde, en gedurende deze gehele periode kwam er niet één woord uit zijn mond waarvoor hij tot verantwoording kon worden genomen (door andere mensen).
3 - Sommigen van de Salaf waren gewoon om te zeggen: "Ik zou liever een man aanvallen met een pijl dan met mijn tong. Want het is mogelijk dat de pijl zijn doel mist, maar de tong mist zijn doel nooit.."
4 - Ook waren de vrome Salaf gewoon om te zeggen: "De gelovige spreekt weinig maar doet veel, terwijl de hypocriet veel zegt en weinig doet."
[Toevoeging van de vertaler: Vraag jezelf eens af bij het lezen van deze woorden, lijken wij meer op de gelovigen of de hypocrieten?"]
5 - Er is overgeleverd dat toen Al-Husayn Radia Allahu 'Anh werd gedood, een goede Metgezel van hem simpelweg naar de lucht keek en zei: {"O, Allah! Schepper der hemelen en der aarde! Kenner van het onzichtbare en het zichtbare! Slechts Gij oordeelt onder Uw dienaren over datgene waarin zij verschillen."} [az-Zumar; 46], en hij zei verder geen enkel ander woord.

17:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.