05-09-08

Elk Vers is als een dadel..

1 - De Boodschapper van Allaah vrede zij met hem zei:

"Wie van Allaah en Zijn Boodschapper wil houden, laat hem de Mushaf lezen."

['Sahih al-Jami''; # 6289]


2 - Ibn 'Abbas overleverd:

"al-Walid bin al-Mughirah (een veelgodenaanbidder) kwam naar de Boodschapper van Allaah. De Boodschapper van Allaah reciteerde de Qur'an voor hem, al-Walid leek erdoor geraakt en verzacht te worden. Abu Jahl kwam hierachter, dus ging hij naar al-Walid en zei: "Zie jij niet dat jouw volk liefdadigheid voor jou verzamelen ?"

Hij zei: "En waarom is dat?"

Abu Jahl antwoorde: "Zodat ze het aan jou geven, aangezien zij zagen dat jij naar Muhammad ging om wat voedsel te halen."

al-Walid zei: "Quraysh weet dat ik een van de rijkste van haar zonen ben."

Abu Jahl zei: "Dus, zeg tegen Muhammad iets dat jouw volk zal overtuigen dat je tegen hem bent."

al-Walid antwoorde: "En wat kan ik zeggen? Er is geen man die meer kennis heeft van gedichten en prose dan ik, of zelfs van de Jinn, en bij Allaah, wat hij zegt heeft geen vergelijkenis met deze dingen. Bij Allaah, wat hij zegt heeft een zoetheid, en een charme op zich; het hoogste gedeelte ervan is vruchtbaar en het laagste gedeelte stroomt voorziening toe; Het domineert en kan niet worden gedomineerd, en het verpletterd alles wat eronder is.""

[Overgeleverd door al-Hakim in 'al-Mustadrak' (2/506-507) en at-Tabari in 'Jami' al-Bayan' (29/156), en hij is authentiek]

3 - Jubayr bin Mut'im zei:

"Ik hoorde de Boodschapper van Allaah 'at-Tur' reciteren in het Maghrib gebed, en toen hij aankwam bij de Verzen: {"Zijn zij door niets geschapen of zijn zij (hun eigen) schepper? Schiepen zij de hemelen en de aarde? Neen, zij willen geen zekerheid hebben. Bezitten zij de schatten van uw Heer of zijn zij de bewaarders hiervan?"} [at-Tur; 35-37], mijn hart wou uit mijn lichaam vliegen uit ontzag."

['Tafsir Ibn Kathir'; 4/309]


4 - 'Uthman bin 'Affan zei:

"Als onze harten echt puur waren, dan zouden we nooit genoeg krijgen van de Woorden van onze Heer,en ik heb er een hekel aan dat een dag voorbij gaat zonder dat ik in de Mushaf kijk."

['al-Bidayah wan-Nihayah'; 7/215]

5 - Ibn Abi Mulaykah overleverd:

"'Ikrimah bin Abi Jahl zou de Mushaf tegen zijn gezicht drukken en huilen, zeggende: "Het Boek van mijn Heer! De Woorden van mijn Heer!""

[Overgeleverd door 'Abdullah bin al-Mubarak in 'Kitaab al-Jihad'; # 56]


6 - Bishr bin as-Sirri zei:

"Waarlijk, elk Vers is als een dadel: hoe meer je erop kauwt, des te meer zoetigheid het loslaat." Abu Sulayman hoorde dit en becommenteerde: "Klopt. Het is net zoals een van jullie begint met het lezen van een hoofdstuk, hij zou het tot het einde willen lezen."

['al-Hadith fi 'Ulum al-Qur'an'; p. 70]

19:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.