28-10-08

Sunan an-Nawm(slaap)

5. Het verrichten van dua bij het ontwaken(een andere dua):

4. Het verrichten van dua bij het ontwaken:


'Ubadah bin as-Samit, radiallahu 'anh heeft overgeleverd dat de Profeet, sallallahu 'alayhi wa salam zei: "Eenieder die wakker wordt in de nacht en zegt: Laa ilaha illa Allah, wahdahu laa shareeka lah, lahul-mulku walahul hamd, wa huwa 'ala kulli shay`in qadeer, alhamdulilah was-subhan Allah, wallahu akbar, wa laa hawla wa laa quwata illa billah, dan zegt, Allahumma aghfirli of Allaah vraagt (om iets), hij zal verhoord worden. En als hij de wudhu (kleine wassing) en het gebed verricht, zal zijn gebed geaccepteerd worden."

[al-Bukhari: 1154]

3. Het zeggen van takbir en tasbih voor het slapen gaan:

2. Het lezen van Surat al-Ikhlas, al-Falaq en an-Nas voor het slapen gaan:

1. Het slapen met al Wudu:

De Profeet, sallallahu 'alayhi wa salam, heeft overgeleverd aan Al Baraa’ bin ‘Aazib, radiallahu 'anh: Wanneer je naar bed gaat, verricht je al Wudu (de kleine wassing) zoals je dat doet voor het verrichten van het gebed. Lig dan je op jouw rechterkant.

[Bukhaari en Muslim: 6311 ]
Van 'Aishah radiallahu 'anha, de Boodschapper, sallallahu 'alayhi wa salam was het gewoonlijk om

* "Qul huwallahu ahad",

* "Qul a'oothu birrabilfalaq" en

* "Qul a'oothu birrabinnas"

elke nacht te reciteren voor hij ging slapen. Vervolgens veegde hij zijn gezicht en wat hij kon van zijn lichaam, beginnend met zijn hoofd en gezicht, en naar wat hij keek [als men dus recht vooruit kijkt, zijn dit de armen, de buik en borst, de benen en de voeten], drie keer."

[al-Bukhari: 5017]

'Ali, radiallahu 'anh heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, sallallahu 'alayhi wa salam, zei toen Fatimah hem vroeg om een bediende:
"Zal ik jou niet leiden naar hetgeen wat beter voor jou is dan een bediende? Als jij naar jouw matras gaat, of gaat rusten om te slapen, zeg dan:
* Allahu Akbar 34 keer,

* en zeg subhan Allah 33 keer,

* en zeg alhamdulilah 33 keer

want zij zijn beter voor jou dan het hebben van een bediende’’

[Bukhaari & Muslim: 6318 & 6915]
Alhamdulilah alathee ahyana ba'da ma amatana, wa ilayhin-nushoor (Alle Lof zij Allaah Wie ons leven heeft gegeven na dood, en naar Hem worden wij herrezen).

[al-Bukhari, 6312, van Huthayfah bin al-Yaman, radiallahu 'anh]

23:04 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.