29-10-08

Zolang de moslim zich bezighoudt met goede daden zal Allah hem beschermen

De Profeet sallallahoe 'aleihi wa sallem zei: "Hou je aan Allah, dan zal Allah je beschermen" (At-Tirmidhi)

Wanneer iemand zich aan de voorschriften van Allah houdt en dus de verboden zaken laat en de verplichte zaken verricht, dan zal Allah hem evenredig voor zijn daden belonen, zowel wat betreft hun levens als in hun geloof. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe Allah Zijn dienaren in dit leven beschermt, omdat zij zich op hun beurt aan Zijn voorschriften houden:

Sommige geleerden waren ouder dan honderd jaar, terwijl zij nog genoten van hun kracht en hun verstand. Eén van hen, Al-Qadi At-Tabari, sprong op een dag van de kade op een boot. De mensen vroegen hem hoe hij dit nog kon doen, waarop hij antwoordde:

"Dit zijn ledematen die ik tegen verboden zaken heb beschermd toen ik nog jong was, zodoende beschermt Allah deze nu ik ouder ben." (Al-Bidaya wan-Nihaya - Ibn Kethier 12/58)

Het kan zelfs zijn dat Allah iemands kinderen beschermt nadat hij gestorven is, als gunst vanwege zijn vroomheid. Dit gebeurde met de kinderen van de vrome man uit het verhaal van Al-Khidr. Allah zorgde ervoor dat hun erfenis voor hun behouden bleef, vanwege de vroomheid van hun vader zoals de Qor'aan vermeldt:

"En hun vader was een goed (vroom) man."

En 'Omar ibn 'Abdoel-'Aziez zei:

"Wanneer een vrome gelovige sterft dan zal Allah zijn nageslacht en het nageslacht dat daarop volgt en het daaropvolgende nageslacht, beschermen."

Ibn Al-Moenkadir zei:

"Allah beschermt iemands kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen omwille van zijn vroomheid."(Ibn Al-Moebarak)

Zo zie je: wanneer iemand zich aan Allah houdt, dan zal Allah al zijn zaken beschermen. En wanneer iemand Allah niet vreest, leidt hij zichzelf naar de afgrond, en Allah heeft hem niet nodig.

En zeer opmerkelijk: Allah kan hem ook tegen gevaarlijke dieren beschermen, zoals met Safina gebeurde:

"Toen hij schipbreuk geleden had, zwom hij naar een eiland. En toen hij op dat eiland kwam, zag hij een leeuw. Deze leeuw wandelde met hem mee en wees hem de weg. Toen zij aankwamen, begon de leeuw een geluid te maken dat erop wees dat hij afscheid nam, en vervolgens ging de leeuw weg." (At-Tabarani) SoebhanAllah!

En de beste bescherming die Allah schenkt, is de bescherming van zijn geloof: Hij beschermt Zijn dienaar tegen verboden verlangens en tegen dwaling, en Hij zal hem laten sterven terwijl hij zich aan zijn geloof houdt.

Hakam ibn Abbaan heeft gezegd:

"Wanneer de dood tot iemand komt, zal er tegen de engel gezegd worden: "Ruik aan zijn hoofd!" Waarop de engel zal zeggen: "Ik ruik daar de Qor'aan."

Er zal gezegd worden: "Ruik aan zijn hart!" Waarop de engel zal zeggen: "Ik ruik daar het vasten."

Er zal gezegd worden: "Ruik aan zijn voeten!" Waarop de engel zal zeggen: "Ik ruik daar het nachtgebed."

En zo beschermde hij zichzelf door zich aan Allah te houden en Allah beschermde hem."

"En weet dat Allah een afscheiding maakt tussen de mens en zijn hart."

'Abdoellah ibn 'Abbaas radiAllahoe 'anhoe zei hierover: Hij plaatst een afscheiding tussen het hart van de dienaar en de drang naar de zonde die hem mee zou nemen naar het Hellevuur."(Tafsier At-Tabari)

Al-Hasan Al-Basri zei over de zondaars:

"Allah stond hen toe om zonden te verrichten, omdat zij niet van waarde waren bij Hem, en als zij bij Allah waarde zouden hebben, dan had Hij hen hiertegen beschermd."

'Abdoellah ibn Mas'oed radiAllahoe 'anhoe zei:

"Het kan zijn dat de dienaar een zaak wil starten of een huis wil bouwen. En op het moment dat het hem wordt vergemakkelijkt, kijkt Allah naar hem en zegt Hij tegen Zijn engelen: "Neem dit van hem weg, want als ik dit voor hem vergemakkelijk, dan zal Ik hem het Hellevuur moeten laten binnengaan." Waarop Allah dit van hem verwijdert. En de dienaar blijft steeds herhalen: "Die persoon heeft mij ingehaald (omdat het hem wel gelukt is), en die persoon heeft gewonnen...." Terwijl het in werkelijkheid een gunst van Allah is dat Hij die zaak van hem heeft verwijderd."

"Voor sommige dienaren is armoede niets dan goed, en als Allah hen rijk zou maken, zouden ze ongelovig worden.

En voor sommige dienaren is rijkdom niets dan goed, en als Allah hen arm zou maken, zouden ze ongelovig worden.

En voor sommige dienaren is gezondheid niets dan goed, en als Allah hen ziek zou maken, zouden ze ongelovig worden.

En voor sommige dienaren is ziekte niets dan goed, en als Allah hen gezond zou maken, zouden ze ongelovig worden.

En sommige dienaren vragen aan Allah om een bepaalde deur van aanbidding voor hen te openen, en toch opent Allah deze duer niet voor hen omdat zij anders hoogmoedig zouden worden.

En Allah regelt alle zaken op basis van de kennis die Hij over de harten van de dienaar bezit, en Hij is Alwetend, welingelicht."

(een zwakke overlevering, maar met een correcte betekenis)

En zo beschermt Allah zijn oprechte toegewijde dienaren, wat betreft hun levens en hun geloof.

(Gebaseerd op: Hou je aan Allah, en Allah zal jou beschermen - Ibn Rajab al-Hanbali)

 

(Al-Anfal: 24)
(Al-Kahf:82)

21:16 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.