24-08-08

De Gevangenis..

Sheichoel Islaam Ibn Taymiyya

Sheichoel Islaam Ibn Taymiyya, rahimahoe Allah, is zeven keer gevangen genomen. Zijn behandeling en omstandigheden in de gevangenis waren vele malen erger dan die van de Christenen. Zoals hij zegt in een van zijn debatten over de fundamenten van de geloofsbelijdenis van een Moslim: "De Christenen hebben een aangenaam gevangenschap, waarin zij deelgenoten toekennen aan Allah en hun gevangenissen omvormen tot Kerken. Was ons gevangenschap maar als die van de Christenen en afgoden aanbidders! Nee, voor hen is er waardigheid en voor ons schande. En voor welke zonden zijn mijn broeders in het geloof gevangen genomen, behalve leugens en laster?"

Ondanks al dit, verteld Ibnul Qayyim over de situatie van zijn Sheich in de gevangenis van al-Qal’ah in Damascus, zeggende: "Hij (Ibn Taymiyya) zou zeggen over zijn gevangenschap in al-Qal’ah, 'Al zou deze hele gevangenis worden gevuld met goud en aan hen gegeven worden(degene die hem gevangen namen), dan zou het niet genoeg zijn om mijn dank aan hun te uiten voor deze zegening.' Of hij zei, 'Ik zou ze daarmee niet genoeg hebben terugbetaald, voor het goede wat zij hiermee voor mij hebben veroorzaakt.' En Allah weet dat ik nog nooit iemand heb gezien die meer tevreden was met het leven dan hij. Als wij angstig zouden worden of negatieve gedachten begonnen te krijgen of we voelden dat de aarde krap begon te worden(dat ze zich opgesloten en eenzaam voelden), dan zouden we naar hem toe gaan om hem te zien en naar zijn woorden te luisteren. Dan zou al dat(de depressieve gevoelens) weggaan, en we zouden ons weer opgelucht, sterk en zeker voelen!"

Al Imaam Ahmed Ibn Hanbal

Al Imaam Ahmed Ibn Hanbal heeft in zijn leven drie khulafaa meegemaakt(al-Ma’mun, al-Mu’tasim, en al-Waathiq), waarvan het gezag zich van het oosten van de aarde tot aan het westen uitstrekte. Met hen waren filosofische geleerden, militaire bevelhebbers, ministers, gouverneurs en beheerders wiens aantal alleen door Allah geteld kan worden. Sommige van hen probeerden hem (Al Imam Ahmed) te beïnvloeden met het gevangenisschap, en sommigen door hem met de dood te bedreigen. Anderen probeerden het door hem rijkdom en heerschappij aan te bieden, weer anderen probeerden het door hem te slaan en te bedreigen met verjaging(uit het land). Hij werd aan zijn lot overgeleverd door al zijn vrienden waaronder geleerden, vromen en rechtgeleiden. Ondanks al dit, gaf hij hen niets van wat zij hem vroegen, en keerde hij zijn rug niet toe aan hetgeen waar hij mee gekomen was uit de Kitaab en Sunnah.

[Majmoo’ al-Fataawaa 12/439]


al-Imaam al-Buwayti

Al-Imaam al-Buwayti, de vriend van ash-Shaafi’ee, werd gevangen genomen en er werd een keten om zijn nek gedaan, en zijn benen werden vastgebonden met ijzer. Hij was gewoon om te zeggen: "Ik zal sterven in deze ketenen totdat er een volk zal komen die zal weten dat ik in deze staat gestorven ben, een natie die gestorven is in ketenen."

al-Buwayti zou, terwijl hij in gevangenischap zat, elke vrijdag de ghusl verrichten, zichzelf parfumeren en zijn kleding wassen. Hij zou dan richting de deur lopen als hij de oproep tot het vrijdagsgebed hoorde. De cipier zou hem tegenhouden en terugsturen naar zijn cel. Al-Buwayti zou dan zeggen: "O Allah! Ik heb Uw Oproep verhoord en zij hielden mij tegen."

al-Buwayti schreef aan al-Dhahli zeggende: "Ik vraag jou om mijn broeders van ahlul-hadeeth te informeren over mijn situatie, wellicht zal Allah mij redden door hun smeekbedes. Ik ben vastgeketend en kan de verplichte zaken van tahaarah en salaah niet verrichten." Bij het horen van zijn bericht, begonnen de mensen intens te huilen en smeekbedes voor hem te verrichten.

As-Subki zei: "Kijk eens naar deze geleerde - rahimahullah- hij had nergens spijt van behalve het feit dat hij de verplichte daden niet verrichten kon, en hij was niet beïnvloed door de ketenen of de gevangenis. Moge Allah tevreden met hem zijn en zijn geduld belonen met het goede."

[as-Subki’s Tabaqaat 2/164-165]

[al-Mustadrak ‘ala Majmoo’ al-Fataawaa 1/154]

[Majmoo’ al-Fataawaa 3/254]

19:41 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.