06-09-08

Over broeder en zusterschap..

1 - Ibn Rajab verhaalt:"Muhammad bin Wasi' was een ezel aan het verkopen aan een man, dus vroeg de man: "Ben jij tevreden met deze ezel?"

Ibn Wasi' antwoorde: "Als ik niet tevreden was met deze ezel, dan zou ik hem niet aan jou verkopen.""

['Jami' al-'Ulum wal-Hikam'; 1/305]


2 - 'Ali bin Abi Talib zei:

"Een man die wenst dat zelfs de veters van zijn schoenen beter zijn dan die van zijn vriend, valt onder degenen die bedoeld worden in het Vers: {"Daar is het tehuis van het Hiernamaals! Wij geven het degenen die op aarde geen zelfverheffing wensen, noch wanorde stichten..."} [al-Qasas; 83]."

[Overgeleverd door at-Tabari in 'Jami' al-Bayan'; 20/122]


3 - al-Fudayl bin 'Iyad zei:


"Als jij voor de mensen wenst dat zij precies hebben wat jij hebt (en niet meer), dan ben jij niet oprecht voor jouw Heer. Hoe is het dan als jij in het geheim voor hen wenst om minder te hebben, dan wat jij hebt?"

['Jami' al-'Ulum wal-Hikam'; 1/309]


4 - Ibn 'Abbas zei:

"Waarlijk, ik kwam een Vers tegen in het Boek van Allaah, en ik wens dat iedereen de kennis (over het vers) had die ik heb."

['Hilyat al-Awliya'; 9/119]


5 - Ibn 'Abbas zei ook:

"Waarlijk, ik word blij als ik hoor dat een land wat bewoond is door Moslims, wat regenval heeft gekregen. Ook al heb ik persoonlijk geen profijt van die regenval."

['Hayat as-Sahabah'; 2/743]


6 - Abu Nu'aym verhaalt:

"Wanneer 'Utbah de mensen voedsel zou geven om hun vasten te verbreken, zou hij zeggen tegen sommigen van de aanwezigen: "Breng mij wat van jullie water en dadels om mijn vasten te breken, zodat jullie dezelfde beloning als mij zouden hebben."

['Hilyat al-Awliya'; 6/235]

* Doordat hij dus zijn vasten verbreekt met hun water en dadels, zullen zij een aandeel hebben in de beloning van zijn vasten. Subhanallaah, hoe diep dachten deze mensen na?!

7 - ash-Shafi'i zei:

"Ik wens dat alle mensen deze kennis zouden leren, zonder dat ik daar enig krediet (dankbetuiging) voor word gegeven."

['Siyar al-A'lam an-Nubala'; 10/55]


8 - Abu 'Abdullah bin al-Khatib 'verhaalt:

"Abu Hamdun (één van de Tabi'in) had een rol (papier) waarop meer dan drie honderd namen van zijn nabije vrienden waren geschreven, en hij zou smeekbeden voor ze verrichten - één voor één - iedere nacht."

['Sifat as-Safwah'; 1/492]


9 - Ja'far bin Muhammad zei:


"Wat een slechte vriend is hij: degene wiens broeder zich niet comfortabel voelt om zijn tas van bezittingen open te maken in zijn afwezigheid, en te nemen wat hij nodig heeft zonder toestemming."

['Min Akhlaq as-Salaf'; p. 70]

* Als mijn broeder zich dus oncomfortabel voelt om van mijn bezittingen te nemen in mijn afwezigheid, dan ben ik een slechte vriend. Waarom? Omdat mijn vriend dan weet dat ik boos en kwaad zou worden.

10- Abu Sulayman ad-Darani zei:

"Als ik de gehele wereld en alles wat erin zit, aan een broeder van mij zou geven.. dan zou ik wensen dat ik hem meer kon geven."

['Ihya' 'Ulum ad-Din'; 2/211]

18:19 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.