12-10-08

"Zij waren jongemannen die in hun Heer geloofden.."


- In Herinnering van de Rechtgeleide Jongeren -


1 - Allaah Zei:

{Toen de jongelingen hun toevlucht zochten in de Spelonk, zeiden zij: "Onze Heer, verleen ons Uw genade en bereid ons een weg naar vrede en voorspoed uit onze beproeving." Derhalve zonderden Wij hen in de Spelonk af voor een aantal jaren. Daarna wekten Wij hen op, om te beproeven welke der twee partijen wijzer was, naar de tijd dat zij daar hadden vertoefd. Wij zullen u hun geschiedenis in waarheid verhalen. Zij waren jongelingen die in hun Heer geloofden en Wij gaven hun meer leiding. En Wij versterkten hun hart toen zij opstonden en zeiden: "Onze Heer is de Heer der hemelen en der aarde. Nimmer zullen wij een andere god aanroepen naast Hem, anders zouden wij inderdaad een grote dwaasheid begaan." } [al-Kahf; 10-14]

2 - De Boodschapper van Allaah zei:

"Er zijn zeven die in De Schaduw van Allaah zullen zijn, op de Dag dat er geen Schaduw zal zijn behalve de zijne.. (waarvan) een jonge man die opgebracht is in het aanbidden van Allaah.."

[Overgeleverd door al-Bukhari (1423) en Muslim (1031)]

3 -De Boodschapper van Allaah zei tegen Ibn 'Abbas, toen hij nog een jongetje was:

"Wees bedachtzaam van Allaah, en Hij zal voor je zorgen."

[Overgeleverd door at-Tirmidhi (2516), en hij is authentiek]

4 - De Boodschapper van Allaah zei:

"Waarlijk, jullie Heer is verbaasd van een jongere die niet naar zijn lusten neigt." "

['Silsilat al-Ahadith as-Sahihah'; # 2843]

5 - Anas bin Malik zei:

"De Boodschapper van Allaah kwam naar Al-Madinah met zijn Metgezellen, en er was geen één man onder hen die wit haar had (m.a.w oud was) behalve Abu Bakr, die zijn baard met henna en saffraan had gekleurd."

['Sahih al-Bukhari'; # 3919]

6 - Abu Ja'far al-Warraq heeft overgeleverd:

"Ik vroeg Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari: "Hoe oud was u toen u de kennis van Hadith ging opdoen?"

Hij antwoorde: "Ik werd geinspireerd om Hadith te bestuderen terwijl ik nog de Quran memoriseerde."

Ik vroeg hem: "En hoe oud was u toen?"

Hij antwoorde: "Tien jaar of jonger. Ik was op mijn 10e klaar met het memoriseren ervan(de Quran). Toen ging ik naar ad-Dakhili en anderen om Hadith te studeren. Op een dag zei hij, terwijl hij de mensen les gaf: "Sufyan heeft ons overgeleverd op authoriteit van Abu az-Zubayr, die ons heeft overgeleverd op autoriteit van Ibrahim..." Dus zei ik: "O Abu Fulan! Abu az-Zubayr overleverde niet op authoriteit van Ibrahim!" Dus keek hij me geërgerd aan, en ik zei tegen hem: "Ga terug naar uw boeken en verifieër het voor uwzelf, als u deze heeft." Dus ging hij en keek, hij kwam vervolgens naar buiten en zei:"Wat is de correcte keten dan jongen?" Ik zei: "Het is az-Zubayr bin 'Udayy die overleverde van Ibrahim." Dus nam hij een pen, corrigeerde zijn notities en zei tegen me: "Je hebt gelijk."

Sommigen die zaten te luisteren naar het verhaal vroegen al-Bukhari: "Hoe oud was u toen u hem zodanig corrigeerde?"

Hij antwoorde: "Elf. Toen ik de leeftijd van 16 had bereikt, had ik alle boeken van Ibn al-Mubarak en Waki' gememoriseerd. Daarna ging ik met mijn moeder en broer naar Makkah. Toen ik Hajj had verricht, keerde mijn broer terug en ik bleef met mijn moeder om Hadith te studeren. Toen ik 18 was, begon ik met het schrijven van een boek met overleveringen van de Sahabah en Tabi'in (nu bekend als 'at-Tarikh').""

['Sifat as-Safwah'; 2/345]

22:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.